Kitara-arpeggiot haltuun näillä treeneillä – Samulin blog

Tässä blogissa haastetaan plektrakäden tekniikka, kummankin käden välinen synkronisaatio sekä sormien monipuolinen käyttö otelaudalla. Blogissa esitetyt harjoitukset kehittävät soittotekniikkaasi sekä tuovat varmuutta soittoosi kehittäen samalla staminaasi.

 

Arpeggiopikkaus

Pikkaaminen tulee sitä työläämmäksi mitä vähemmän soitamme säveliä kieltä kohden. Kun vaihdamme pikatessa kieltä, vaatii se enemmän liike-energiaa kuin vain yhdellä kielellä pysyminen. Vähin mahdollinen määrä säveliä kieltä kohden on yksi sävel ja tähän törmäämme esimerkiksi arpeggioita soittaessamme. 

Tutustu myös kurssiimme aiheesta:

Arpeggio-kurssi

Arpeggio tarkoittaa sointua, joka soitetaan yksi sävel kerrallaan eli ns. murrettuna. Niitä esiintyy jokaisessa musiikkigenressä niin säestys- kuin soolopuolellakin. Arpeggioita voi soittaa yhden kielen versioista aina kuuden kielen versioihin. Tällä kertaa käytämme neljän kielen arpeggioita, joita soitetaan kaiken kaikkiaan kolmella eri kieliryhmällä: neljällä alimmalla kielellä, neljällä keskimmäisellä kielellä sekä neljällä ylimmällä kielellä.

Kullakin kieliryhmällä käydään läpi yhden sävellajin kaikki sointuasteet. Harjoitus soveltuu hyvin myös eri sointuasteiden kertaamiseen kussakin sävellajissa. Neljän alimman kielen sävellaji näissä harjoituksissa on Am, neljän keskimmäisen kielen sävellaji on Bm ja neljän ylimmän kielen sävellaji on Em.

Käytössä on vuoropikkaus, eli soitamme koko ajan käyttämällä vuorotellen plektran alas- ja ylöslyöntejä.

Neljä alinta kieltä – Am

1-13

2-12

3-51

Ensimmäinen harjoitus käy läpi kaikki Am-sävellajin sointuasteet alkaen F-duurista. Suurin osa arpeggioista sisältää ns. sointulaajennossäveliä, jotka on sijoitettu d-kielelle. Ne eivät kuitenkaan vaikuta soittotekniikkaan vaan tekevät soinnut ainoastaan hieman mielenkiintoisemman kuuloisiksi. Voit soittaa jokaisen soinnun myös sen perusmuodossa tai jopa keksiä omia sormituksia. Pääasiallinen painopiste on vuoropikkaamalla soitetut neljän kielen ryhmät, jolloin plektra joutuu koville vaihtaessaan koko ajan kieltä.

Voit soittaa kunkin tahdin kaksi kertaa tai haluamasi määrän ja liikkua asteittain ylöspäin otetaudalla. Voit vaihtoehtoisesti myös luoda sointukiertoja ja hyppiä sointuasteiden välillä. Esimerkiksi voit soveltaa harjoituksen tekniikkaa seuraavaan sointukiertoon: Am, F, C ja G

Voit myös haastaa staminasi soittamalla kaikki sointuasteet alimmasta ylimpään ja palaamalla sieltä samaa reittiä takaisin alkuun. Pidä soittotempo ja dynamiikka tasaisena ja metronomi on oivallinen apuvälinen hyvän rytmin ylläpitämisessä.

 

Neljä sisintä kieltä – Bm
 

4-106

8-7

9-12

Neljän keskimmäisen kielen osio on teknisesti samanlainen kuin ensimmäinen osio. Sävellaji on tällä kertaa Bm ja tässä käydään läpi kaikki Bm-sävellajin soinnut. Soinnut sisältävät taas laajennossäveliä mutta ne eivät vaikuta soittotekniikkaan. Ota yksi tahti kerrallaan haltuun ja kun saat tämän neljän kielen pikkaustekniikan haltuun alkaa koko harjoitus tuntumaan helpommalta. 

Voit keskittyä pelkkään pikkaamiseen sammuttamalla kaikki kielet, jolloin pystyt paremmin fokusoimaan plektrakäden liikkeeseen kun otelaudan tapahtumat on eliminoitu pois.

 

Neljä ylintä kieltä – Em
 

7-5

Viimeinen harjoitusosio käyttää neljää ohuinta kieltä ja etenee Em-sävellajissa. Harjoitus etenee samoilla teknisilla sekä musiikillisilla periaatteilla kuin edellisetkin. Eri kieliryhmillä on erilainen soittotuntuma ja niin tämä kuin muutkin tekniset harjoitukset on hyvä tehdä kaikkia kieliä käyttäen. Käytä harjoituksiin aikaa niin saat niistä parhaan hyödyn irti. Kun harjoittelet keskittyneesti niin, että soitto on puhdasta ja laadukasta on lopputulos myös sen mukainen.

Arpeggio-kurssi

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli