Rock ja blues likkejä – Samulin blogi

Lataa alkuun likit:

Rock likkejä .pdf

Tässä blogissa aloitamme uuden aiheen käsittelyn, jossa otan esiin erilaisia likkejä ja tekniikoita, joita voi soveltaa rock/blues improvisoinnissa. Sovellamme hieman edellisten blogien teemoja ja etenkin erilaisilla kielen venytystekniikoilla on suuri rooli tämänkaltaisessa soitossa. Yksi lempikitaristeistani rock/bluesin saralla on edesmennyt amerikkalainen Stevie Ray Vaughan.

Tärkein elementti tässä musiikkityylissä ei ole niinkään itse soolossa käytettävät likit, vaan taustalla tapahtuva sointukierto. Tätä rytmimusiikkin kenties yleisintä sointukiertoa kutsutaan 12. tahdin blueskierroksi. Jokaisen kitaristin musiikkityylistä riippumatta tulisi tuntea tämä käsite sekä osata soveltaa tätä eri sävellajeihin. 12. tahdin blueskierto on perusta lähes koko länsimaiselle rytmimusiikille ja sen perustehot ovat edelleenkin käytössä niin heavyssä kuin dance musiikissakin.

Aiheesta lisää Rockwayn huikealla Blues-kurssilla. Kannattaa tsekata:

Blues kurssi aloittelijoille

Kyseessä on kolme sointua, jotka ovat 1., 4. ja 5. asteen soinnut. A:n tapauksessa 1. aste on A, 4. aste on D ja 5. aste on E. Kappaleesta riippuen nämä voivat olla molli- tai duurisointuja. Seuraavissa harjoituksissa käytän 5-sointuja, jotka eivät ole molleja eikä duureja, vaan neutraaliudestaan johtuen sopivat kummankin sointutyypin päälle. Myöskin kaikki esiteltävät harjoitukset soveltuvat niin duuri- kuin mollimaailmaan.

12. tahdin blueskierto (A sävellajissa) etenee seuraavasti:

A|A|A|A

D|D|A|A

E|D|A|E

Sointukierrossa saattaa olla kappaleesta riippuen pieniä variaatioita mutta perusrunko sille on kuten edellä esitin.

Tässä oivallinen taustanauha, jonka kanssa voit seuraavia harjoituksia soittaa:

 

Käytetyin asteikko rock/blues musiikissa on mollipentatoninen asteikko. Sillä voi soittaa koko sointukierron tai voit reagoida sointuvaihdoksiin lisäämällä tähän perusasteikkoon sointusäveliä. Asteikossa on viisi eri säveltä, jotka ovat a, c, d, e ja g. Tästä tulee myös termi penta (5).

Am pentatoninen asteikko

 

Voit käyttää improvisoinnissa A sointujen kohdalla Am pentatonista asteikkoa. Kun tulee 4. asteen, eli D:n vuoro, saat soittoon lisäväriä muuttamalla Am pentatonisesta asteikosta g sävelen f# säveleksi, joka on D soinnun terssi (kolmas sävel).

 

D9 asteikko

 

Lopulta 5. asteen, eli E soinnun kohdalla voit käyttää seuraavaa asteikkoa. Tämä on muodoltaan samanlainen kuin D9 asteikko mutta alkaa 7. nauhalta. Tämä asteikkoa sisältää E9 soinnun sävelet.

 

Seuraavaksi käymme läpi muutamia likkejä, joita voit käyttää soolossasi. Kaikki seuraavat harjoitukset soveltavat Am pentatonista asteikkoa. Soita kaikki harjoitukset käyttämällä kolmimuunteista rytmiikkaa, eli ns. shuffle rytmiä.

 

1. Likki

Ensimmäinen likki on yksinkertainen kuvio, jolla voi rakentaa fraaseja soolossa. Se alkaa trioli rytmillä, joka hyödyntää myös asteikon 6. säveltä, eli f#:ää. Loppuun tulee kokosävelvenytys perusäveleen.

 

2. Likki

Seuraava harjoitus on variaatio ensimmäisestä likistä. Se lähtee käyntiin samalla tavalla mutta etenee alaspäin käyttäen ns. double-stop venytystä.

 

3. Likki

Kolmas harjoitus hyödyntää eri mittaisia venytyksiä. Yritä ajoittaa 1/4 venytykset aivan sävelen loppuosaan. Tämä tuo säveleen hienon fraseerauksellisen lisän eikä saa sitä kuulostamaan epävireiseltä.

 

4. Likki

Seuraava harjoitus käyttää myöskin paljon venytyksiä mutta etenee melodisesti alaspäin asteikkoa pitkin. Soita paksuimman e-kielen 8. nauha pikkusormella. Lisähaastena tähän soita vielä pieni venytys, jolla saa lisäilmettä ilmaisuun.

 

5. Likki

5. harjoitus esittelee kaksi hyvin käytettyä kuviota rock musiikissa. Pidä etusormi painettuna kahdella ohuimmalla kielellä 5. nauhan kohdalla. Soita nimettömällä g kielen 7. nauhasta full bend. Älä annan kuitenkaan venytetyn sävelen soida samaan aikaa 5. sävelten kanssa. Koko ajan pitäisi soida vain yksi sävel kerrallaan.

Tahdin jälkimmäisessä osassa pidä edelleen etusormella e ja b kieli painettuna mutta ota full bend b kielen 8. nauhasta.

 

6. Likki

Tämä harjoitus hyödyntää samoja säveliä kuin edellinenkin. Tällä kertaa soitamme kahden ohuimman kielen sävelen samanaikaisesti. Voit käyttää tässä pelkkiä plektran alaslyöntejä.

 

7. Likki

Tässä likissä käytämme pääasiallisesti double stopeja, eli soitamme kuvioita, joissa soi kaksi säveltä samanaikaisesti.

7. nauhalta soitettaessa g ja b kieleltä samat nauhavälit, voit käyttää vasemmassa kädessä joko kahta erillistä sormea tai vain yhtä, esimerkiksi nimetöntä. Tämän lisäksi kumpaankin säveleen pitäisi saada vielä pieni venytys, joka tehdään tässä tapauksessa alaspäin. 5. nauhan sävelet tulisi soittaa pelkällä etusormella.

 

8. Likki

Tässä viimeisessä harjoituksessa voit oikean käden osalta soveltaa hybridi pikkausta, eli käytä plektran lisäksi keskisormea sekä nimetöntä. Aloita soittamalla ensimmäinen sävel plektralla, jonka jälkeen g ja b kielen 7. nauhan sävelet tulisi soittaa oikean käden keskisormella ja nimettömällä. Näin voit sujuvasti vuorotella d kielen sävelen sekä 2. ja 3. kielen double stopin välillä.

 

Kokeile soveltaa edelläkäytyjä harjoituksia käytäntöön vaikka alussa linkittämäni taustanauhan päälle. Tutustu kuitenkin aluksi sointuunkieroon niin, että tiedät missä kohtaa sointu vaihtuu.

 

Tässä taas lopuksi pieni harjoitussoolo, joka seuraa taustanauhan 12. tahdin blueskiertoa.

 

Lisää aiheesta Rockwayllä:

Blues kurssi aloittelijoille

Rokkaavia treenihetkiä!

-Samuli

 

2 kommenttia