Voimasoinnut eli vitossoinnut ja niillä navigointi

Kitaransoiton helpoimmat soinnut ovat ns. 5-soinnut (vitossoinnut). Ne ovat myös käytetyimpiä sointuotteita mm. rock- ja heavymusiikissa mutta yhtälailla niitä voi käyttää lähes missä musiikintyylissä tahansa.

5-sointuja kutsutaan toisinaan myös voimasoinnuiksi tai power chordeiksi ja ne kuulostavatkin erityisen voimakkailta särötetyllä kitarasaundilla soitettuina. Nimensä mukaisesti 5-sointu sisältää ns. perussävelen sekä siitä lasketun 5. sävelen. Jos perussävel on esimerkiksi c, on tällöin siitä laskettu 5. sävel g (c, d, e, f, g). Nämä kaksi säveltä soitetaan kahdelta vierekkäiseltä kieleltä samanaikaisesti ja tuloksena on 5-sointu.

Soita perussävel etusormella ja 5. sävel joko nimettömällä tai pikkurillillä.

Toisinaan 5-soinnut soitetaan kolmen sävelen otteina, joissa on perussävel tuplattu. Tässä otteessa alimpana sekä ylimpänä on soinnun perussävel ja keskellä 5. sävel. Soita perussävel etusormella, 5. sävel nimettömällä ylin perussävel pikkurillillä.

5-soinnut muodostavat pohjan lähes kaikille soinnuille. Ne eivät ole duureja eivätkä molleja vaan ikään kuin neutraaleja pohjasointuja, joita voi käyttää kummankin sointutyypin kohdalla. Voit siis korvata halutessasi esimerkiksi C-molli soinnun C5:lla kuin myöskin C-duuri soinnun C5:lla. Voit toisin sanoen käyttää 5-sointuja lähes kaikkien sointujen kohdalla.

Tavallisesti 5-sointuja käytetään melko matalasta rekisteristä niin, että otteen perussävel on joko paksuimmalla e- tai a-kielellä. Tämän vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää, että tunnet kummankin kielen sävelet. Tämän jälkeen vain sijoitat 5-sointuotteen tämän sävelen kohdalle, jolloin kyseessä on tämän sävelen mukainen 5-sointu.

E- ja a-kielen sävelet

Yllä on esitetty kahden paksuimman kielen sävelet 12. nauhaan saakka.

Jos haluat soittaa A5-soinnun, jonka perussävel on e-kielellä, sijoita etusormi a-sävelen kohdalle eli 5-nauhalle. Muodosta tähän 5-sointuote ja tuloksena on A5.

Sovelletaan seuraavaksi tätä metodia sointukiertoon, jossa on niin duuri- kuin mollisointujakin. Kannattaa valita aina seuraava ote sen sävelen perusteella, joka on lähimpänä edellistä sointua.

Otetaan sointukierroksi C, Am, Dm ja G. Voimme valita aloitussävelen eli c:n joko e- tai a-kieleltä. Otetaan se tässä yhteydessä a-kieleltä. A-sävelen saamme joko avoimena a-kielenä tai e-kielen 5-nauhalta. Valitaan tähän avoin a-kieli. Tästä lähin f löytyy e-kieleltä, jonka vieressä on lähin g. Kun sijoitamme 5-sointuotteet näihin säveliin, saamme seuraavanlaisen sointukierron:

Avoimissa 5-sointuotteissa on pohjasävelenä avoin kieli, jolle 5. sävel löytyy seuraavan kielen 2- nauhalta, jonka voit soittaa etusormella. Yleisimmät avo-otteet 5-soinnuille ovat E5, A5 sekä D5.

Ylennetyt ja alennetut soinnut

Toisinaan sointuotteen perässä on #- tai b-symbolit. Soinnun perässä # tarkoittaa, että sointu on ylennetty tai korotettu. Tällöin 5-soinnun tapauksessa ote vain siirretään yksi nauhaväli ylospäin. Jos esimerkiksi kyseessä on D#5, etsitään aluksi d-sävel joko e- tai a-kieleltä ja valitaan niistä toinen. Se löytyy a-kielen 5. nauhalta. Tämän jälkeen sävel korotetaan, jolloin se soitetaan 6. nauhalta, jonka kohdalle sijoitetaan 5-sointuote.

Mikäli sointuotteen perässä on pieni b, tarkoittaa se, että sointu on alennettu. Tällöin otetta siirretään yksi nauhaväli samalla kielellä alemmas. Soinnun nimi voi olla esimerkiksi Ab5, jolloin etsimme a-sävelen kahdelta alimmalta kieleltä. Avoin a-ei sovellu tähän koska sitä ei voi otelaudalla alentaa. Sen sijaan a-sävel löytyy a-kielen 12. nauhalta tai e-kielen 5. nauhalta. Valitaan tähän e-kielen 5. nauha, jonka jälkeen sävel alennetaan eli soitetaan se 4. nauhalta. Sijoita tähän sointuote ja sinulla on Ab5.

Legendaarisen Nirvana-yhtyeen kappaleessa Smells Like Teen Spirit käytetään runsaasti 5-sointuja. Kappaleen introriffi on esitetty alla:

Ensimmäisen ensimmäinen sointu on F5, koska alimpana sävelenä on f. Toinen sointu on puolestaan Bb5, koska alin sävel on alennettu b-sävel. Toisen tahdin ensimmäinen sointu Ab5 ja toinen sointu on Db5.

-Samuli

Katso myös: Akustisen kitaran alkeiskurssi

Katso myös: Sähkökitaran alkeiskurssi