Säkkijärven Polkka kitaralla

Toisinaan on hyvä harjoitella muille soittimille sävellettyjä teoksia. Oman soittotaidon haastaminen vie taitoja eteenpäin ja nimenomaan haasteiden kautta kehittyminen tapahtuu. Yleensä kitaralla ja kitaralle sävelletyt asiat ovat kitaristin näkökulmasta hyvin loogisia. Kitaristit luonnollisesti suosivat otteita ja sormituksia, jotka tuntuvat luontevilta otelaudalla. Näin toki asian kuuluukin olla mutta toisinaan on hyvästä harjoitella myös muille soittimille suunnattuja teoksia. Tämä saattaa johtaa vieraantuntuisiin melodiakulkuihin, joka puolestaan laajentaa oman soittimen hallintaa kun soitto ei ainoastaan nojaa tuttuihin patterneihin.

Voit harjoitella minkä tahansa soittimen musiikkia ja kitaralle soveltuu erityisen hyvin sellaisten soitinten teokset, jotka soivat yksiäänisesti kuten viulu ja huilu. Myös pianomateriaalista löytyy paljon hyvää harjoiteltavaa mutta koska pianoa soitetaan kaksikätisesti, täytyy joko valita jomman kumma käden rooli tai yhdistää niistä kitaralle toimiva sovitus.

Ohessa on video, jossa olen sovittanut kitaralle Camille Saint-Saensin pianoteoksen Aquarium.

Kyseessä on haastava teos, jossa juuri yksikään melodinen linja ei ole kitaralle tyypillinen.

Kuitenkin vaikka vieraan soittimen musiikki voi tuntua haastavalta harjoitella, ei kannata silti arastella tutustua aiheeseen. Ei välttämättä kannata ottaa tavoitteeksi soittaa teosta kokonaan alkuperäisessä tempossa. Tavoitteeksi voi ottaa esimerkiksi vain neljän tahdin soittamisen oikein itselle sopivassa tempossa.

Monesti kuulen omien kitaraoppilaideni kommentoivan jotakin harjoiteltavaa asiaa niin, etteivät he tule sitä ikinä oppimaan soittamaan vaikkapa tarpeeksi nopeasti. Ensinnäkin, kaiken voi oppia soittamaan mikäli asialle antaa tarpeeksi aikaa. Toiseksi, tavoitteen ei tarvitse olla alkuperäisen teoksen mukainen. Kaiken uuden opetteleminen vie taitoja eteenpäin ja pienissä itselle sopivissa pätkissä harjoittelu on kehittävää.

Säkkijärven Polkka

Säkkijärven Polkka on tunnettu suomalainen polkka, joka koostuu alun perin kolmesta Säkkijärven alueelta kotoisin olevasta sävelmästä. Kappale on haitarinsoittajien perusohjelmistoa ja se istuu hyvin myös kitaristien harjoiteltavaksi.

Alun perin polkan melodia oli kaksiosainen mutta vähitellen pelimannit lisäsivät siihen osia, joista koostui versio, jonka tänä päivänä tunnemme. Polkkaa ovat soittaneet alkujaan Säkkijärven alueelta olevat soittajat ammoisista ajoista saakka, ja tästä sai nimensä Säkkijärven Polkka.

Kappaleessa on neljä osaa, jotka ovat ensimmäinen melodia, säkeistö, toinen melodia sekä kertosäe. Periaatteessa osia ei ajatella nykyajan mukaisesti säkeistönä ja kertosäkeenä vaan kahtena erillisenä laulettuna osana. Osat voidaan kuitenkin nimetä näin, joka helpottaa kappaleen sisäistämistä.

Melodiset osiot ovat melko haastavia linjoja, jotka soitetaan pitkälti tasaisella 16-osarytmillä, jossa tulee neljä säveltä yhtä tahdin iskua kohden.

Kappale alkaa tällä ensimmäisellä melodialla, joka kulkee Cm – sävellajissa. Tämänkaltaisten nopeiden linjojen soittaminen vaatii hyvän soittotekniikan käyttämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä selkeämmäksi osion teet teknisesti itsellesi, sitä helpommin sen soittaminen käy. Kun käytät melodiaan suotuisaa sormitusta sekä plektrakädessä säännönmukaista soittotekniikkaa, mahdollistuu kuvion soittaminen nopeammin.

Käytä tähän koko ajan tasaista vuoropikkaus tekniikkaa. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin tällä kursilla.

Otelautakädessä käytetään kaikkia neljää sormea. Ensimmäisessä tahdissa soita 7. nauhan sävelet etusormella, 8. nauhat keskisormella, 9. nauhat nimettömällä ja 19. nauhat pikkurillillä. Kun käytät tällaista sormitusta tarvitsee käden liikkua mahdollisimman vähän, joka nopeuttaa soittamista. Toisessa tahdissa käytetään samaa sormitusta, jonka lisäksi 6. nauhan sävelet soitetaan etusormella.

Ns. säkeistö-osiossa soitetaan kahta sointua, jotka ovat Cm ja G7. Kummatkin ovat barresointuja, joiden soittamiseen voit perehtyä tällä kurssilla.

Cm – soinnussa soita etusormella barreote 3. nauhalta, eli paina kaikki kielet etusormella otelaudan 3. nauhalta. Soita tämän lisäksi nimettömällä d-kielen 5. nauha, pikkurillillä g-kielen 5. nauha ja keskisormella b-kielen 4. nauha.

G7 – soinnussa Pidetään edelleen etusormella barreote 3. nauhalla, jonka lisäksi soitetaan nimettömällä a-kielen 5. nauha ja keskisormella g-kielen 4. nauha.

Toisessa melodisessa osiossa soitetaan pidempi linja, joka käyttää niinikään 16-osanuotteja. Käytä sormituksena samaa ajatusta kuin ensimmäisessäkin osiossa, jossa soitetaan yhdellä sormella kaikki tietyn nauhavälin sävelet, kuten etusormella kaikki 7. nauhat. Välillä melodiassa käydään 6. nauhalla, jotka on loogista soittaa myös etusormella. Neljännessä tahdissa soitetaan 11. nauhaväliä, joka soitetaan pikkurillillä.

Plektrakäden soittotekniikkana toimii parhaiten edelleen tasainen edestakainen vuoropikkaus. Joissain tapauksissa, joissa soitetaan vain yksi sävel kieltä kohden useammalla peräkkäisellä kielellä, voidaan käyttää ns. sweep-pikkausta. Siinä soitetaan yhdellä samansuuntaisella plektraniskulla kaikki vierekkäiset kielet. Voit tutustua tähän tekniikkaan tässä kirjoituksessa.

Voit halutessasi hyödyntää sweep-pikkausta toisessa ja neljännessä tahdissa, joissa soitetaan sama kuvio alkaen tahdin toisesta sävelestä a-kielen 10. nauhasta. Siinä tulee neljä peräkkäistä säveltä eri vierekkäisiltä kieliltä, jotka voit soittaa yhtenäisellä plektran alaslyönnillä. Älä kuitenkaan muodosta tässä sointuotetta vaan erottele jokainen sävel otelaudalla eri sormella.

Toisessa lauletussa osiossa käytetään neljä sointua, jotka ovat Fm, C7, F sekä Bbm. Kappaleen sävellaji muuttuu tässä kohtaa Fm:ksi. Fm soitetaan barreotteella 1. nauhalta. A-kielen 3. nauha soitetaan nimettömällä ja d-kielen 3. nauha pikkurillillä.

C7:ssa soitetaan a-kielen 3. nimettömällä, d-kielen 2. keskisormella, g-kielen 3. nimettömällä ja b-kielen 1. etusormella.

F soitetaan samoin kuin Fm mutta siinä lisätään g-kielelle keskisormella 2. nauha.

Bbm:ssa soitetaan etusormella barreote 1. nauhalta. Tämän lisäksi soitetaan nimettömällä d-kielen 3. pikkurillillä g-kielen 3. ja keskisormella b-kielen 2. nauha.

Voit harjoitella kappaleesta vain yhdenkin osion tai kokonaan sen. Etene rauhallisesti ja pyri opettelemaan kyseinen osio ulkoa. Pidä soittotekniikka koko ajan samana niin se tarttuu nopeammin lihasmuistiin.

Hyviä treenihetkiä!
-Samuli