Sorminäppäilyyn hallintaa – Samulin blogi

Tässä blogissa esittelen muutamat tehokkaat harjoitukset, jotka auttavat aktivoimaan oikean käden sormia sorminäppäilyä varten. 

Usein kitaristit aloittavat tutustumisen sorminäppäilyyn suoraan kappaleiden kautta, jotka saattavat tuntua haastavilta. Harvassa asiassa ryhdytään suoraan toimintaan, jonka tekemistä vaativaan tekniikkaan ei ole aiemmin tutustuttu. Esimerkiksi ennen kuin lähdetään ajamaan autoa täytyy tutustua auton laitteistoon sekä ajamisen teoriaan.

Fingerstyle-Folk-Guitar-Fingerpicking-Lessons

Kun harjoittelet sorminäppäilyssä vaadittavia tekniikoita luonnistuu itse kappaleiden soittaminen nopeammin. Nämä harjoitukset pureutuvat tarkasti tietyihin tekniisiin aspekteihin, joita usein käytetään soitossa. Koska kappaleet eivät kuitenkaan rakennu suoraan näiden tekniikoiden ympärille ne kehittyvät tämän johdosta hitaammin vain näitä kappaleita soittamalla. Näitä harjoituksia tekemällä harjoittelet ikään kuin etukäteen soittamaan useita kappaleita. Sorminäppäily käsittää tiettyjä elementtejä, joita esitellään seuraavissa harjoituksissa.

Tutustu myös Pauli Halmen ja Jarmo Hynnisen luotsaamaan kurssiimme aiheesta:

Fingerstyle-kurssi

Sorminäppäily vaatii paljon hallintaa kummaltakin kädeltä. Siinä usein tehdään useaa asiaa samanaikaisesti; oikean käden peukalo saattaa soittaa bassolinjaa, etu- ja keskisormi sointusäveliä ja nimetön melodialinjaa. Otelaudalla sointuotteet täytyy ottaa huolellisesti sillä sorminäppäillessä pienet virheet tulevat helposti esiin. Toisinaan muutamalla sormella pidetään pohjassa sointuotetta kun samanaikaisesti loput sormet soittavat melodiaa.

Kaikki tämä vaatii sormi-independenssiä, jota blogin harjoitukset vahvistavat. Niissä lähdetään liikkeelle kahden sormen kuvioista, jonka jälkeen sormimäärää lisätään kolmeen ja neljään. Peukalo pidetään aina mukana, joten ensimmäisissä harjoituksissa käytetään peukaloa ja etusormea, sitten peukaloa, etu- ja keskisormea ja lopulta peukoloa, etu-, keskisormea sekä nimetöntä. Kaikki harjoitukset sovelletaan C-duuri sointuun.

Fingerstyle-harjoitukset 

1.

1-15

Sorminäppäilyssä voidaan joko soittaa sävelet samanaikaisesti tai perätysten. Tässä ensimmäisessä harjoituksessa soitetaan C-duuri sointu näppäämällä kaksi vierekkäistä kieltä samanaikaisesti peukalolla sekä etusormella. Harjoitus on oivallinen oikean käden koordinaation kehittämiseen. Kun kielet vaihtuvat nopealla tempolla on haastavaa löytää oikeat kielet näppäillen. Voit soveltaa tätä ja muitakin harjoituksia sointukiertoon, joilloin saat siihen lisähaastetta sekä mielenkiintoa. Voit myös pikata jokaisen harjoituksen tai soittaa ne käyttämällä hybridipikkausta.

2.

2-14

Tässä harjoituksessa soitetaan vuorotellen peukalolla ja etusormella näppäillen kielipareja. Kieliparit eivät ole vierekkäisiä kieliä vaan yhden kielen päässä toisistaan. Soita alempi kieli paukalolla ja ylempi etusormella. Kieliparit ovat: E ja D, A ja G, D ja B sekä G ja E. Anna sävelten soida päällekkäin ja pidä soittotempo itsellesi sopivana.

3.

3-53

Seuraavassa harjoituksessa käytetään oikeassa kädessä peukaloa, etu- sekä keskisormea. Harjoitus etenee kolmen vierekkäisen kielen ryhminä edeten ylös- ja alassuuntaan kielillä. Voit myös soittaa kaikki harjoitukset käänteisessä sormijärjestyksessä eli tässä tapauksessa soittamlla ensin keskisormen, etusormen ja viimeiseksi peukalon.

4.

4-108

Neljännessä harjoituksessa soitetaan samoilla kolmella sormella kolme kieltä samanaikaisesti. Pyri eri sormien välillä tasaiseen dynamiikkaan. Peukalon ollessa sormista vahvin tulee sillä usein näppättyä kieli kovempaa kuin muilla sormilla. Lisähaastetta saat kuitenkin pyrkimällä tietoiseen aksentointiin eli voit soittaan kullakin sormella vuorottelen kielen kovemmalla volyymillä. Eli soita kieli peukalolla kovempaa kuin muilla sormilla. Tämän jälkeen soita etusormella sen käyttämä kieli kieli muita kovempaa ja lopulta aksentoi keskisormen soittama kieli.

5.

5-101

Tässä harjoituksessa käytetään edelleen kolmea sormea mutta hieman hajoitetummassa asettelussa. Soita peukalolla A ja D kieli, etusormella G kieli ja keskisormella B kieli. Tällä kertaa rytmi ei ole aivan tasainen vaan peukalolla soitetut sävelet ovat 1/4-osanuotteja ja loput ovat 1/8-osanuotteja. Usein erilaisissa näppäilykuvioissa peukalolla soitetaan bassolinjaa, joka liikuu alimpien kielten välillä. Tämä kahden kielen välinen bassoliike on tyypillinen näppäilykuvioissa.

6.

6-8

Kuudes harjoitus käsittää oikean käden osalta samat liikkeet kuin edellinenkin harjoitus. Toiselle peukalon iskulle lisätään D kielelle hammer avoimesta kielestä sen toiseen nauhaan. Tämä tuo kuviolle melodisen ja rytmisen lisän, jota käytetään paljon erilaisissa näppäilykuvioissa. Tämä lisä toimii parhaiten avosoinnuissa, joissa voit lähestyä sointusäveltä avoimen kielen kautta hammerilla.

7.

7-7

Seitsemännessa harjoituksessa siirrytään käyttämään neljää sormea eli lisäämme nimettömän mukaan toimintaan. Ideana on soittaa neljä sormea järjestyksessä aloittaen peukalosta. Edetään neljän kielien ryhmissä järjestyksessä ylöspäin lopulta palaten takaisin lähtöpisteeseen. Soita harjoitus myös käänteisessä sormijärjestyksessä aloittaen nimettömästä.

8.

8-9

Tässä harjoituksessa sekoitamme näppäilyjärjestystä. Ensimmäinen sävel soitetaan käyttämällä peukaloa, toinen keskisormea, kolmas etusormea ja neljän nimetöntä. Tämä kuvio soveltuu hyvin säestykseen, joten sovella sitä eri sointukiertoihin niin saat siitä suuremman hyödyn.

9.

9-13

10-3

Viimeisin harjoitus on etydi, jossa hyödynnetään harjoituksissä esiteltyjä kuvioita sointukiertoon. Kierron soinnut ovat C, G, Am ja G. Etydissä käytetään neljää sormea, jotka soittavat koko ajan samat kielet. Käytössä on myös hammerilla soitettu D kielen sävel. Pidä kussakin tahdissa sointuote painettuja kunnes tahti vaihtuu. Näin saat sävelet soimaan päällekkäin saaden sen kuulostamaan saumattomalta ja soljuvalta.

Fingerstyle-kurssille

 Hyviä treenihetkiä!

-Samuli