5 käyttökelpoista patternia elävöittämään soittoasi – Samulin blog

Patternilla tarkoitetaan usein toistuvaa melodista kuviota, jota voidaan soveltaa erilaisiin asteikkoihin. Patterneja käytetään paljon esimerkiksi soolosoitossa ja erilaiset patternit ovatkin oivallinen metodi saada asteikot mielenkiintoisen kuuloisiksi.

Esittelen tässä jutussa muutamia yksinkertaisia vinkkejä ja patterneja oman soiton eteenpäinviemiseksi. Olit sitten sudenkuopassa motivaation tai treenien suhteen, saat näistä varmasti ideoita!

Katso lisää: Oman soolon rakentaminen

Sointusävelten seuraaminen

Usein esimerkiksi improvisoidessa kitaristin käyttäessä jotakin asteikkoa osana kitarasooloa, menee soitto enemmänkin nuottien luettelemiseksi sen sijaan, että soitossa olisi syvempi idea. Yksi hyvä keino tuoda sooloon syvyyttä on seuraamalla taustalla kulkevaa sointukiertoa ja soittamalla näiden sointujen säveliä.

Lue lisää: Ohjeita oman melodia rakentamiseen


Toimivat kitarlikit

Toinen tapa tuoda sisältöä soittoon on käyttää ns. likkejä. Ne ovat ennalta treenattuja musiikillisia fraaseja, joita voi käyttää melko vapaasti sooloissa. Likit voivat olla myös tavaramerkkeijä, mitkä muodostavat jonkin kuuluisan kitaristin tunnistettavuuden.

Likit ovat myös tärkeä osa tiettyä musiikillista kieltä, jolla kerrotaan ja tuodaan esiin jonkin tietyn musiikkityylin ominaispiirteistä tarinaa.

Esimerkiksi blues-musiikissa on tärkeää hallita ikonisia blues-likkejä, jotka kuuluvat bluesin estetiikkaan. Myös esimerkiksi country-musiikissa on omat tyylilleen uskolliset kitaralikkinsä.

Lue lisää: Käyttökelpoiset heavy-kitaralikit

Lue lisää: Oikotie jazz-likkeihin


Erilaiset patternit avainasemassa vaihteluun

Kolmas tapa luoda sisältöä sooloon ja omaan soittoon on käyttää erilaisia patterneja. Patternit ovat osaltaan rinnastettavissa likkeihin, mutta ne eivät välttämättä ole musiikin genreihin sidonnaisia.

Kyse patterneissa on enemmänkin tavasta liikkua asteikolla ja sen sisällä, tuoden asteikkosoittoon mielenkiintoisen kuuloista liikehdintää sen sijaan, että soitamme asteikkoa vain alhaalta ylös tai päin vastoin.

Asteikko on luettelo kuhunkin sävellajiin kuuluvista sävelistä, joita voidaan käyttää yhdessä kyseisen sävellajin sointujen kanssa.

Lue lisää: Kaikki sävellajeista

Esittelen seuraavaksi viisi erilaista patternia, jotka on sovellettavissa mihin tahansa musiikin tyyliin, asteikkoon sekä sävellajiin. Pyri omaksumaan patternin idea, jonka jälkeen sitä on helppo soveltaa muihin yhteyksiin.

Pentatoninen patterni

Jos pentatoninen asteikko on tuntematon käsite, kannattaa tutustua tällä kurssilla aiheeseen:

Soolonsoiton alkeetPentatoninen asteikko on kenties käytetyin asteikko kitarasooloissa. Siinä yhteensä viisi eri säveltä ja se soitetaan usein niin, että siinä on kaksi säveltä kieltä kohden.1. Patterni

Tämä asteikko voidaan soittaa myös siten, että soitamme sen neljän sävelen ryhmissä aloittaen ylimmästä sävelestä. Soitamme siitä alaspäin neljä säveltä, jonka jälkeen aloitamme toiseksi ylimmästä säveltä ja soitamme taas siitä alkaen neljä säveltä alas päin jne. Lopputuloksena on mielenkiintoisen kuuloinen patterni, jossa emme etene asteikkoa pitkään suoraan alas vaan neljän nuotin ryhmissä vähitellen edes alaspäin.2. Patterni

Hyvin tyypillinen tapa soittaa pentatoninen asteikko on soittaa se kuuden nuotin ryhmissä. Tällaista patternia käyttää paljon esimerkiksi amerikkalainen kitarakuuluisuus Zakk Wylde. Soittoteknisesti kaikki kirjoituksen patternit voidaan soittaa joko pikkaamalla, legatolla tai näiden yhdistelmillä. Soittotekniikkaa tärkeämpää tässä on itse patterni, jolla asteikko soitetaan. Voit valita tekniikaksi sen, millä saat kuvion parhaiten soitettua.

Kuviossa soitetaan järjestyksessä alaspäin kuusi säveltä aloittaen ohuelta e-kieleltä. Tämän jälkeen soitamme saman kuvion käyttäen asteikon säveliä aloittaen b-kieliltä. Lopuksi kuvio aloitetaan vielä g-kieleltä sekä d-kieleltä, joka vie patternin alimmalle e-kielelle.


3. Patterni

Kolmannessa esimerkissä patterni käyttää kolmen nuotin ryhmiä eli trioleja. On hyvä hallita patterneita eli aika-arvoilla, jolloin voit sopivan rytmin kappaleesta riippuen.

Tässä patternissa aloitetaan asteikon ylimmästä sävelestä ja soitetaan kolme säveltä alaspäin. Tämän jälkeen soitetaan kolme säveltä aloittaen toiseksi ylimmästä sävelestä, sitten aloittaen kolmanneksi ylimmästä jne. Voit soveltaa tätä ideaa mihin tahansa asteikkoon niin saat sille monipuolisemmin käyttöä. Esimerkissä on soitetaan pull-offeilla sävelet aina, kun kielellä esiintyy kaksi säveltä.

Tutustu pull-offeihin sekä legatosoittoon tällä kurssilla: https://app.rockway.fi/content/course/3544. Patterni

Neljännessä patternissa sovelletaan edellisen esimerkin ideaa mutta rytmi on sovitettu neljän nuotin ryhmiin eli 16-osiksi. Tähän päästään kun aina kolmen nuotin sarjan ensimmäinen sävel soitetaan kahdesti. Nämä tuplasävelet on hyvä soittaa vuoropikkauksella eli plektran alas- ja ylöslyönnillä.

Pyri saamaan kuvioon tasainen rytmi niin, että kaikki sävelet ovat yhtä pitkiä eikä mikään sävel soi toista pidempään. Lisähaastetta saat pyrkimällä soittamaan myös tasaisella dynamiikalla, jossa tarkoitus on soittaa jokainen sävel yhtä kovalla volyymillä.5. Patterni

Viimeisessä esimerkissä soitetaan kuuden nuotin ryhmiä eli sekstoleita. Kuviossa käytetään myös kielihyppyjä, jotka saavat aikaan mielenkiintoisen saundin. Patterni on jaettu kolmen nuotin ryhmiin kullakin kielellä.

Ensimmäisellä kielellä soitetaan legatolla kolme säveltä aloittaen alemmasta sävelestä, jonka jälkeen hypätään yhden kielen yli g-kielelle. Siellä soitetaan pikkaamalla kolme säveltä aloittaen ylemmästä sävelestä. Tämä muodostaa patternin, joka toistetaan aloittaen seuraavaksi b-kieleltä. Ensimmäisellä kielellä aloitetaan aina alemmasta sävelestä käyttäen legatoa ja toisella kielellä aloitetaan ylemmästä sävelestä käyttäen pikkausta.

Harjoittele kukin esimerkki omalla tahdilla ja pyri soveltamaan niitä soitossasi niin, että voit pidentää patternia tai lyhentää sitä. Tee siitä omanlaisesti niin saat hauskan lisätyökalun soittoosi.

Hyviä treenihetkiä!
-Samuli

Kitaravideot