Lämmittelyharjoitukset kitaransoittajille – 5 treeniä

Lämmittely ennen harjoittelusessiota, keikkaa tai bänditreenejä on yhtä tärkeää kuin uhreilijoillakin ennen suoritusta. Soittaminen on fyysistä toimintaa, jossa on käytössä lukemattomat eri lihasryhmät. Tietyissä tilanteissa soittamisessa vaaditaan niinkin spesifien lihasryhmien toimintaa, jotka ovat normaalielämässä lähes inaktiivisia. Siksi on tärkeää herätellä näiden pienten lihasten toimintaa ennen kuin lähdetään tekemään haastavia soittosuorituksia.

Soittovammat

Hyvällä lämmittelyllä pyritään samaan kuin urheilussakin; tuotteliaaseen sessioon sekä vammojen välttämiseen. Tyypillisiä soittajan vammoja ovat erilaiset käsien rasitusvammat kuten jännetupintulehdus sekä erinäiset hermostovauriot. Soittamisessa eivät ole mukana pelkästään monet eri lihakset vaan myös jänteet, jotka menevät aina olkapäähän asti.

Huonoista soittotottumuksista ovat kärsineet myös monet maailmanluokan kitaristitkin kuten Megadethin Dave Mustaine, joka joutui tietyssä vaiheessa uraansa opettelemaan soiton uudestaan epäedullisten soittotottumusten vuoksi.

Tällä Rockwayn kurssilla käydään läpi monipuolisia plektraharjoituksia, joita kannattaa varmasti kokeilla.

Tarkkuutta ja nopeutta soittamiseen -kurssi

Nopeasti omalle tasolle

Hyvä lämmittely takaa sinulle myös väylän päästä soittamaan omalla tasollasi nopeammin. Omassa opetustyössäni tulee usein oppilaiden kanssa tilanteita, joissa oppilas kokee että pystyy soittamaan harjoituksen paremminkin mutta suoritus on sillä hetkellä huono, koska hän ei ole lämmitellyt. Todennäköisesti suurin osa soittajista on kokenut tämän saman tunteen ja asian voi korjata noin kymmenen minuutin lämmittelyllä.

Lämmittelystä osa kitaransoittorutiinia

Lämmittelyn tulisi olla osa soittorutiinia, jonka teet ennen jokaista soittosessiota. Kotioloissa ilman kiirettä voit tehdä hyvinkin perusteellisen lämmitelyn, joka on mahdollista tiivistää kymmeneenkin minuuttiin esimerkiksi ennen keikkaa. Voit räätälöidä lämmittelyn sisällön palvelemaan juuri omanlaisesi soiton tarpeita.

Mikäli soitat rytmikitaraa niin voit lämmitellä komppikäden lihaksistoa erinäisillä harjoituksilla. Myös barreotteet ovat pitkän päälle otelautakädelle raskaita soittaa, jotka rasittavat mm. rannetta sekä peukalolihasta joten on tärkeää saattaa nämä alueet soittovalmiuteen ennen täyttä suoristusta.

Solistisen kitaristin on hyvä lämmitellä otelautakäden sormet erikseen, vuoropikkaukseen tarvittava lihaksisto sekä kummankin käden välinen synkronisaatio. Lämmittely toimii myös ikäänkuin näiden seikkojen uudelleenohjelmointina ennen jokaista soittokertaa. Tämä osaltaan tekee soitosta varmempaa ja hallitumpaa sen sijaan, että suoraan hypättäisiin haastavaan soittoon.

Ennen kuin edes tartut kitaraan voit lämmitellä otelautakäden sormia puristamalla niitä nyrkkiin ja avaamalla ne niin avoimiksi kuin saat. Pidä tätä liikettä yllä minuutin niin huomaat miten verenkierto käden alueella lisääntyy. Kummankin käden ranteen alueet saat aktiivisiksi pyörittelemällä ranteita minuutin ajan.

Lämmittelyharjoituksia

Komppikäden lämmittely. Seuraavalla harjoituksella saat valmistelua komppikäden soittosessioon sekä rytmiseen soittoon lisättyä hallintaa. Kyseessä on ns. puolitempo-tuplatempo-harjoitus, jota voit soveltaa mihin tahansa sointuun. Ota kuitenkin jokin sointu, jonka saat helposti soitettua ja pystyt paremmin keskittymään komppikäden työskentelyyn.

Yllä on harjoitus, jossa on käytössä helppo sointuote otelaudalla. Voit soittaa kolmen ohuimman kielen otteen joko etusormen barreotteella tai kolmella erillisellä sormella. Pääfokus on kuitenkin komppikädessä. Ideana on soittaa harjoitus pitkänä keskeytymättömänä sarjana tasaisen tempon päälle.

Voit asettaa tempon oman tasosi mukaisesti. Se tulee asettaa niin, että saat soitettua nopeammat aika-arvot, jotka tässä ovat 16-osanuotit, puhtaasti mutta niin, että ne tarjoavat sopivasti haastetta. Hitaammissa aika-arvoissa, jotka ovat 1/8-osanuotteja käsi saa levähdystauon mutta komppiliike pysyy kuitenkin koko ajan käynnissä. Mikäli tempo on esimerkiksi 140 bpm ensimmäisen tahdin aikana ikäänkuin hölkkäät ja seuraavan kahden tahdin iskun aikana otat spurtin, josta palaat takaisin hölkkään.

Harjoitus on oivallinen komppikäden lämmittelyyn, koska et polta itseäsi siinä loppuun pitkäkestoisella rasituksella vaan pienissä erissä haastat kättäsi sekä rytmin hallitaa. Voit pitää harjoitusta yllä esimerkiksi minuutin tai parin ajan ja voit myös pidentää hitaiden tai nopeiden aika-arvojen soittoaikaa oman halusi mukaan.

Komppikättä voi harjoitella myös tällä seuraavalla kurssilla.

Heavy-komppaus ja tekniikka

Otelautakäden lämmitely

Komppamisessa usein väsyy nopeasti otelautakäden ranne sekä kaulan puristamiseen käytetyt lihakset. Näitä tarvitaan etenkin barreotteiden soittamisessa. Tärkeää on tietenkin kehittää mahdollisimman kevyt soittotekniikka, jossa käytät juuri tarpeellisen määrän puristusvoimaa soinnun soittamiseen etkä yhtään liikaa. Nimenomaan tämä liika puristus aiheuttaa käteen rasitusta ja voi johtaa vammoihin.

Seuraava harjoitus auttaa sopivan puristusvoiman löytämiseen sekä lihaksiston lämmittelemiseen.

Harjoituksessa käytetään Em-barreotetta, mutta siihen käy mikä tahansa muukin barresointu. Pidä ote painettuna koko ajan otelaudalla. Harjoituksessa käytetään edestakaista harjauskomppia 1/8-osanuoteilla soitettuna. Komppikäsi tekee tasaista alas-ylös-liikettä ja alaslyönti osuu aina tahdin iskuille. Löystä otetta tahdin ensimämisen iskun aikana niin, että kielet sammuvat. Pidä kuitenkin sormet asemissa soinnunsoittamista varten. Soita alas-sekä ylöslyönti sammutetuille kielille, jonka jälkeen paina sointu pohjaan ja soita kaksi iskua soivaan sointuun.

Joka toisen tahdin iskun aikana käytät lihaksistoa soittamaan soinnun ja joka toisen tahdin iskun aikana saat lepoa soinnun painamisesta. Mutta koska kuitenkin pidät koko ajan sormet sointuasemassa ja sammutat kieliä nostamalla sormia sen verran, että se ei soi saat samalla myös tuntumaa siihen, miten vähäinen painaminen riittää soinnun soimiseen.

Vuoropikkaus lämmittely

Solistisessa sekä melodisessa soitossa käytettävä pääasiallinen soittotekniikka on etenkin sähkökitaralla vuoropikkaus. Siinä soitetaan vuorotellen plektran alas- ja ylöslyönneillä, joita kumpaakin voi työstää erikseen. Hyvä keino onkin soittaa jatkuvana ketjuna pelkkiä alaslyöntejä metronomin kanssa, jotta tempo pysyy tasaisena. Siinä samalla kehität myös soiton rytmistä tarkkuutta sekä hallintaa.

Voit käyttää myös ensimmäisen komppitreenin puolitempo-tuplatempo metodia tässäkin harjoittelussa. Eli soita aluksi itsellesi sopivassa tempossa esimerkiksi tahdin ajan 1/8-osanuotteja, jonka jälkeen ota spurtti 16-osanuoteilla tahdin ajan. Voit käyttää tähän esimerkiksi mitä tahansa avointa kieltä. Tee tämän jälkeen sama harjoitus käyttämällä pelkkiä ylöslyöntejä ja pidä harjoitusta yllä muutaman minuutin ajan.

Tremolo

Tämän jälkeen voit keskittyä itse vuoropikkaukseen ja oivallinen tapa lämmitellä pelkkää plektrakättä ilman otelautakäden mukaantuloa on soittaa jatkuvaa tremoloa. Eli siinä soitetaan plektralla vuoropikkaamalla mitä tahansa säveltä nopealla edestakaisella pikkauksella. Tämän voit tehdä myös ilman metronomia ja aloittaa aluksi hitaasta temposta, jota vähitellen nopeutat ja tuot takaisin hitaaseen tempoon. Pidä tätäkin harjoitusta päällä muutaman minuutin ajan.

Sormien aktivointi

Siinä missä plektrakättä voi aktivoida soittamalla tremoloa niin sormet saat lämpimiksi trillien avulla. Siinä soitetaan kahta vierekkäistä säveltä nopeasti vaihdellen. Tähän voi soveltaa legatotekniikkaa, jossa ei käytetä lainkaan plektrakättä.

Trilleihin voi soveltaa eri sormipareja, joita on yhteensä kuusi: 1. etu- ja keskisormi, 2. etusormi ja nimetön, 3. etusormi ja pikkurilli, 4. keskisormi ja nimetön, 5. keskisormi ja pikkurilli sekä 6. nimetön sekä pikkurilli.

Ensimmäisessä trillissä käytetään etu- sekä keskisormea. Pidä etusormi painettuna g-kielen 5. nauhalle ja soita hammer-onilla keskisormella 6. nauha samalta kieleltä. Tämän jälkeen tee 6. nauhasta pull-off takaisin 5. nauhalle ja toista tätä liikettä nopealla tempolla puolen minuutin ajan. Pyri siihen, että kumpikin sävel soi samalla voimakkuudella ja pidä tempo haasteellisena, jolloin sormet joutuvat työhön mutta soiton tulisi silti pysyä rentona.

Toista tämän jälkeen sama harjoitus jokaiselle sormiparille ja mikäli pidät jokaisen parin trilliä yllä puolen minuutin ajan menee koko harjoituksen tekemiseen kolme minuuttia.

Kädet synkroniin

Toisinaan kahdesta kädestä toinen on yhteistyöhaluisempi kuin toinen. Usein ihmisten kätisyys myös vaikuttaa toisen käden aktiivisuuteen, joilloin passiivisempi käsi jää vähemmälle huomiolle. Kummankin käden saattaminen yhteisyöhön eli synkroniin on yksi kitaransoiton kulmakivistä.

Toisinaan synkroni tuntuu haastavalta myös kokeneille kitaristeille ja sen saattamiseen takaisin raiteilleen on useita eri harjoituksia olemassa. Tehokkaan lämmittelypohjan saa sillä, että sekoitat vuoropikkausta sellaisiin otelautakäden kuvioihin, joissa on käytössä kaikki neljä sormea. Kuvioita on lukemtattomia ja esitän tässä yhden, jolla on myös musikaalista kontekstia.

Harjoituksessa on soitetaan kuuden nuotin ryhmiä. Tutustu ensin vain ensimmäisen kuuden nuotin sarjaan ja muodosta siitä oma harjoituksensa. Voit soittaa sitä looppina esimerkiksi minuutin pätkissä. Käytä siinä etusormea 5. nauhaan, keskisormea 7. nauhaan, pikkurilliä 9. nauhaan ja nimetöntä 8. nauhaan. Soita koko ajan vuoropikkausta käyttämällä ja kiinnitä huomiota kielenvaihtoon, jossa b-kielen sävel tulee plektran ylöslyönnillä.

Käytä jokaisessa kuuden nuotin sarjassa neljää sormea sekä vuoropikkausta. Kun saat koko harjoituksen soitettua pidä sitä yllä esimerkiksi kahden minuutin ajan. Soita sitä huolellisesti itsellesi sopivassa tempossa niin, että sen rytmi sekä sävelten dynamiikka pysyy tasaisena. Pyri myös saamaan jokaiseen säveleen samanlainen saundi ja pidä kummankin käden tekniikka mahdolisimman rentona.

Lämmittelyrutiini

Kun käytät kuhunkin harjoitukseen minuutin tai pari, vie koko lämmittelyohjelman läpikäyminen maksimissaan vartin. Muista harjoitusten välissä hieman ravistella käsiä ja anna lihasten rentoutua toistojen välissä. Ohjelman jälkeen käsien tulisi tuntua heränneiltä sekä hallituilta ja voit käydä mieluisten harjoitustesi pariin virkeillä käsillä sekä mielellä.

-Samuli

Lunasta ilmainen kokeilu

Lisää kommentti