Ave Maria sovitettuna kitaralle

Vuoden 2019 viimeisessä blogissani esittelen joulunajan kappaleen Ave Marian päämelodian sovitettuna kitaralle. Sen on säveltänyt Franz Schubert vuonna 1825. Melodiassa hyödynnetään joitain fraseerauksellisia keinoja kuten puoli- sekä kokosävelbendejä, legatoa sekä vibratoa niin venytettyihin kuin tavallisiinkin nuotteihin. Melodia on sovitettu G-suuri sävellajiin.

Kappaleen introssa soitetaan sointuarpeggioita, jotka voidaan soittaa sorminäppäilemällä tai plektralla soitettuna.

Mikäli näppäilet intron sormia käyttäen voit tehdä sen neljällä sormella, niin että peukalolla soitetaan matalin e-kieli, etusormella d-kieli, keskisormella g-kieli ja nimettömällä b-kieli. Kappaleen tahtilaji on 6/8, joten jokaista sointua kohden soitetaan kuusi säveltä neljällä sormella.

 

Ave Maria, Intro

Ave Maria

Kahdessa ensimmäisessä tahdissa soitetaan G-duuri arpeggio avokieliä käyttäen. Näppäile soinnut niin, että kaikki sävelet jäävät soimaan päällekkäin luoden pehmeän äänimaiseman. Kolmannessa tahdissa soitetaan myös G-duuri arpeggio mutta erilaisena hajotuksena. Voit käyttää otelaudalla joko etusormen barre-otetta tai käyttämällä jokaiselle sävelelle omaa sormea.

Neljännessä tahdissa soitetaan G7-sointu. Viidennessä tahdissa on C/G-sointu, joka muuttuu Cm#4/G-soinnuksi. Kahdessa viimeisessä tahdissa soitetaan taas G-duuri kahtena eri hajotuksena.

 

Ave Maria, Melodia

 

Ave Maria melodia

Ave Maria melodia 2

Yllä esitetty melodia käsittää kappaleen melodia-osion ensimmäisen puoliskon. Siinä on paljon pitkiä säveliä, joita voit sävyttää erilaisilla vibraaton variaatioilla. Yleisimmät tavat muodostaa vibraato on pieni sekä hidas aaltoliike, pieni sekä nopea, suuri ja hidas sekä suuri ja nopea aaltoliike. Voit soveltaa näitä erilaisia vibraaton muotoja eri sävelien kohdalla, joka luo vaihtelua melodian tulkintaan.

Melodia sisältää myös muutamat venytetyt sävelet. Ne ovat joko puoli- tai kokosävelen mittaisia ja ole erityisen tarkkana niiden vireen kanssa. Näiden lisäksi melodiassa esiintyy kaksi legatosäveltä, joissa käytetään pull-off-tekniikkaa. Siinä ensimmäinen sävel näpätään normaalisti joko sormella tai plektralla. Tämän jälkeen sävel nykäistään kieleltä pois niin, että seuraava sävel alkaa soimaan tämän nykäisyn seurauksena. Joissain tapauksissa tämä helpottaa soittamista sekä luo erilaisen saundin verrattuna näppättyihin säveliin.

Hyvää joulua!

-Samuli