Treeniopas aloittelijalle, osa 2 (ensimmäinen kappale)

Lataa tästä alkuun tabit.

Boulevard of Broken Dreams

Tässä blogissa tarjoan oivallisen treenikappaleen, jota voi käyttää ensimmäisenä harjoituksena kitaransoittoa aloitellessa. Kyseessä on Green Day-nimisen yhtyeen kappale Boulevard of Broken Dreams. Alkuperäisen kappaleen sävellaji on Fm, joka on kitaristeille hieman hankala sävellaji. Sen kaikki sointuotteet on otettava barre-otteilla, mikäli haluaa soittaa ne ns. kokonaisina, kaikki kielet kattavina sointuina. Sovitin teoksen Am sävellajiin, jossa on helpposoittoisia avo-otteita, jotka jokaisen kitaristin tulisi hallita.

Tämän lisäksi sovitin kappaleen laulumelodian kitaralle, jotta pääsemme myös harjoittelemaan melodiasoittoa ja siihen liittyviä elementtejä. Esittelen myöskin vaihtoehtoiset tavat säestää kappaletta. Yksinkertaisin tapa on soittaa vain sointujen perussäveliä, joiden avulla pääsee hyvinkin pian soittamaan kappaleen mukana. Helpotin myös kokonaisia sointuja rajaten ne kolmelle ohuimmalle kielelle, jolloin saamme aikaiseksi ns. helpposoinnut. Näillä otteilla pystyy loistavasti säestämään kappaleen lyhyemmällä treeniajalla. Kun helpposoinnut alkavat sujumaan ongelmitta, voit lisätä jokaiseen otteeseen yhden kielen verraten sitä kokonaiseen sointuun.

Matalan kynnyksen kitarakurssin löydät täältä:

Heti soittamaan kitaraa

Kitaransoiton peruselementit

Kitara on pääasiallisesti säestyssoitin. Se on yksi länsimaisen musiikin perussoittimista, joka perustuu harmoniseen käsitykseen musiikista. Se sisältää toisin sanoen harmonian eli soinnut sekä melodian. Kitaralla voi toteuttaa näistä kumpaakin mutta yleisesti ottaen melodia toteutetaan laululla ja soinnut kitaralla tai esimerkiksi pianolla. Jos ajattelemme perus pop/rock bändin kokoonpanoa, koostuu se yleistäen kitarasta, bassosta, rummuista ja laulusta. Jokaisella soittimella on oma roolinsa ja näistä soittimista kitara on ainoa harmonia soitin. Bassollakin voi soittaa neliäänisiä sointuja mutta sen matalan rekisterin takia basson rooli on yleensä merkata sointujen perusääniä.

Miltei jokaisessa musiikkityylissä, joissa kitara on käytössä, soitetaan kappaleen kestosta 90% harmoniaa ja mahdollisesti lopun ajan sooloa tai melodiaa. Monella nykykitaristilla on taipumus keskittyä vain tuohon pieneen prosenttiin, joka koostuu mahdollisesta soolosta ja unohtaa tärkein osa, eli säestys. Se on kuitenkin kappaleen kokonaiskuvan kannalta kaikkein tärkein osa.

Kitaristi ei ole hyödyllinen käytännössä, jollei soinnut ja säestys ole hallussa.

Kuitenkin sointujen harjoittelu on hieman enemmän aikaa vievää kuin melodiasoitto, joten sillä on hyvä lähteä liikenteeseen soittoharrastuksen alussa. Melodioiden kautta tutustumme kitaran saundiin, äänialaan sekä käsien väliseen synkronisaatioon. Myös jo pelkästään otelautakädessä tulee haasteita kun yritämme soittaa melodiaa useaa sormea käyttäen. Kaiken tämän lisäksi pitää keskittyä soittopuhtauteen sekä melodian rytmiin.

Kappaleanalyysi

 

Ohessa siis yksinkertaistettu versio Green Dayn kappaleesta Boulevard of Broken Dreams. Keskitymme aluksi kappaleen melodiaan, joka on sovitettu laulusta kitaralle. Aluksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, mistä kappale koostuu.

-Siinä on kahden tahdin mittainen säkeistö, joka soitetaan kahteen kertaan.

-Säkeistön jälkeen tulee kertosäe, joka koostuu pääasiallisesti kahdesta tahdista, jotka soitetaan kolme kertaa. Lopulta tulee kertsäkeen loppu, jossa on kaksi tahtia.

Kappaleen ensimmäisessä tahdissa soitetaan kolmea ohuinta kieltä ja muuten sen jälkeen käytössä on vain kaksi kieltä. Korkein nauhaväli on kertosäkeen ensimmäisessä tahdissa, joka on ohuimman e-kielen 5. nauha. Muuten käytössä on lähinnä kolme ensimmäistä nauhaa. Melodiassa käytettävät aika-arvot ovat enimmäkseen neljäs- ja kahdeksasosanuotteja.

Treenimetodit

Mitä tahansa asiaa harjoitellessa on hyvä painaa muistiin harjoiteltava asia niin, että osaa sen ulkoa. Tällöin pystyy 100%:sti keskittymään harjoitteluun kun ei tarvitse kuluttaa keskittymistä ja aikaa siihen, mistä kohdasta otelautaa pitää painaa ja mikä kieli on käytössä. Kun pystyy pitämään katseen vain omassa soitossa nuottikuvan sijaan tehostuu harjoittelu monikertaisesti.

Jotta asian saa painumaan mieleen, kannattaa se sisäistää pienissä osissa. Ota siis aluksi käsittelyyn vain kappaleen ensimmäinen tahti, joka sisältää 6 nuottia. Suurin osa soittajista saa tämän mieleen alle 10:ssä minuutissa, jonka jälkeen voikin jo paremmin keskittyä esim. siihen, miten kuvion sormittaa. Toki alussa voit soittaa vain yhtäkin sormeä käyttäen mutta jatkossa on suotavaa, jos pystyt käyttämään useampaa sormea. Tässä tapauksessa voit soittaa 1. nauhan etusormella, 2. nauhan keskisormella ja 3. nauhan nimettömällä. Soita niin hitaasti, että saat jokaisen sävelen soimaan puhtaasti. Harjoittelua ei voi kiirehtiä ja lopulta etenet nopeammin kun treenaat huolellisesti.

Kun ensimmäinen tahti on hallussa voit siiryä toiseen tahtiin. Käytä siihen samaa metodia kuin edellisessä. Paina sävelet muistiin ja pyri mahdollisimman pian soittamaan ilman nuotin apua. Kun toinenkin tahti on muistissasi ja voit soittaa sen kaikki sävelet putkeen hitaaseen tempoon voit yrittää yhdistää tahdit. Ihmisen lihasmuisti oppii asiat yllättävän nopeasti ja kun alusta saakka kiinnität huomita hyvään sormitukseen sekä soittotekniikkaan ei sinun tarvitse korjailla sitä myöhemmin.

Kun saat kummankin tahdin soitettua virheettä putkeen yritä kerrata ne. Eli kun pääsen toisen tahdin loppuun aloita säkeistö vielä uudelleen alusta.

Kappaleen kertosäe on rytmisesti hitaampi kuin säkeistö, joka tekee sen myös helpommaksi soittaa. Huomioi myös, että sen toinen tahti on samanlainen kuin säkeistön toinen tahti, jota osaat sen jo. Ensimmäinen tahti alkaa neljäsosatauolla, joka kestää yhden iskun verran. Tämän jälkeen soitamme kolme neljäsosanuottia ja voit soittaa 5. nauhan pikkusormella, 3. nauhan nimettömällä ja 1. nauhan etusormella. Paina tämä taas mieleen ja yhdistä se seuraavaan tahtiin vasta kun osaat sen ulkoa.

Kertaa nämä kaksi tahtia kolme kertaa ja soita loppuun kaksi viimeistä tahtia.

Tämä ulkoaopettelutapa on hyvin tehokas. Ihminen ei pysty keskittymään täysipainoisesti kuin kahteen asiaan kerrallaan ja soittaessa joudumme keskittymään nuottienlukuun, vasempaan sekä oikeaan käteen, soitettavan asian rytmiin, sormitukseen jne. Tässä on siis liian monta tekijää, jotta harjoittelu olisi hedelmällistä. Siksi onkin tärkeää tärkeää eliminoida näistä mahdollisimman monta asiaa ja treenata niitä yksi kerrallaan.

  1. Kun siis osaat esim. kappaleen ensimmäisen tahdin ulkoa, pääsemme eroon nuoteista.
  2. Tämän jälkeen voit keskittyä vain soittopuhtauteen. Käsien välinen synkronisaatio on väistämättä koko ajan mukana.
  3. Kun saat sävelet soitettua ulkoa puhtaasti, voit keskittyä melodian sormitukseen, jonka voi ottaa jo mukaan ensimmäisessä vaiheessa.
  4. Kun tämäkin on hallussa voit hakea melodialle oikean rytmin. Kun taidot kehittyvät nämä kaikki elemntit toteutuvat samanaikaisesti mutta alussa on hyvä edetä pienissä pätkissä.

 

Soinnut

Kenties nopein tapa päästä soittamaan musiikkia on soittaa kappaleen sointujen perussäveliä, joita kutsutaan myös pohjasäveliksi.

 

Tässä tapauksessa monet sävelet saadaan soitettua vapailta kieliltä, jotka on merkitty nolliksi. Jokainen sävel on puolinuotin mittainen, eli se soi kahden iskun ajan. Tällä kertaa voit opetella ulkoa kaksi tahtia kerrallaan, johon kuuluu yhteensä 4 säveltä. Soita 1. nauhan sävelet etusormella ja 3. nauhan sävelet nimettömällä. Etene samalla metodilla kuin melodiaa opeteltaessa: kun saat kaksi tahtia soitettua ulkoa etene seuraavaan osaan ja yhdistä ne kun kumpikin on hyvin hallussa.

Helpposoinnut

 

Ns. helpposoinnut ovat oivallinen tapa tutustua sointuihin. Niissä on käytössä kitaran kolme ohuinta kieltä, joilla saadaan soitettua teoreettisesti kokonaiset kolmisoinnut. Blogin alkuun liittämäni PDF:n yläosassa on merkattu jokainen sointu myös kokonaisena.

Se miten sormitat soinnun, on hyvin oleellista. Niihin on olemassa useita vaihtoehtoja mutta yleensä jokin tietty sormitus vaikuttaa myös siihen, miten siitä vaihto onnistuu seuraavaan sointuun. 

Am sointu on hyvä sormittaa niin, että soitat g-kielen 2. nauhan keskisormella (tai nimettömällä) ja b-kielen 1. nauhan etusormella. Käytä vain sormenpäitä painaessasi säveliä, jolloin vältyt myös siltä, että sormi ei vahingossa kosketa muita kieliä. Usein saattaa käydä niin, että keskisormella g-kieltä painettaessa se osuu hieman myös b-kieleen, joka estää sen soimisen puhtaasti. Kun saat soinnun soimaan hyvin siirry C sointuun. Ole huolellinen, että vapaat kielet soivat häiriöttömästi.

Kun lopulta saat säkeistön neljä sointua soitettua yritä saada niistä ns. sointukierto, eli kun pääset loppuun aloita heti uudelleen alusta.

F-sointu on hieman muita haastavampi, sillä siinä tulisi soittaa kaksi ohuinta kieltä etusormeä käyttäen. Joudut siis pitämään sormea hieman “makuuasennossa”, jotta saat painettua sillä samanaikaisesti kaksi kieltä. Käytä silti vain keskisormen päätä g-kielen 2. nauhan soittoon.

Voit myös peukalon asennolla helpottaa soinnun soittamista. Pidä peukalo otelaudan takana, jolloin saat pidettyä ranteen suorassa, joka helpottaa soinnun sormittamista.

Treeniaikataulu

Tässä vielä esimerkki, miten oman viikon treenauksen voi aikatauluttaa niin, että kuudelle päivälle on käytössä 15 minuuttia.


Maanantai: (pohjasävelet) Tutustu äänen tuottamiseen kitaralla. Ota kappaleen neljä ensimmäistä pohjasäveltä ja keskity siihen, että ne soivat hyvin. Paina aivan nauhan keskeltä ja annan sävelen soida muutaman sekunnin ajan.

Tiistai: (melodia) Harjoittele säkeistön ensimmäinen tahti niin, että osaat sen ulkoa. Keskity myös siihen, että käytät otelaudalla kolmea sormea.

Keskiviikko: (melodia) Säkeistön toinen tahti. Sama metodi kuin maanantaina. Myös edellisen tahdin kertausta.

Torstai: (melodia) Kertosäe. Harjoittele ensimmäinen tahti ulkoa. Se sisältää kolme säveltä, joten se on nopea painaa mieleen. Yhdistä siihen toinen tahti, joka on sama kuin säkeistön toinen tahti.

Perjantai: (helpposoinnut) Ota tavoitteeksi saada kaksi ensimmäistä sointua soimaan hyvin. Paina huolellisesti sormenpäillä niin, ettet vahingossa sammuta vierekkäistä kieltä. Vaihtele sointuja edestakaisin.

Lauantai: Kertailua viikolla harjoitelluista asioista.


Viikkottainen treeniaikataulu muuttuu kehityksen myötä. Kun osaat soittaa kappaleen säkeistön ja kertosäkeen erikseen, kokeile soittaa koko kappale alusta loppuun. Samaten kun saat kaikki helpposoinnut soitettua erikseen sovella niitä kappaleen muotoon. Voit myös soittaa jokaisen soinnun kahteen kertaan. Kun nämä otteet alkavat tuntua helpoilta, voit lisätä niihin yhden kielen lisää ottaen mallia kokonaisesta soinnusta. Pikkuhiljaa opit käyttämään kaikkia kuutta kieltä sointujen osalta ja voimme siirtyä erilaisiin komppikuvioihin.

Heti soittamaan kitaraa

Ensi kertaan!

-Samuli

Lisää kommentti