Melodinen soolo kitaralla – Samulin blogi

Lataa alkuun tabit:

PDF Soolo

Tätä blogia varten kirjoitin lyhyen, melodisia elementtejä käyttävän soolon. Sana melodinen tarkoittaa sävelmällistä tai laulunomaista sekä yleensä yksiäänistä musiikillista ilmiötä. Tarkkojen rajojen vetäminen sille mikä on melodista ja mikä ei, on haastavaa. Melodisuus on lopulta kuulijan päätettävissä omien mieltymystensä pohjalta.

Tässä soolossa melodisuus tulee melodian kuljetuksesta sekä harmoniaan nojaavista sävelvalinnoista. Kun sointu vaihtuu, pyrin melodiassa liikkumaan lähimpään uuden soinnun säveleen. Käytin myös hieman aikaisemmissa blogeissa esiteltyjä soittotekniikoita kuten bendejä sekä tappingia. Mielestäni kitaralla ei kuitenkaan tarvitse lähteä matkimaan laulajaa vaan hyödynnetään tälle soittimelle ominaisia saundeja sekä mahdollisuuksia. Joka soittimella on oma karaktäärinsä ja annetaan kitaran kuulostaa itseltään. Myös laulu on intsrumentti muiden joukossa ja musiikin moninaisuus syntyy nimenomaan joka soittimen ominaispiirteistä.

Soolo pohjautuu sointukiertoon: Am, F, C, G ja E. Esiteltävät likit jakautuvat sointuvaihdoksien mukaan ja sormitusvaihtoehdot sekä soittotekniikat voi totetuttaa omien mieltymysten mukaan.

Rockway on Suomen suurin musiikinopetuspalvelu. Mikäli et vielä ole ehtinyt Rockwayta kokeilla, voit napata ilmaisen kokeilun alta. Löydät varmasti taidoillesi sopivaa materiaalia!

Kokeile ilmaiseksi

1.likki

Ensimmäisen likin ensimmäinen tahti hyödyntää Am-arpeggiota, johon on lisätty soinnun 9. sävel. Käytän usein siirtymissä sävelestä toiseen slideä, jolla saa saundiin sulavuutta ja dynamiikkaa. Toisessa tahdissa soitamme lisää Am-lisäsäveliä, jotka ovat g ja b. 12. nauhalta soitamme nopean korukuvion, joka usein edeltää kohdesäveltä. Soita 12. nauha etusormella, siitä 13. hammerilla, takaisin pull-offilla 12., josta liuku 10. nauhaan. Tämän jälkeen soitetaan vielä b-kielen 12. nauha, josta seuraa pitkä liuku 5. nauhaan. Pitkät liu’ut tuottavat omanlaisen saundin ja ne ovat myös hyvä tekninen harjoite sille, pystyykö liu’un pysäyttämään oikeaan säveleen.

 

2. likki

Tämä likki pohjautuu F-sointuun. Aloitetaan puolisävelbendillä e-sävelestä f:ään. Tätä seuraa soinnun 7. ja 5. sävel. Toisessa tahdissa käytämme oktaaviotetta, johon sovellamme ylemmän sävelen liukuja. Soita pikkusormella ylimmän e-kielen 8. nauha. Liu’uta sävel 12. nauhaan ja soita etusormella g-kielen 9. nauha. Jatka samalla logiikalla, eli liu’uta taas pikkusormi 15. nauhaan ja soita etusormella 12. Lopuksi vielä pikkusormella liuku 19. nauhaan.

 

3. Likki

Tässä likissä liikutaan e- ja g-kielen välillä. Kahden sävelen välistä tasoeroa kutsutaan intervalliksi ja niiden välisillä eripituisilla etäisyyksillä on omat nimensä. Tässä tapauksessa liikumme seksti-intervallia hyödyntäen, jolloin kahden sävelen väliin jää neljä säveltä.

Soita ohuimman e-kielen 20. nauha etusormella. Tämän jälkeen soita g-kielen 21. nauha keskisormella ja liu’uta se 19. nauhaan. Soita tämän jälkeen ohuimman e-kielen 19. nimettömällä ja taas g-kielen 19. keskisormella, joka liu’utetaan 17. nauhaan. Voit pitää keskisormen koko ajan g-kielellä ja e-kielellä tilanteen mukaan joko etu- tai keskisormea.

 

4. likki

Tämä likki keskittyy G-arpeggioon. Liitin tabiin mukaan plektrasuunnat, joita käyttäen itse soitan tämän mutta voit toki soittaa likin pelkällä vuoropikkauksellakin tai legatoa hyödyntäen. Musiikissa toteutustavalla ei ole merkitystä vaan vain lopullisella saundilla.

Käytän tässä hieman sweep-tekniikkaa eli aina kun nuottikuvassa on peräkkäisiä samansuuntaisia plektraniskuja, älä soita niitä erillisinä iskuina vaan yhtenäisenä liikkeenä. Aluksi soitamme Gadd4-arpeggion ja yhdistämme sen liu’ulla G7sus4-arpeggioon.

 

5. Likki

Tämä likki viimeistelee sointukierron, jonka jälkeen se alkaa uudelleen alusta. Taustalla on E sointu, jonka päälle soitamme Fdim-arpeggion. Tässäkin tapauksessa hyödynnän sweep-tekniikkaa mutta likki on soitettavissa myös esimerkiksi vuoropikkausta käyttämällä. Arpeggion jälkeen soitamme kokosävelbendin e-kielen 22. nauhasta ja hankalaksi tämän tekee nopea siirtymä e-kielen 10. nauhasta 22.:een. Vaikka siirtymä onkin nopea, pyri silti soittamaan se rauhallisesti.

 

6. likki

Tämän osan ensimmäisessä tahdissa soitamme kaksi kokosävelbendiä. Soita b-kielen 22. nauha nimettömällä, jonka jälkeen ohuimman e-kielen 20. nauha etusormella. Lopuksi soitamme g-kielen 19. nauhan keskisormella, johon lisätään kokosävelbend.

Seuraavassa tahdissa soitetaan taas g-kielen 19. nauha keskisormella ja siihen kokosävelbend. Lisää venytykseen b-kielen 20. nauha nimettömällä, jonka jälkeen soitetaan vielä g-kielen 19. bendinä, jonka jälkeen release. Loppuun tulee vielä g-kielen 12. nauhalta keskisormella kokosävelbend. Jätä se venytetyksi ja soita nimettömällä b-kielen 13. nauha sekä vielä etusormella e-kielen 10. nauha.

 

7. likki

Tämä osa soolosta soitetaan F-soinnun päälle. Soita ohuimman e-kielen 12. nauha. Lisää siihen puolisävelaskelbend sekä sen jälkeen release. Sen jälkeen soita vielä g-kielen 12. nauha, jolloin nämä muodostavat yhteensä neljä säveltä ja rytmitys tulisi olla 8-osanuotteja.

Seuraavaksi soitamme samalla idealla g-kielen 9. nauhan, siihen puolisävelaskelbend ja release. Sitten vielä liuku 5. nauhaan, jolloin saamme seuraavat 4 säveltä 8-osanuoteilla.

Toisessa tahdissa soitamme etusormella ohuimman e-kielen 5- nauhan ja samanaikaisesti b-kielen 8. nauhan. Soita b-kielellä kokosävelbend, jolloin nämä kaksi muodostavat saman sävelen. Toista tämä likki 8. nauhalta.

 

8. likki

Toiseksi viimeinen likki soitetaan C-soinnun päälle ja tässä hyödynnämme tapping-tekniikkaa. Tämä on ns. pedal tone-likki, jossa yksi sävel pysyy koko ajan samana ja sen lisäksi vuorotellen liikkuu toinen sävel.

Soita oikean käden keski- tai etusormella ohuimman e-kielen 20. nauha. Ota siitä pull-off 19. nauhaan, jonka voit soittaa vasemman käden etu- tai keskisormella. Tämän jälkeen joka toinen sävel on e-kielen tapping-sävel ja vasen käsi lasketutuu Am-asteikkoa pitkin 10. nauhaan saakka.

Seuraava tahti koostuu myös tapping likistä, jossa on kielenvaihtoja mukana. Soita tapattuna ohuimman e-kielen 20. nauha. Tee siitä pull-off 12. nauhaan, joka on soitettu pikkusormella ja siitä edelleen pull-off 8. nauhaan, jonka voit soittaa etusormella. Tämän jälkeen soitetaan b-kielellä samoilla sormilla samoilta nauhaväleiltä sama likki. Jatketaan samaa kuviota g-kielelle, jossa 8. nauha vaihdetaan 9. nauhaan ja loppuun vielä d-kieleltä sama kuvio.

 

9. likki

Viimeisen likin ensimmäinen osa soitetaan G-soinnun päälle. Likki käsittää neljä 4-osanuottia, joihin voit soveltaa kasvavaa vibratoa eli jokaiseen säveleen hieman enemmän kuin edelliseen.

Toinen tahti soitetaan E-soinnun päälle. Soita b-kielen 10. nauha kokosävelbendinä. Pidä venytys yllä ja soita ohuimman e-kielen 10. nauha nimettömällä. Tämän jälkeen soita taas bendattu b-kieli ja siihen release. Loppuun otetaan vielä kokosävelbend b-kielen 15. nauhalta.

 

Saat soolosta enemmän irti jos voit soittaa sen sointukierron päälle. Soinnut voivat tulla sekvensseristä tai toiselta soittajalta. Voit myös kokeilla soittaa sitä eri tempoissa ja eri saundeilla.

 

Treeni-iloa!

-Samuli

Lisää kommentti