Sorminäppäily kitaralla – Samulin blogi

Tässä blogissa tutustumme uuteen kitaransoittotekniikkaan, jota usein sovelletaan akustisen kitaransoittoon. Kyseessä on sorminäppäily, joka mahdollistaa täysin erilaisten asioiden soittamisen kuin mihin pystytään plektraa käyttämällä. Sorminäppäilyä voidaan käyttää komppaamisen muotona, solistisessa tarkoituksessa tai vain useampien liikkuvien melodialinjojen soittamisessa samanaikaisesti.

Siinä missä oikean käden osalta plektraa käytettäessä meillä on kaksi liikkuvaa tekijää, ylös- ja alaslyönti, sorminäppäilyssä niitä on viisi eli kaikki oikean käden sormet. Erinäisillä harjoituksilla saadaan vahvistettua kunkin sormen independenssiä sekä yhteistyötä. Peukalo soittaa yleensä bassolinjoja, etu- ja keskisormi sointusäveliä ja nimetön ja pikkurilli ylimpien kielien melodiaosuuksia.

Toisinaan taas saatamme käyttää kaikkia sormia samanaikaisesti tai soittaa peukalolla bassosäveliä ja lopuilla sormilla samanaikaisesti sointusäveliä.

Suosittelen käymään läpi Rockwayn hienon Näppäilykurssin kitaralle:

Näppäilykurssi

Klasisessa sekä flamencomusiikissa saatetaan käyttää useampaa sormea myös samalla kielellä esimerkiksi tremolon soittamisessa. Siinä missä plektralla meillä on vain ylös- ja alaslyönti, sorminäppäilyllä voimme käyttää esimerkiksi kolmea sormea kieltä kohti oikeassa kädessä soitettaessa vaikkapa asteikkoja.

Mm. edesmennyt kitaralegenda Paco De Lucia oli mestari tässä tekniikassa.

Siinä missä Paco De Lucia hyödynsi sorminäppäilyä paljolti bassosävelten sekä melodialinjojen yhdistelyyn, australiainen kitaravirtuoosi Tommy Emmanuel lisää siihen vielä sointuja sekä niiden soveltamisesta melodialinjoihin.

Sorminäppäilyn käyttömahdollisuudet ovat rajattomat ja sitä voi soveltaa mihin musiikkityyliin tahansa. Brittiläinen Mark Knopfler on tunnettu rockkitaristi mutta plektran sijaan hän käyttää pelkästään sormiaan perinteisessä rocksoitossa.

 

Harjoitukset

Lähdetään tutustumaan sorminäppäilyyn kahden harjoituksen sekä kahden kappaleen kautta.

 

1

Ensimmäisessä harjoituksessa vuorotellaan soinnun bassosävelen sekä ylempien sointusävelten kesken. Sointukierto on C, G/B, Am sekä F. Ideana on pitää koko sointuote painettuna koko tahdin ajan eikä nostella sormia aina bassosävelen jälkeen. Tahdin aikana kaikkien sävelten tulisi soida päällekäin saumattomasti.

Soita siis ensimmäisessä tahdissa A kielen 3. nauha oikean käden peukalolla. Tämän jälkeen jätä sävel soimaan ja käytä oikean käden etusormea, keskisormea sekä nimetöntä samanaikaisesti soittamaan loppuja sointusäveliä. Keskity siihen, että kaikki sävelet soivat samalla voimakkuudella ja että soittorytmi on tasainen.

Usein sorminäppäilyssä sointuotteissa käytetään äänenkuljetusta, jossa sävelet siirtyvät lähimpään seuraavan soinnun sointusäveleen. Tästä syystä esimerkiksi toisessa tahdissa G sointu soitetaan ns. terssikäännöksenä, jossa bassosävelenä on B sävel.

 

2.

Seuraava harjoitus keskittyy sormien itsenäiseen työskentelyyyn. Yksi sorminäppäilyn muoto on arpeggioimainen soittotyyli, jossa sointusävelet soitetaan yksi kerrallaan.

Harjoituksessa käytetään triolirytmiä sointujen soittoon. Käytössä on oikean käden neljä sormea. Soita ensimmäinen A kielen sävel 3. nauhalta oikean käden peukalolla, D kielen 2. nauha etusormella, avoin G kieli keskisormella ja B kielen 1. nauha etusormella. Tästä kuvio palaa takaisinpäin käyttämällä samoja sormia. Joka kielelle on siis oma sormi ja keskity taas siihen, että jokainen sävel soi yhtä kovaa.

Viimeisen tahdin F soinnun voit soittaa käyttämällä otelautakädessä barreotetta tai neljää sormea jokaista säveltä kohti.

 

Kappale-esimerkit

Stairway To Heaven

Seuraavat harjoitukset ovat tunnettujen kappaleiden introja, joissa on sorminäppäilytekniikka käytössä.

Ensimmäisenä tutustaan Stairway To Heaven kappaleeseen, joka brittiläisen Led Zeppelin yhtyeen käsialaa.

Käytössä on lähinnä neljä ohuinta kieltä, joille jokaiselle on käytössä oma sormi. Soita D kieli peukalolla, G kieli etusormella, B kieli keskisormella ja ohuin E kieli nimettömällä.

Introssa on kahden ensimmäisen tahdin aikana neljä sointuotetta, jotka vaihtuvat neljän sävelen välein. Kolmen ensimmäisen otteen aikana käytetään barreotetta 5. nauhalla.

Soita siis ensimmäinen ote 5. nauhalta barreotteella ja paina etusormella kaikki neljä kieltä. Lisää tähän nimettömällä D kielen 7. nauha. Soita sävelet tabin osoittamassa järjestyksessä käymällä oikeassa kädessä neljää sormea.

Seuraavassa soinnussa pidä edelleen barreote painettua 5. nauhalla ja lisää keskisormi D kielen 6. nauhaan ja nimetön E kielen 7. nauhaan. Kun tabissa on kaksi säveltä päällekkäin, ne soitetaan samaan aikaan. Näppää ne käyttämällä peukaloa ja nimetöntä samanaikaisesti.

Toisessa tahdissa on vielä barreote painettuna 5. nauhalla, johon lisätään pikkurilli E kielen 8. nauhaan. Oikealla kädellä soitetaan sama kuvio kuin edellisessäkin soinnussa.

Toisen tahdin jälkimmäinen ote soitetaan barreotteella 2. nauhalta. Lisää tähän vielä nimetön D kielen 4. nauhaan ja keskisormi B kielen 3. nauhaan. Näppäilykuvio on taas sama kuin aiemmin.

Kolmas tahti käsittää Fmaj7 sointuotteen, jossa myös soitetaan alussa kaksi kieltä samaan aikaan oikean käden peukalolla sekä nimettömällä.

Viimeisessä tahdissa otetaan eri kieliryhmä käyttöön ja soitetaan G/B sointu sekä Am sointu. Kummassakin A kielen sävel näpätään peukalolla ja kaksi muuta säveltä keskisormella ja nimettömällä.

 

Dust in the wind

Toinen kappale-esimerkki on amerikkalaisen Kansas yhtyeen Dust in the wind.

Tässäkin kappaleessa tarvitaan oikeassa kädessä neljää sormea näppäilyä varten. Koko sointukuvio saattaa näyttää aluksi haasteelliselta ja sekavalta, jonka vuoksi onkin tärkeää hahmottaa siinä käytettävä näppäilykuvio. Usein pitkät ja monimutkaisen kuuloiset linjat koostuvat yhdestä tai useammasta patternista, jota toistetaan eri sävelillä.

Tässä käytetty näppäilykuvio on seuraavanlainen 7:n nuotin patterni, jota sovelletaan eri sointuihin:

Käytä oikean käden peukaloa A kielellä, etusormea D kielellä, keskisormea G kielellä ja nimetöntä B kielellä. Sointuotteena on C duuri, joka pidetään painettuna koko ajan. Melodinen liike itse kappaleessa tapahtuu B kielellä, jolloin soituotteesta vapautetaan B kieli tai sille lisätään pikkurillillä sävel 3. nauhalle.

Soita kaksi ensimmäistä säveltä samanaikaisesti oikean käden peukalolla ja nimettömällä. Loput sävelet soitetaan niillä sormilla, jotka edellä mainittiin. Taas jokaisen sävelen tulisi soida mahdollisimman samalla äänenvoimakkuudella ja voit harjoitella patternia vain pelkällä C duuri-otteella. Kun liike alkaa tuntumaan luonnolisesta voit alkaa lisäämään siihen B kielen melodialiikkettä.

Näillä harjoituksilla saat laajan käsityksen sorminäppäilyn maailmasta ja seuraavassa osassa pureudutaan tämän tekniikan muihin käyttömahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta Rockwayn hienolla Näppäilykurssilla kitaralle:

Näppäilykurssi

 

Treeni-intoa!

-Samuli

Lisää kommentti