Metallimusiikin kulmakivi – Heavy-komppaus

Tässä blogissa esittelen muutamat vinkit hevikomppauksen aloittamiseen tai kehittämiseen.

Yksi keskeisimmistä elementeistä hevimusiikissa on komppikitaran rytminen tiukkuus. Sen täytyy olla mahdollisimman metronomin tarkkaa, joka toimii synkronissa rumpujen sekä basson kanssa. Yhdessä nämä muodostavat kiinteän rytmisen yksikön, minkä täytyy olla mahdollisimman tarkasti yhteen soitettu.

Hevimusiikissa suositaan myös raskasta soittosaundia, joka ei lähde pelkästään muokatusta äänestä kuten säröefektin käytöstä, vaan erityisesti soittotavasta. Plektraniskujen täytyy kuulua ja ne tuleekin soittaa tarvittavalla voimakkuudella. Äänen raskauteen vaikuttaa myös soittotekniset seikat kuten alaslyönnit ja sävelten demppaus.

Jos nämä ovat vielä termeinä ja tekniikoina tuntemattomia, tutustu ehdottomasti Heavy-komppaus ja tekniikka -kurssiimme:

Heavy-komppaus -kurssi

Screen Shot 2019-12-11 at 15.24.40Pelkkiä plektran alaslyöntejä käyttämällä saavutamme staattisemman saundin, joka tuo ääneen tarvittavaa painavuutta. Silti hevissä käytetään myös paljon nopeita aika-arvoja kitaran paksuilla kielillä, joihin sovelletaan vuoropikkausta. Näitä nopeita rytmejä usein käytetään pyrähdyksinä pidempien nuottien seassa ja niiden täytyykin nousta soitosta esiin tarkasti.

Nämä kaksi elementtiä eli alaslyönnit sekä nopean vuoropikkauksen yhdistämällä saamme hyvän treenin, johon voi soveltaa viittä eri aika-arvoa; 1/8-osanuotit, triolit, 16-osanuotit, sekstolit sekä 32-osanuotit.

Soita kaikki harjoitukset metronomin kanssa ja aseta tempo itsellesi sopivaksi niin, että harjoituksen nopeampi aika-arvo tuottaa hieman vastusta mutta kuitenkin niin, että saat sen soitettua puhtaasti. Kun siinä tuntuu kevyttä vastusta saat puskettua sen nopeutta eteenpäin harjoitusta usein toistamalla. Itse soitan kaikki harjoitukset tempossa 100 bpm mutta voit asettaa tempon joko hitaampaan tai nopeampaan rytmiin omien taitojesi puitteissa.

Jokaisen harjoituksen sävelet ovat dempattuja eli plektrakäden kämmensyrjällä sammutettuja. Tällä tavoin saat soittoon erottelevuutta ja nopeatkin sävelet erottuvat näin paremmin. Tutustu myös aikaisempaan blogikirjoitukseen aiheesta.

 

Alas- ja vuoropikkaus

1.

1-40

Ensimmäisessä harjoituksessa soitetaan aluksi neljä 1/8 osanuottia käytämmällä pelkkiä alaslyöntejä. Soitat siis kaksi nuottia iskua kohti. Seuraavan kahden iskun aikana soittonopeus tuplataan eli soitetaan 16-nuotteja, joissa tulee neljä säveltä iskua kohti. Käytä tässäkin alaslyöntejä. Esimerkiksi tempossa 100 16-osanuotit alaslyönneillä soitettuna ovat melko nopeita säveliä mutta koska tämä liike pidetään yllä vain kahden tahdin iskun ajan saa ne pidettyä yllä helpommin kuin pidemmissä toistoissa.

Harjoituksessa ikäänkuin hölkätään kahden tahdin iskun ajan ja seuraavan kahden iskun kohdalla otetaan nopea spurtti. Tämä intervalliharjoitus kehittää myös soiton staminaa.

Neljän 16-osanuotin sarjan ensimmäisen sävelen kohdalle on merkitty aksenttimerkki. Soita tämä sävel aavistuksen muita kovempaa, jolloin saat sen avulla pidettyä rytmin helpommin hallussa. Erittäin nopeissa aika-arvoissa tämä aksentointi auttaa paikallistamaan tahdin iskun helpommin ja saat siitä maamerkin, joka pitää rytmin kasassa.

2.

2-36

Toisessa harjoituksessa soitetaan aluksi trioleita eli kolmen nuotin sarjoja kahden tahdin iskun ajan. Käytä tässäkin pelkkiä alaslyöntejä. Mikäli triolit tuntuvat vierailta niin soita aluksi niitä pelkästään ennenkuin siirryt harjoituksessa eteenpäin.

Seuraava soitettava aika-arvo on sekstolit, joissa soitetaan tuplasti enemmän säveliä trioliin verrattuna eli kuusi säveltä iskua kohden. Soita nämä vuoropikkausta käyttäen. Aksentoi jokaisen kuuden nuotin ensimmäinen sävel, jotta saat siitä kiintopisteen, jota tähdätä tahdin iskulle. 

Tämän jälkeen yhdistä nämä kaksi tasaisessa tempossa niin, että ensin soitat kaden tahdin iskun ajan trioleita ja kahden seuraavan iskun ajan sekstoleita. Nyt yhdistät harjoituksessa alaspikatut sekä vuoropikatut sävelet. Demppaa myös kaikki sävelet mahdollisimman hyvän erottelevuuden aikaansaamiseksi.

3.

3-71

Tässä harjoituksessa soitetaan taas ensin hitaampia säveliä, joiden nopeus tuplataan tahdin jälkimmäisellä puoliskolla.

Ensin soitamme 16-osanuotteja pelkkiä alaslyöntejä käyttäen. Nämä ovat siis neljän nuotin sarjoja ja aksentoi taas jokaisen neljän nuotin sarjan ensimmäinen sävel. Tahdin kahden viimeisen iskun aikana soitetaan 32-osanuotteja, joissa soitetaan kahdeksan säveltä iskua kohti. Käytä tässä vuoropikkausta ja aksentoi jokainen kahdeksan nuotin sarjan ensimmäinen sävel. Demppaa kaikki sävelet ja ole varovainen tempon kanssa, sillä 32-osanuotit ovat hyvin nopeita säveliä ja aseta metronomin tempo niin, että saat ne soitettua puhtaasti.

 

Demppaus

1.

demppaus

Tässä harjoituksessa harjoitellaan 5-soinnulla demppaamista. Hevimusiikin käytetyin sointutyyppi on 5-sointu, jossa soitetaan soinnun perussävel sekä sen kvintti (5. sävel). Tässä tapauksessa käytämme E5- sointua, jossa soitetaan e-sävel vapaata paksuinta kieltä käyttäen, johon yhdistetään a-kielen 2. nauha.

Demppauksella “sammutetaan” kevyesti kieliä niin, etteivät ne soi vapaasti vaan ainoastaan hyvin lyhyen aikaa. Demppaus vaikuttaa myös sävelen keston lisäksi sen äänenväriin tummentaen sitä hieman. Sen avulla saadaan säveliin erottelevuutta sekä raskaampi saundi. Käytä kielten sammuttamiseen plektrakäden kämmensyrjää, joka lepää kielten päällä noin sentin päästä tallasta. Tällöin kieli ei pääse soimaan vapaasti koska käsi estää kielen pitkäaikaisen värähtelyn. Mikäli demppaat kieltä liikaa ei se soi lainkaan, joten etsi tälle juuri sopiva kohta liikuttelemalla kättä tallan läheisyydessä.

Demppaamalla ja avointen sävelten vaihtelulla voidaan luoda rytmejä, joissa avoimesti soitetut sävelet muodostavat illuusion aksenteista. Tässä harjoituksessa soitetaan neljän nuotin ryhmiä eli 16-osanuotteja. Anna jokaisen neljän nuotin sarjan ensimmäisen sävelen soida vapaasti nostamalla kättä kevyesti kielten päältä. Demppaa kolme seuraavaa säveltä, jolloin ensimmäinen sävel luo kuvan rytmisestä aksentista. Toista näitä neljä nuotin sarjoja dempaten, joissa ensimmäinen sävel on soitettu avoimena. Käytä tähän pelkkiä alaslyöntejä sekä tasaista rytmiä sekä soittodynamiikkaa.


2.

5-113

Viimeisessä harjoituksessa käytämme edellisen harjoituksen esittelemää tekniikkaa, jossa vuorotellaan avoimilla sekä dempatuilla sävelillä. Etsi plektrakädelle hyvä kohta, jossa demppaus on optimaalista. Nosta avointen aksenttisävelten kohdalla kättä kevyesti, niin ettet poistu demppausalueelta. Käytä tasaisia alaslyöntejä koko harjoituksen ajan.

Soita avoimena ensimmäisten neljän nuotin aikana ensimmäinen sävel. Seuraavan neljän nuotin sarjan aikana soita avoimena ensimmäinen sekä neljäs sävel. Kolmannen sarjan aikana soita avoimena toinen sävel ja viimeisen sarjan aikana taas ensimmäinen sävel. Yhdistä lopulta nämä kaikki sarjat, jolloin ne muodostavat yhdessä mielenkiintoisen kuuloisen rytmisen patternin.

Heavy-komppaus ja tekniikka -kurssilla on 40 opetusvideota, joiden avulla sinustakin saadaan leivottua metallikitaristi!

Heavy-komppaus

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli

Lunasta ilmainen kokeilu