Sweep pikkauksen alkeet, osa 2 – Samulin blogi

Tässä blogissa syvennämme viime kerralla aloitettua aihetta sweep pikkauksesta. Kävimme läpi tämän soittotekniikan mekaniikkaa sekä sen käyttösovelluksia. Mikäli olet saanut ensimmäiset harjoitukset teknisesti sujumaan voit siirtyä näihin seuraaviin, joissa esiintyvät samat tekniset ilmiöt sovellettuna laajempiin kokonaisuuksiin.

Rockway on Suomen suurin musiikinopetuspalvelu. Itsekin olen liputtanut Rockwayn puolesta jo vuosia ja kurssejakin olen palveluun tehnyt. Tässä on Matias Kupiaisen tekemä tekniikkakoulu, jossa myös sweeppaus käydään läpi helposti:

Sweep-koulu

Sweep käyttöön

Yleensä sweep pikkausta käytetään arpeggioiden soitettamiseen ja se tarjoaa loistavan työkalun niiden soittoon. Kannattaa siis käyttää aikaa tämän tekniikan parissa sillä se avaa soittoon uusia ulottuvuuksia, joita olisi millään toisella tekniikalla todella vaikeata toteuttaa.

Yleisesti ottaen musiikissa on kahta eri sointutyyppiä: duureja ja molleja. Perus kolmisoinnusta saamme kolme eri käännöstä: perus-, terssi- ja kvinttikäännökset. Nämä voidaan myös soittaa eri kieli-ryhmillä ja -määrillä. Nämä sointujen eri käyttömuodot voidaan soveltaa myös sweeppikkaukseen.

Jotta tekniikasta saadaan mahdollisimman käyttökelpoinen, on sitä osattava käyttää eri sävellajeissa sekä tempoissa. Tähän pääsemme harjoittelemalla perus sweeparpeggiot eri käännöksillä sekä erilaisilla rytmisillä variaatioilla. Esitän alla harjoituksia, jotka käsittävät niin duuri kuin molliarpeggioita alkaen kolmen kielen kuviona edeten aina kuuden kieleen kuvioon saakka. Esimerkit perustuvat yhteen asemaan otelaudalla ja samat konseptit olisi hyvä myös harjoitella muita sointukäännöksiä käyttämällä. Loppuun esitän vielä lyhyen etydin, jossa sweeptekniikkaa sovelletaan perinteiseen Am, F, C ja G sointukiertoon käyttäen sekstolirytmitystä eri kieliryhmillä.

 

A duuri

1.

Ensimmäinen esimerkki käsittää kolmella ohuimmalla kielellä soitetun A duuri arpeggion. Aloita soittamalla ensimmäinen sävel, E kielen 12. nauha ylöslyönnillä. Tätä seuraa pull-off 9. nauhaan, jonka jälkeen soitetaan B kielen 10. nauha ylöslyönnillä. Harjoitus viimeistellään soittamalla kolme ohuinta kieltä yhtenäisellä alaslyönillä. Erottele sävelet otelautakädellä niin, etteivät sävelet soi päällekkäin.

2.

Tässä harjoituksessa lisäämme edelliseen kuvioon D kielen 11. nauhan. Sovella samaa tekniikkaa tähän kuin ensimmäisessä esimerkissä ja tässä harjoituksessa soitamme yhtenäisellä ylöslyönnillä kaksi kieltä ja alaslyönillä 4 kieltä.

3.

Kolmas esimerkki käyttää A duuri arpeggiossa viittä kieltä. Pyri pitämään sweep liike yhtenäisenä sekä erityisesti rytmi tasaisena. Älä anna tempon nousta liian nopeaksi vaan keskity soiton puhteuteen.

4.

Lopulta pääsemme kuuden kielen arpeggioon. Tässäkään harjoituksessa nopeus ei ole tärkeintä vaan puhtaasti soitettu rytmisesti tasainen A duuri arpeggio. Pidä vain yksi sormi kerrallaan painettuna otelaudalla äläkä muodosta sointuotetta. Tällöin säveliä ei saada eroteltua ja silloin kyseessä ei ole puhdas arpeggio.

 

A molli

Seuraaviin harjoituksiin pätee samat ohjeet kuin edellisiin mutta sovellettuna A molli arpeggioon. Kuvion sormitus muuttuu hieman mutta älä sen vaikuttaa soittotekniikkaan. Etene rauhallisesti tasaisella soittorytmillä.

 

Kolme kieltä

Neljä kieltä

Viisi kieltä

Kuusi kieltä

Harjoiteltuasi kaikki edellä esitetyt esimerkit voimme soveltaa opittua seuraavaan etydiin. Siinä sweeptekniikkaa sovelletaan sointukiertoon. Käytössä on kuuden sekä kolmen kielen kuviot soitettuna sekstolirytmillä. Harjoittele yksi tahti kerrallaan ja yhdistä vähitellen edelliseen seuraava tahti. Kiinnitä erityistä tarkkuutta asemavaihtoihin. Tärkeintä tässä on tasainen rytmi sekä mahdollisimman puhdas sointi.

 

Sweep etydi

Sweeparpeggioihin voidaan lisätä myös harmonisia lisäsäveliä tai asteikon ääniä yhdelle kielelle. Kyseessä on monipuolinen tekniikka, jota voidaan soveltaa mihin tahansa sointuun tai rytmiin. Tekninen fokus on kahden käden välisessä synkronaatiossa, jonka harjoittelu vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Älä pidä kiirettä harjoitusten kanssa vaan pidä hauskaa niitä soitettaessa.

Älä unohda Matias Kupiaisen tekemää tekniikkakoulua, jossa myös sweeppaus käydään läpi helposti:

Sweep-koulu

-Samuli

Lisää kommentti