15 minuutin treeni – sointukäännökset haltuun

Kesällä monesti ajankäyttö suuntautuu muuhun kuin kitaran treenaamiseen. Aikaa menee loma-aktiviteetteihin ja monella motivaatio harjoitteluun heikkenee kesän ajaksi. Toki yleisasenne harjoittelua kohtaan olisi hyvä sellainen, ettei se tunnu pakolliselta pahalta vaan on mieleistä tekemistä. Kun voi nauttia harjoittelusta ja sen tuomista tuloksista ei motivaatiota tarvitse erikseen kaivella.

Mikäli kuitenkin koet tarvetta motivaation etsimiseen, lue tämä kirjoitus ja voit löytää siitä hyvä vinkkejä mielekkääseen harjoitteluun.

Jos aikataulut eivät meinaa riittää kunnolliselle treenaamiselle on parempi harjoitella edes vähän kuin ei lainkaan. Jopa muutama vartin pätkä viikossa on parempi kuin viikkojen tai kuukausien tauko. Kitaransoitto vaatii lihasmuistia sekä hienomotoriikkaa, jotka kummatkin ruostuvat nopeasti tekemisen puutteesta. Saat pidettyä soittotaitoa yllä tehokkailla täsmätreeneillä, jotka keskittyvät tiettyyn soittamisen osa-alueeseen.

Lyhyet täsmätreenit pitävät taitoa yllä

Kiireisessäkin aikataulussa varmasti löytyy tilaa 15 minuutin soittotuokiolle muutamana kertana viikossa. Voit ottaa kitaran mukaan mökille tai lomareissulle ja tehdä näitä harjoituksia muutaman päivän välein. Tällöin soittotaito ei pääse ruostumaan ja taidot eivät kulje takapakkia. Vaikkei tavoitteena olisikaan tulla soittamisen ammattilaiseksi pysyy harrastus mielekkäänä kun harjoittelu tuottaa tuloksia ja soittaminen helpottuu muuttuen nautinnollisemmaksi.

Tästä kirjoituksesta voit tutustua oivalliseen 15 minuutin treeniin.

Kolmisointukäännökset haltuun

Yksi kitaransoiton ja musiikin peruselementeistä ovat ns. kolmisoinnut. Tässä kirjoituksessa avataan tarkasti kolmisointuja ja niiden muokkaamista.

Musiikissa sointuja käytetään säestämiseen, laulujen rakennuspalikoina sekä melodian ja soolojen kirjoituksessa. Kolmisointu sisältää nimensä mukaisesti kolme eri säveltä, jotka ovat perussävel, jota voidaan kutsua numerolla 1. Seuraava sävel on 1. sävelestä laskettu kolmas sävel eli 3 sekä ensimmäisestä sävelestä laskettu viides sävel eli 5. Jos sijoitamme nämä sävelet C-duuriasteikkoon on ensimmäinen sävel c, kolmas sävel e (c, d, e) ja viides sävel g (c, d, e, f, g).

Nämä sävelet voidaan soittaa yksittäisinä sävelinä, jota kutsuttaan arpeggioksi. Kun sävelet soitetaan samaan aikaan kutsutaan sitä soinnuksi. Suurin osa yleisistä radiossa soivista kappaleista käyttävät eri kolmisointuja kappaleen osien muodostamiseen.

Kun kitaralla soitetaan kolmisointu, on nämä kolme säveltä sijoitettava eri kielille, jotta ne voidaan soittaa samanaikaisesti. Tähän voidaan käyttää vierekkäisiä kieliryhmiä tai hajotettuja kieliryhmiä, joissa voidaan soittaa esim. yksi sävel paksuimmalla e-kielellä, toinen d- kielellä ja kolmas b-kielellä. Yleinen tapa on sijoittaa sävelet kuitenkin vierekkäisille kielille.

Eri käännökset

Kun soitamme sävelet c, e ja g samanaikaisesti soitettuna on kyseessä C-duurisointu. Nämä sävelet voidaan sijoittaa mihin järjestykseen tahansa ja silti sointu säilyttää nimen C mutta tällöin puhutaan sen eri käännöksistä. Soinnun 3. säveltä kutsutaan terssiksi ja 5. säveltä kvintiksi. Jos sävelet sijoitetaan niin, e on alimana, keskellä c ja ylimpänä g, on kyseessä C:n terssikäännös. Mikäli alimpana sävelenä on g, kutsutaan sitä soinnun kvinttikäännökseksi. Sointu pysyy C:nä mutta sointi muuttuu hieman.

C:n eri sointukäännöksistä voidaan muodostaa hyvä treeni, joka auttaa soittamaan C eri puolilta otelautaa auttaen myös kitaran yleistuntemuksessa.

Esitän seuraavaksi kaikki C:n käännökset kaikilla neljä kieliryhmällä, joissa sointu soitetaan kolmella vierekkäisellä kielellä. Kieli ryhmät ovat ohuimmasta paksuimpaan e-, b-, g-kielet, b-, g-, d-kielet, g-, d-, a-kielet sekä d-, a-, e-kielet.

E-, b-, g-kieliryhmä

Sävelten on esitetty nuotin päällä alimmasta ylimpään.

Yllä on ylimmällä kieliryhmällä soitetut C:n sointukäännökset. Ensimmäisessä soinnussa on g-sävel alimpana, joten se kvinttikäännös. Toisessa alimpana on c, joten se on peruskäännös. Kolmannessa alimpana on e, joten se on terssikäännös ja neljäs sointu on taas kvinttikäännös.

B-, g-, d-kieliryhmä

Ensimmäisessä soinnussa on e-alimpana eli se on C:n terssikäännös. Toinen sointu on kvinttikäännös, kolmas peruskäännös ja neljäs taas terssikäännös. Voit soittaa soinnut joko plektralla näpäten tai käyttäen sorminäppäilyä näpäten kunkin kielen omalla sormellaan.

G-, d-, a-kieliryhmä

Tämän kieliryhmän ensimmäinen sointu on C.n peruskäännös, toinen on terssikäännös, kolmas kvinttikäännös ja neljäs taas peruskäännös. Kolmisointuja käytetään paljon myös melodian kirjoituksessa, jossa äänet soitetaan yksi kerrallaan rytmisesti tyylitellen.

D-, a-, e-kieliryhmä

Ensimmäinen sointu on C:n kvinttikäännös, toinen peruskäännös, kolmas terssikäännös ja neljäs taas kvinttikäännös.

Soita kukin sointu ajatuksen niin, että tiedostat mikä mikin sävel. Tämä kehittää otelaudan tuntemusta ja tiedät oikeasti mitä soitat etkä vain kopioi tabin osoittamaa kuviota. Kun otelaudan hallitsee hyvin niin, että tunnet jokaisen siitä löytyvän sävelen, ei kolmisointuja edes tarvitse muistaa ulkoa koska ne voi tiedon perusteella rakentaa hyvin nopeasti. Voit harjoitella kunkin kieliryhmän huolellisesti erikseen niin tunnet kunkin käännökset sävelet ja pystyt nimeämään ne.

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli