Legaton alkeet kitaralle, osa 2 – Samulin blogi

Tässä blogissa käsittelemme legatotekniikkaa sekä erilaisia patterneja, joihin sitä voi soveltaa. Mahdollisuudet tämän soittotavan kanssa ovat loputtomat ja etenkin kaiken yksiäänisen soiton voi totetuttaa käyttämällä legatoa. Siinä on omanlaisensa pehmeä soundi, jota esimerkiksi kitaralegendat Allan Holdsworth, Joe Satriani ja Eddie Van Halen käyttävät paljon.

Kitaralla käytettäessä legatotekniikkaa siinä yhdistyvät pull-offit sekä hammerit. Jokaisen kielen ensimmäisen sävelen voi pikata plektralla tai senkin voi vaihtoehtoisesti soittaa pelkällä otelautakädellä. Toiset kitaristit kuten Rusty Cooley pikkaa joka kielen ensimmäisen sävelen kun edetään paksummasta kielestä ohuemman suuntaan mutta alaspäin tultaessa hän soittaa kaiken pelkällä otelautakädellä.

Rockwayltä löydät myös matalan kynnyksen videokurssin aiheesta:

Legato haltuun

Seuraavissa esimerkeissä voi soveltaa kumpaakin käyttötapaa; joko pikkaa joka kielen ensimmäisen sävelen tai soittaa kaiken pelkällä otelautakädellä.

Harjoitukset etenevät niin, että aluksi käytämme kieltä kohti vain yhtä sormea. Siitä etenemme kahden sormen harjoituksiin ja edelleen kolmen sekä neljän sormen yhdistelmiin. Sovellamme niitä myös erilaisiin rytmisiin variaatioihin.

1.

Aloitamme yhden sormen harjoituksella. Käytössä on kolme ohuinta kieltä ja sovellamme tässä legatotekniikkaa Am sekä Em arpeggioon.

Aloita joko pikkaamalla tai hammeria käyttäen soittamalla ohuimman E-kielen 8. nauha etusormella. Tätä seuraa hammeria käyttäen B-kielen 10. nauha nimettömällä ja lopuksi G-kielen 9. nauha keskisormella. Voit hieman dempata kieliä plektrakädellä ja pyri rytmisesti tasaiseen sekä puhtaaseen sointiin. Sovella samaa soittotapaa myös Em arpeggioon.

 

2.

Tässä harjoituksessa käytämme kahta sormea kieltä kohti. Harjoitus on hyvä soittaa nousevana kuviona, joilloin käytössä on hammerit sekä laskevana kuviona, jolloin käytämme pull-offeja. Voit käyttää mitä tahansa kahden sormen yhdistelmää kuvioiden soittamiseen.

Hyvin usein näihin kahden sormen kuvioihin törmää pentatonisia asteikkoja soitettaessa. Rakensin oheen likin, jossa käytetään Am pentatonista asteikkoa nousevana kuvioina, jota seuraa asemavaihto ja laskeudutaan alas käyttämällä Am7 asteikkoa.

 

3.

Etenemme kolmen sormen kuvioihin. Nämä ovat hyvin yleisiä perusasteikkoja soitettaessa. Legato onkin vaivaton tekniikka juuri tähän tarkoitukseen kun soitamme asteikkoja. Taas kerran on syytä aluksi tutustua erikseen nousevaan sekä laskevaan kuvioon. Soita samat harjoitukset käytämmällä plektraa kielen ensimmäiseen säveleen sekä soittamalla kaiken legatolla.

Soita 5. nauha etusormella, 7. nauha joko keskisormella tai nimettömällä ja 9. nauha pikkusormella.

Alla on kolmen sormen patterneista rakennettu likki, jossa on nouseva sekä laskeva osa. Näiden väliin tulee asemavaihto, jonka voit joko pikata tai soittaa liu’ulla.

Tässäkin harjoituksessa on käytössä Am asteikko.

 

4.

Neljännessä harjoituksessa käytämme neljää sormea. Harjoituksen voi soittaa myös kromaattisena käyttäen vain vierekkäisiä nauhoja. Tässä kuitenkin käytössä on Am asteikko, jolloin saamme myös hieman haastellisemman sormituksen käyttöön. Neljän sormen kuvioissa saattaa tuntua, että sormien ulottuvuus ei riitä. Käytä tällöin ns. klassista otetta otekauluasta, jolloin tuot peukalon kaulan alaosaan saakka ja annat ranteen roikkua irti kitaran kaulasta.

Neljän sormen likki käsittää kolme kieliparia, jotka etenevät oktaaveittain. Soitamme ensin kuvion kahdelta paksuimmalta kieleltä, jonka jälkeen toistamme samat sävelet samalla sormituksella seuraavasta oktaavista. Tämän jälkeen saamme saman kuvion soitettua vielä ylimmästä oktaavista, jota seuraa asemavaihto. Tässä kohtaa sormitus muuttuu ja palaamme alaspäin oktaavihypyin, joissa toistuu samat sävelet kuin edellisessä.

 

5.

Nyt kun olemme käyneet läpi kaikki sormimäärät kieltä kohden tutustumme muutamaan erilaista rytmiikkaa sisältävään patterniin.

Seuraava patterni sisältää kvintoleja eli viiden nuotin ryhmiä. Siinä käytetään kolmea sormea kieltä kohden ja patternia voi harjoitella seuraavalla kahden kielen kuviolla. Siinä alemmalla D-kielellä aloitetaan etusormella ja kuvio on noususuuntainen. Seuraavalla kielellä patterni soitetaan päinvastaisena, eli aloitamme pikkusormella ja kuvio on laskeutuva.

Kyseistä patternia voi myös hyödyntää asteikkosoittoon, jolloin siihen saadaan hieman enemmän mielenkiintoa epätavallisella rytmityksellä sekä ei niin tunnistettavalla kuviolla.

 Tässäkin likissä on edelleen käytössä tuttu Am asteikko.

 

6.

Seuraavassa harjotuksessa käytämme edelleen kolmea sormea kieltä kohden mutta soitamme niillä seitsemän nuotin kuvion. Se on hyvin samantyyppinen kuin edellinen viiden nuotin kuvio mutta lisäämme siihen kaksi nuottia.

Kuvio kiemurtelee asteikkoa pitkin eikä etene sitä niin suoraviivaisesti kuin normaalisti soitettuna. Tämän harjoituksen kuten kaikki muutkin voi myös pikata ja soittaa muita tekniikoita käyttämällä. Koska nyt soitamme enemmän ääniä pelkällä otelautakädellä keskity siihen, että jokainen sävel soi yhtä voimakkaasti ja soitto on puhdasta.

Seuraavassa on esitetty tämä seitsemän nuotin kuvio sovellettuna C duuri asteikkoon.

 

7.

Viimeisenä harjoituksena esittelen toisen seitsemän nuotin kuvion, jossa on käytetty neljää sormea. Se etenee samalla logiikalla kuin viiden nuotin kuvio, jossa joka toinen kieli aloitetaan etusormella ja joka toinen pikkurillillä.

Lopuksi tutustutaan vielä likkiin, jossa on hyödynnetty edelläkäytyä harjoitusta. Se etenee kielipareittain soveltaen oktaavihyppyjä. Soita harjoitus hitaasti ja keskity rytmin tasaisuuteen sekä äänten puhtauteen. Voit yrittää myös pikata tämän harjoituksen tai soveltaa siihen muitakin tekniikoita. Yritä ottaa siitä kaikki teho irti ja sovella sitä eri asemiin sekä asteikkoihin.

 

Anna harjoituksille aikaa. Mikäli legato tekniikka on sinulle uusi soittotapa, voit harjoitella vain yhden harjoituksen kerrallaan. Ne kasvattavat myös otelautakäden staminaa sekä toimivat loistavina lämmittelyharjoituksina. Pyri estämään avointen kielten tahaton sointi plektrakäden avustuksella. Voit myös muuttaa harjoitusten rytmiikkaa esimerkiksi soittamalla viiden nuotin ryhmät kuudestoistaosia käyttämällä.

Lisää aiheesta Rockwayllä:

Legato haltuun

Treeni-intoa!

-Samuli

Lisää kommentti