3 loistavaa komppaustyyliä kitaralla – Samulin blog

3 loistavaa komppaustyyliä kitaralla – Samulin blog

Esittelen tässä blogissa kolme harjoitusta Rockwayn komppauskatalogista kitaralle. Esimerkit ovat tyylillisesti hyvin erilaisia, jonka vuoksi ne ovat hauskaa treenattavaa monipuolisuutensa vuoksi.

Ensimmäisenä harjoituksena on komppiesimerkki akustisen kitaran komppauskurssilta. Siinä esimerkit käydään tunnettujen kotimaisten kappaleiden kautta ja tässä tapauksessa käsittelyssä on J. Karjalaisen Sankarit-kappale. Siinä käytetään tunnettuja perusotteita niin avo- kuin barreotteina ja komppitekniikkana on harjauskomppi.

Toinen esimerkki on heavykomppauksen-alkeet kurssilta. Se on teknisesti haastavahko ja siinä käytetään yksiäänistä melodiankuljetusta sekä vuoropikkausta. Heavytyylisessä soitossa myös usein dempataan kieliä, joilla saadaan perkussiivisempi atakki nuotteihin. Tästäkin löytyy oma kurssinsa Rockwayltä: https://app.rockway.fi/content/course/366/1205

Kolmas esimerkki löytyy funkkomppauksen perusteet- kurssilta. Se on oivallinen harjoitus myös oman rytmiikan sekä timen kehittämiseen. Funkkomppaus vaatii omanlaistansa tekniikkaa, josta on hyötyä ihan kaikenlaiseen säestämiseen vahventuneen rytminhalllinan myötä.

Sankarit – harjakomppaus

Tässä kappaleessa käytetään neljän eri soinnun kiertoa, joita kerrataan sen säkeistössä.

Nämä soinnut ovat populäärimusiikissa hyvin paljon käytettyjä sointuja ja niihin törmää lukemattomissa muissakin kappaleissa. Rockwayn opetusvideossa opettaja soittaa E-soinnun avo-otteena ja loput soinnuista barreotteilla.

Kun olet saanut soinnut harjoiteltua ja saat ne soimaan selkeästi voit seuraavaksi harjoitella niiden vaihtamista keskenään. Soita aluksi E-sointu ja pyri vaihtamaan siitä ote G#m-otteeseen mahdollisimman sulavasti. Nopea soinnun vaihtaminen edellyttää lihasmuistia, jossa sormet tietävät ilman erillistä ajattelua mihin asettua. Paina soinnun muoto mieleesi sekä se, mihin minkäkin sormen tulee asettua. Voit harjoitella sointuvaihtoja erikseen kullakin peräkkäisellä soinnulla. Kun vaihdot sujuvat hienosti voidaan ottaa mukaan komppauskuvio.

Yllä on esitetty kappaleen harjakomppauskuvio. Siinä komppikäden liike on edestakaista harjausta, joka aloitetaan plektran alaslyönnillä. Harjoittele kuvio aluksi hitaalla tempolla ja tarkoitus on saada tämä liike lihasmuistiin, jolloin voit samanaikaisesti keskittyä myös sointuvaihtoihin.

Tutustu tähän kurssiin syvällisemmin täällä: https://app.rockway.fi/content/course/617/9473

Heavykomppaus

Tässä esimerkissä käytetään niin sanottua yhdistelmäriffiä, jossa käytetään erilaisia soitannollisia teemoja, kuten vuoropikkaus, kielten demppaus sekä erilaisia rytmisiä variaatioita.

Koko harjoitus soitetaan vuoropikkausta käyttämällä alkaen plektran alaslyönnillä. Riffin kahden ensimmäisen tahdin aikana vuorotellaan e- sekä a-kielen välillä. E-kieli soitetaan plektran alaslyönillä tahdin iskulle ja a-kieli ylöslyönnillä takapotkuille. Tämän lisäksi e-kieli dempataan ja a-kieli soitetaan puolestaan avoimena. Tämä nostaa a-kielellä liikkuvan melodian esiin ja dempatut sävelet tuovat sointiin rytmistä tiukkuutta.

Kahden seuraavan tahdin aikana soitetaan avointa e-kieltä, joka dempataan kauttaaltaan. Demppaa eli sammuta sävel plektrakäden kämmensyrjällä niin, että sävel ei menetä sävelkorkeuttaan mutta ei kuitenkaan soi kuin pienen hetken. Hyvän demppauskohdan löytyminen on tarkkaa ja se on noin sentin päässä tallasta.

Riffin kolmannessa tahdissa soitetaan vuoropikkaamalla kahdeksasosanuotteja. Neljännessä tahdissa käydään äkkiä tuplatempossa ja soitetaan ensimmäisen tahdin iskun ajan 16-osanuotteja, joiden jälkeen palataan kahdeksasosanuotteihin. Esimerkin tempo on noin 100 bpm mutta voit soittaa sitä omaan tempoosi. Tutustu kurssiin tästä linkistä: https://app.rockway.fi/content/course/366/1212

Funk-komppaus

Funk-komppaus vaatii teknistä hallintaa etnekin komppikädeltä mutta kummankin käden välistä yhteistyötä ei voi koskaan väheksyä kitaransoitossa. Hyvin usein tämän tyylinen soitto perustuu tiukkaan 16-osa rytmiin, jota aksentoidaan erinäisin keinoin.

Tässä harjoituksessa soitetaan koko ajan komppikädellä 16-osanuotteja kitaran kolmella ohuimmalla kielellä. Soitat siis neljä plektraniskua yhtä tahdin iskua kohden alkaen alaslyönillä. Pidä tekniikka rentona, joka lähtee ranteesta mutta jota käsivarsi myötäilee.

Voit harjoitella 16-osien soittamista pelkillä dempatuilla kielillä, jolloin pystyt paremmin keskittymään pelkään komppikäden tekniikkaan. Tähtää neljän nuotin sarjan ensimämiseen iskuun ja harjoitusta on hyvä tehdä rumpukoneen tai metronomin kanssa. Kun saat ensimmäisen iskun osumaan alaslyönnillä metronomin iskun kanssa yhteen, tulevat loput kolme iskua automaattisesti kohdilleen.

Harjoituksessa pidetään pohjalla dempattuja kieliä, joihin aksentoidaan sointuotteella tahdin mittaisella kuviolla. Kuvio toistetaan samanlaisena toisessa tahdissa mutta sointuote hieman muuttuu.

Voit harjoitella jokaisen neljän nuotin sarjan erikseen sillä sointuaksentin paikka vaihtelee. Pidä sormet koko ajan sointuotteen mukaisessa asemassa mutta löystä otetta sen verran, että kielet sammuvat. Aksentin kohdalla paina sointu pohjaan, jolloin se soi haluamasi ajan. Kiinnitä myös huomiota siihen, minkäsuuntaiselle plektraniskulle aksentti osuu. Kun se soitetaan neljän nuotin sarjasta kolmannelle iskulle tarjoittaa se plektran alaslyöntiä ja neljän nuotin sarjan toiselle iskulle osuessaan tarkoittaa se ylöslyöntiä.

Tutustu kurssiin täällä: https://app.rockway.fi/content/course/480/4813

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli

Lunasta ilmainen kokeilu

Lisää kommentti