Tabulatuurien eli Tabien lukeminen

Tässä blogissa tutustutaan siihen miten tabulatuuria eli lyhyesti tabia luetaan. 

Tab on nykyään yleisin tapa kirjoittaa kitaramusiikkia rock- ja popmaailmassa. Tabit kitaralle ovat siis erittäin yleisiä. Klassisessa sekä jazz-musiikissa käytetään edelleen enemmän perinteistä nuottikuvaa mutta muuten tab on ottanut yliotteen musiikin ylöskirjoituksessa. 

Tabulatuuri eli tab

Syy siihen miksi tab on ylipäätään kehitetty on siinä, että kitaralla perinteisen nuottikuvan opiskelu on suhteellisen haastavaa verrattuna perinteiseen nuottikuvaan. Kitarassa löytyy sama sävel useasta eri kohdasta otelautaa ja saman melodian voi soittaa hyvin usealla eri tavalla. Tämä tekee nuottien opiskelusta työlästä joskin kuitenkin suositeltavaa. Tabeissa sen sijaan näytetään suoraan, mistä kohtaa otelautaa tulee painaa sävelen soittamiseksi.

Tabeja ei voi eikä tarvitse tulkita vaan ne esittävät suoraan miten kappale soitetaan. Tässä voi olla huonojakin puoliakin kuten se, että tabissa esitetty sormitus ei ole välttämättä paras mahdollinen itselle mutta silti aikaa säästyy kun ne ikäänkuin suoraan osoittavat mistä tulee sormella painaa.

Tabien lukeminen

Oheisessa videossa Lasse Parkkila käy läpi tabien lukemisen kitaran kanssa. Oppitunti on ensimmäinen Sähkökitaran alkeikurssista.

Toisin kuin perinteisen nuottikuvaston viisiviivaisessa nuotistossa on tabissa niin monta poikkiviivaa kuin kitarassa on kieliäkin eli normaalisti kuusi.

Tabissa on esitetty osa kitaran otelaudasta. Viivaston poikkiviivat ovat kitaran kielet niin, että ylin viiva vastaa kitaran ohuinta kieltä (e-kieli). Alin viiva puolestaan vastaa paksuinta kieltä (myös e-kieli).

Tabissa siis ylin viiva on kitaran ohuin kieli eli: 1. kieli (e), toiseksi ylin viiva on 2. kieli (b), kolmenneksi ylin viiva on 3. kieli (g), kolmanneksi alin viiva on 4. kieli (d), toiseksi alin viiva on 5. kieli (a) ja alin viiva on 6. kieli (e).

1. kieli (e)
2. kieli (b)
3. kieli (g)
4. kieli (d)
5. kieli (a)
6. kieli (e).

Usein sekaannus tabeja luettaessa tapahtuu siinä, että tabin ylin viiva on kitaran ohuin kieli, joka onkin vertikaalisesti kitaran alin kieli eli lähimpänä lattiaa. Siinä on kuitenkin korkein ääni, jonka vuoksi se on merkitty tabiin ylimmäksi viivaksi. Muistisääntö: tabin ylin viiva on kitaran alin kieli.

Tutustu Rockwayn kitaran alkeiskursseihin, joiden avulla opit vaikka kotisohvalta soittamaan kitaraa:

Sähkökitaran alkeiskurssi

Otelaudan nauhavälit

Perinteisten mustien nuottien sijaan tabiin merkitään numeroilla nauhaväli, josta kitaran otelaudalta tulee painaa.

nauhavälit

Kitaran otelauta jakautuu nauhaväleihin, jotka on eroteltu teräsnauhoin. Nauhaväli, josta painetaan on siis kahden teräsnauhan välinen alue, ei itse teräs. Ensimmäiseksi väliksi luetaan alue, joka on lähimpänä kitaranlapaa, jossa virittimet sijaitsevat. Siitä käytetään nimeä 1, josta seuraava nauhaväli on 2 jne. 

Sähkökitarassa nauhavälejä on yleensä 21-24 ja akustisessa kitarassa hieman vähemmän. Sähkökitaraan otelautaan ja sen reunaan on sijoitettu merkkejä, joiden avulla oikean nauhavälin löytyminen helpottuu. Akustisessa kitarassa niitä on yleensä vähemmän ja nylonkielisessä kitarassa saattaa olla vain 7. nauhan kohdalla pieni merkintä. Niitä voi itse lisätä otelaudan sivuun navigoinnin helpottamiseksi.

Sävelet tabissa tai tabulatuurissa

Kappaleen kirjoitus tabiin tapahtuu niin, että viivastolle merkitään miltä kieleltä sävel soitetaan ja miltä nauhaväliltä painetaan kyseiseltä kieleltä.

Merkintä saattaa näyttää seuraavanlaiselta:

1-45

Kuvassa on ylimmälle tab-viivalle merkitty numero 1. Kyseessä on siis ohuimmalta kieleltä soitettava sävel. 1 merkitsee nauhaväliä, josta painetaan otelautakäden sormella ja tämän jälkeen kieli soitetaan joko plektralla tai plektrakäden sormella. Oleellista on katsoa mikä kieli on kyseessä ja miltä nauhaväliltä sävel soitetaan.

2-41

Toisessa esimerkikssä tabissa on 5 merkitty kolmanneksi ylimmälle viivalle. Kyseessä on siis g-kieli, joka on kitaran kolmanneksi ohuin kieli. Kyseiselle kielelle on merkitty 5 eli paina g-kielen 5. nauhasta ja soita sävel.

Melodiat tabissa

Kappaleissa esiintyy aina useampia peräkkäisiä säveliä, jotka muodostavat melodioita. Niitä ei suinkaan soiteta kitara vain yhtä kieltä käyttämällä vaan kielet saattavat vaihtua melodian aikana useampaankin kertaan.

3-73

Esimerkkimelodiassa soitto aloitetaan toiseksi ohuimman kielen (b-kielen) 1. nauhavälistä. Tämän jälkeen soitetaan samalta kieleltä 3. nauha, jonka jälkeen siirrytään ohuimmalle e-kielelle. 0 tarkoittaa tabissa avointa eli vapaata kieltä. Siinä ei paineta kieltä lainkaan sormella vaan se soitetaan avoimena sellaisenaan. 

0:n jälkeen palataan takaisin toiseksi ohuimmalle eli b-kielelle, jolta soitetaan taas 3. sekä 1. nauhat.

Soinnut tabissa

Mikäli tabissa tulee tilanteita, joissa on useampi sävel sijoittu päällekäin on ne tällöin tarkoitus soittaa samanaikaisesti.

4-128

Esimerkissä on kolmanneksi ohuimmalla (g-kielellä) sekä kolmanneksi paksuimmalla (d-kielellä) merkitty kaksi päällekkäistä 5:sta. Tällöin ne on tarkoitus painaa samanaikaisesti joko kahta sormea käyttämällä tai samalla sormella ja näpätä ne samanaikaisesti. Voit joko soittaa ne yhdellä plektraniskulla, kahdella sormella näpäten tai esimerkiksi pelkällä peukalolla soittaen. Tarkoitus on saada nämä kaksi säveltä syttymään samanaikaisesti.

5-115

Ylläolevassa esimerkissä on esitetty A-mollisointu tabissa. Siinä käytetään viittä eri kieltä ja alimmalla viivalla eli paksuimmalla kielellä ei ole mitään, joten sitä ei soiteta lainkaan. Ylimmällä viivalla (e-kielellä) näkyy 0 eli se soitetaan avoimena. Toiseksi ylimmällä viivalla (b-kielellä) eli toiseksi ohuimmalla kielellä on 1, jolloin paina kyseisen kielen 1. nauhalta etusormella. Kolmanneksi ylimmällä viivalla (g-kielellä) eli kolmanneksi ohuimmalla kielellä on 2, joten paina nimettömällä tämän kielen 2. nauha. Näiden lisäksi kolmanneksi alimmalla viivalla (d-kielellä) eli kitaran kolmanneksi paksuimmalla kielellä on myös 2, joten paina keskisormella tämän kielen 2. nauha. Toiseksi alimmalla viivalla on 0, joka tarkoittaa, että soita kitaran toiseksi paksuin kieli avoimena.

Nämä kaikki kielet on tarkoitus soittaa samanaikaisesti niin, että pidä yllä esitetyt nauhavälit pohjaanpainettuina kolmella eri sormella. Soita soinnun kaikki viisi kieltä yhdellä plektraniskulla tai peukalonlyönnillä.

Tabit ovat valtavan yksinkertainen ja selkeä tapa merkitä musiikkia. Pääset niiden kautta nopeasti käsiksi musiikkiin ilman, että tarvitsee opiskella otelaudan sävelistöä ja nuottienlukua. Tällä on myös kääntöpuolensa, sillä tabeista puuttuu juurikin edellämainittujen seikkojen vuoksi paljon musiikillista informaatiota. Niistä ei suoraan käy ilmi mitä säveliä soitetaan. Niistä usein puuttuu myös rytmimerkinnät, jolloin soiton rytmi täytyy opiskella kuuntelemalla soitettavaa kappaletta.

Mitä enemmän luet tabeja niin sitä nopeammaksi siinä tulet.

-Samuli 

Lunasta ilmainen kokeilu

Lisää kommentti