Kitaran otelauta tutuksi, osa 1

Tässä blogissa esittelen kitaran otelaudalta löytyvät sävelet. Sen lisäksi käymme läpi miten niitä voi harjoitella...

September 20, 2017 Lisää kommentti

Elektroninen musiikki Yleinen kitara Opettaja Samulin blog Teoria

Tässä blogissa esittelen kitaran otelaudalta löytyvät sävelet. Sen lisäksi käymme läpi miten niitä voi harjoitella sekä pohdimme mihin niitä ylipäätään tarvitsee.

Jokaisessa muussa soittimessa kuin kitarassa nuottien luku sekä oman instrumentin tuntemus on arkipäivää mutta miksi näin ei ole kitaran kanssa. Syynä on suurimmalle osalle jokapäiväinen ilmiö nimeltään tabulatuuri. Nykypäivänä yhä harvempi kitaraopas tarjoaa perinteistä nuottikuvaa esimerkeissään vaan luottaa tabien tarjoamaan nopeaan oppimisen väylään. Vain kitaran ja basson opiskelussa käytetään tabeja informaation välittämiseen kun taas muissa instrumenteissa on edelleen käytössä nuotit.

Tabulatuuri tarjoaa perinteiseen nuottikuvaan verruttana huomattavasti nopeamman väylän musiikin soittamiseen. Tämä onkin ainoa syy tabien suurelle suosiolle mutta silti niistä puuttuu valtavasti tärkeätä informaatiota koskien etenkin musiikin rytmiikkaa. Ihmiselle on tyypillistä valita helppo ja nopea tapa asian oppimiseksi vaikka sillä olisi puutteensa. Kun opimme soittamaan kappaleen tabeista, opimme lopulta vain imitoimaan sitä vailla tietoa siitä, mitä oikeastaan soitamme. Tabit eivät kerro, mitä säveliä soitamme, millä rytmillä, missä sävellajissa tai missä moodissa. Saamme niistä vain tiedon, mistä kohdasta otelautaa pitää painaa.

Rockway on Suomen suurin musiikinopetuspalvelu. Tässä Rockwayn mahtava kurssi asteikoista, jotka auttavat otelaudan hahmottamisessa:

[mks_button size="large" title="Asteikkojen kuningas" style="squared" url="https://www.rockway.fi/kitara/asteikkojen-kuningas-haltuun-ja-sooloilemaan/" target="_blank" bg_color="#ddc133" txt_color="#FFFFFF" icon="" icon_type="" nofollow="0"]

Musiikin kirjoituksen historiaa

Muinaiskulttuureissa on esiintynyt nuottikirjoitusta monessa eri muodossa ja osa havainnoista viittaa, että säveliä merkittiin ylös ensimmäisen kerran jo 2000 eaa. nuolenpääkirjoituksella.

Euroopassa vielä 600-luvulla musiikinteoreetikko Isidorus Sevillalainen väitti kirjoituksissaan, että on mahdotonta merkitä musiikkia ylös. Kuitenkin 800-luvulla ensimmäiset eurooppalaiset nuottimerkinnät, neumit, alkoivat jo kehittyä. Niihin merkityt sävelet olivat vain suuntaa-antavia, eivätkä ne sisältäneet tarkkaa tietoa sävelten intervallisuhteista. Vuonna 995 syntynyt Guido Arezzolainen mullisti nuottikirjoituksen käyttämällä neliviivaista nuottiviivastoa. Mensuraalinotaatio otettiin käyttöön 1200-luvulla, mikä toi mukanaan nuottien vaihtelevan pituuden. Se oli käytössä aina 1600-luvulle asti, kunnes nykyinen notaatio korvasi sen. 

Perinteiseen nuottikuvaan on pyritty sisällyttämään kaikki informaatio siitä, miltä teoksen tulisi kuulostaa. Tämä ei koskaan ole 100%:sti mahdollista mutta tällä keinolla on mahdollista päästä hyvin lähelle tätä tavoitetta.

Sävelten harjoittelu

Sävelten tunteminen on musiikin kielen tuntemista. Niiden tunteminen helpottaa mm. säveltämistä, improvisointia sekä musiikin ilmiöistä keskustelemista.

Itse aloitellessani kitaran soittoa opettelin heti alkuun sävelten nimet. Loistava keino harjoitella niitä sekä otelaudan tuntemusta oli käyttää nuottien siihen tarjoamia harjoituksia. Näin pääsin heti sisälle musiikin maailmaan ja oli helpompi soveltaa jo aiemmin pianosta oppimiani asioita kitaraan. Musiikki on soittimesta riippumatta universaali kieli, jonka ilmiöt ovat samankaltaisia jokaisella instrumentilla. Toki kukin soitin käyttää itselleen luonteenomaisia sävelkulkuja mutta suurin osa niistä on soitettavissa millä soittimella tahansa. Tämän informaation välittämiseen kutsumme säveliä omilla nimillään sekä rytmeillä, joilla ne soitetaan, on myös oma termistönsä.

Sävelten hahmottaminen

Kun muilla soittimilla on itsestään selvää tuntea omasta soittimesta löytyvien sävelten nimet olisi myös kitaristien syytä olla tässä mielessä samalla tasolla. Kun kaikki musiikki harjoitellaan nuottien kautta, tulee tämä informaatio automaattisesti soittajalle. Kitara on kuitenkin melko työläs soitin harjoitellessa nuotteja, joka on myös yksi syy siihen, miksi helposti turvaudutaan tabeihin. Tabit ovat nimenomaan kehitetty kitaristeille helppottamaan nuottienlukua.

Esimerkiksi piano on hyvin visuaalinen soitin sävelten puolesta. Siinä toistuu horisontaalisessa suunnassa oktaavit, jotka sisältävät samat sävelet. Musiikin hahmottaminen on tästä syystä pianolla nopeampaa kuin vaikka kitaralla. Kielisoittimissa voimme sivuttaissuunnan lisäksi soittaa myös vertikaalisesti sekä edeten kieleltä toiselle samalla kun soittoasemat vaihtuvat. Kitarassa voimme soittaa saman sävelen, esim. e1:n, kitaran nauhamäärästä riippuen kuudesta eri kohdasta kun taas pianossa sama sävel löytyy vain yhdestä kohdasta. Tämä tuottaa sävelten opiskeluun kitaralla omat haasteensa mutta sen voi myös mieltää mahdollisuutena. Sama sävel soitettuna eri kieleltä kuulostaa erilaiselta kielen jäykkyyden ja paksuuden muuttuessa. Saamme siis lisää keinoja vaikuttaa äänenväriin soittamalla saman sävelen eri kieliltä.

Otelaudan sävelet

Yllä on diagrammi, joka osoittaa kaikki otelaudalta löytyvät sävelet. Alin poikkiviiva on paksuin e-kieli (6). Taulukosta löytyvät kaikki C-duuri sävellajin sävelet ilman korotuksia (#) tai alennuksia (b). Ne ovat kuitenkin helposti pääteltävissä näiden sävelten perusteella. Jos esimerkiksi haluat soittaa ohuimmalta e-kieleltä (1. kieli) f#-sävelen, vertaat sitä aluksi siihen mistä löytyy luonnollinen f, eli 1. nauhalta. Tämän jälkeen korotat sävelen, eli soitat sen yhden nauhan ylempää, jolloin saamme f#:n 2. nauhalta.

Musiikin perussäveleksi mielelletään c, joka on merkitty diagrammiin punaisella. Niitä löytyykin otelaudalta useasta eri kohtaa ja ensimmäinen opeteltava asia voikin olla niiden harjoittelu. Kuten kaikessa muussakin oppimisessa, tässäkin kannattaa edetä rauhallisesti ja systemaattisesti.

Otelaudan opiskelumetodit

Otelaudan tuntemusta voi opiskella nuottien kautta kuten edellä on todettu. On olemassa toki muitakin väyliä tutustua kitaran tarjoamiin säveliin. 

Kylmä ulkoaopettelu ei ole suositeltavaa vaan kuten minkä tahansa teknisen harjoituksen kanssa, hedelmällisin treenitapa on opetella asia mahdollisimman käytännönläheisesti. Koko otelauta sisältää suuren määrän säveliä, joten tässäkin tapauksessa on hyvä edetä pienin askelin. 

Yksi tapa on edetä kieli kerrallaan kolmeen ensimmäiseen nauhaan saakka. Mikäli aloitamme ohuimmasta e-kielestä, taulukostakin on pääteltävissä, että sen kolmella ensimmäisellä nauhalla on kolme säveltä: avoin kieli: e, 1. nauha: f ja 3. nauha: g. Nämä kolme säveltä on helppo painaa muistiin. Samalla kun soitat niitä, ajattele myös sävelten nimiä.

Kun lisäämme opiskeluun kieliä, sävelmäärä lisääntyy ja niiden muistaminen vaikeutuu. Etene siis vasta kun pystyt nimeämään edelliset sävelet niitä miettimättä.

Tällä metodilla etenemme kieli ja kolme nauhaväliä kerrallaan. Mitä pienemmissä paloissa etenemme sitä paremmin asia jää mieleen. Kun lopulta kaikki kuusi kieltä on hallussa, lisäämme joka kielelle kaksi nauhaväliä lisää. Tällä tavalla pikku hiljaa rakennamme koko otelaudan tuntemuksen pienistä paloista aina 12. nauhaan saakka. 12. nauhan sävel on sama kuin sama kieli soitettuna vapaana. Esim. ohuin e-kieli vapaasti soitettuna on e, joten sen 12. nauha on myös e. Sen jälkeen sävelet etenevät samoin kuin otelaudan alussakin. Kun 1. nauhalla on f niin silloin oktaavia ylempi f löytyy 13. nauhalta.

Ensi kerralla keskitymme enemmän otelaudan sävelten varsinaiseen treenaamiseen.

Osa 2
Osa 3

-Samuli

 

Saatat myös pitää

Yleisin kitarakomppi: Harjauskomppi


Tässä blogissa availen hieman lisää komppauksen alkeita, mitkä soveltuvat niin akustiselle- kuin sähkökitarallekin...


December 04, 2019

Tears In Heaven -kappaleen intro


Tässä blogissa esittelen kuuluisan kappaleen intron, joka on soitettu akustisella kitaralla. Tulen esittelemään...


November 27, 2019

Fraseerausta Steve Morsen tyyliin


Tässä blogissa esittelen tunnetun kitaramelodian, jonka avulla opit lisäämään fraaseerausta soittoosi vibraaton sekä...


November 20, 2019