Pikkaustekniikat kitaralla kielten sisällä

Kun soitetaan yksiäänistä melodialinjaa kitaralla plektraa käyttämällä emme voi olla törmäämättä tilanteeseen, jolloin joudumme vaihtamaan kieltä. Melodiat pysyttelevät hyvin harvoin vain yhdellä kielellä ja kielivaihtoja saattaa tulla toisinaan hyvinkin tiheään.

Kielenvaihtamiseen liittyy monia tekijöitä, jotka tekevät siitä paikoitellen hyvinkin haastavaa. Tähän ilmiöön on kehitelty jopa erilaisia tekniikoita, jotka helpottavat plektran liikkumista kieleltä toiselle. Näitä tekniikoita ovat mm. sweep-pikkaus, economypikkaus, hybridipikkaus sekä yleisimpänä vuoropikkaus.

Kun liikumme plektraa käyttämällä esimerkiksi d-kieleltä g-kielelle voidaan se tehdä neljällä eri tavalla. Joko niin, että soitamme kummallekin kielelle erillisen alaslyönnin, liikumme kieleltä toiselle yhdellä yhtenäisellä plektran liikkellä (sweep- tai economypikkaus), soittamalla d-kielelle alaslyönnin ja g-kielelle ylöslyönnin (vuoropikkaus; kielten ulkopuolella) tai soittamalla d-kielelle ylöslyönnin ja g-kielelle alaslyönnin (vuoropikkaus; kielten sisäpuolella).

Rockwayn Plektratekniikan mestarikurssilla käydään läpi huolella edistyneen tason pikkausta.

Plektratekniikan mestarikurssi

Kielten sisällä pikkaus

Erityisen haastava ilmiö silloin on kun joudumme soittamaan niin, että plektra ikäänkuin liikkuu kielten sisäpuolella esimerkiksi silloin kun soitamme d-kielen ylöslyönnillä ja g-kielen alaslyönnillä.

Tällöin tuntuu kuin plektra olisi jumissa kahden kielellä välissä eikä pääse liikkumaan siellä vapaasti. Toinen ongelma muodostuu kun soitamme d-kielen ylöslyönnillä, päätyy plektra väärälle puolelle kieltä, josta se joutuu hyppäämään d-kielen yli osuakseen alaslyönnillä g-kieleen. Mikäli tämä kielen väistöliike ei onnistu osuu plektra g-kieleen tähdätessään d-kieleen ja tämä muodostaa ei-toivotun virheäänen.

Tässä kohtaa looginen ajatus on, että eikö kieltä voi vaihtaa toisenlaisella liikkeellä, jossa tähän kielten-sisälläpikkaamiseen ei törmää. Mutta sitä on hyvin haastava vältellä sillä kyseessä on ilmiö, jota esiintyy jokapäiväisessä soitossa ja jonka välttely on lopulta vaivalloisempaa kuin siihen perehtyminen.

Kielten ulkopuolella pikkaus

Toki joissain tapauksissa pikkauksen voi järjestää niin, että plektra liikkuu kahden kielen ulkopuolella, jolloin pikkaus ikäänkuin vapautuu.

Tällöin voimme soittaa esimerkiksi d-kielen alaslyönnillä ja g-kielen ylöslyönnillä, jolloin plektra liikkuu näiden kahden kielen ulkopuolella. Tämä ilmiö on arkipäiväisessä soitossa aivan yhtä yleinen kuin kielten sisällä pikkaaminenkin. Suuri osa kitaristeista ei kuitenkaan tunnista näitä ilmiöitä sellaisen kohdalle osuessaan. Kielten sisällä pikkaus saattaa etenkin aiheuttaa ongelmia ja mikäli tämän ongelman syytä ei tunnisteta on sen korjaaminen myöskin haastavaa. Mikäli tiedät mihin todella keskittyä saat treenaamisesta enemmän irti.

Harjoittelu

Esitän seuraavaksi muutamat harjoitukset, joilla voit harjoitella kielten sisällä pikkaamista. Kyseessä on siis vuoropikkauksen muoto, jossa plektra liikkuu koko ajan edestakaisella liikkeellä. Kielten sisällä pikatessa saatat kokea tämän liikkeen epämukavaksi, joten kiinnitä huomiota soiton rentouteen sekä puhtauteen. Kun soitettava asia tuntuu vaikealta alkaa ihminen herkästi jännittämään, joka vaikuttaa käsien liikeratoihin. Pyri siis soittamaan henkisesti sekä fyysisesti mahdollisimman rennosti itsellesi hyvällä tempolla.

1. pikkausharjoitus

Ensimmäisessä harjoituksessa korostetaan kielten sisällä pikkaamista. Voit soittaa kahden keskimmäisen kielen 5. nauhat etusormen barreotteella. Siihen voit lisätä g-kielellä tapahtuvan liikkeen niin, että soitat keskisormella 7. nauhan sekä pikkurillillä 9. nauhan.

Pikkaa g-kieli plektran alaslyönnillä ja d-kieli ylöslyönnillä. Haasta itsesi nostamalla soittotempo niin ylös kuin saat. Tämän ilmiön haastavuus ilmenee erityisesti tempon ollessa kova mutta älä kuitenkaan soita harjoitusta liian nopeasti, jossa soitto kärsii tempon kustannuksella. Voit aksentoida g-kielen hieman kovemmalla plektran iskulla ja pidä soitto mahdollisimman puhtaana häiriöäänistä.

2. pikkausharjoitus

Toisessa harjoituksessa soitetaan kaksi säveltä kahdella vierekkäisellä kielellä. Kielten sisällä pikkaus tapahtuu kun siirrymme d-kieleltä takaisin g-kielelle.

Soita 12. nauha pikkurillillä, 10. nauha keskisormella ja kummankin kielen 9. nauhat etusormella. Keskity siihen, että soitat kummankin kielen ensimmäisen sävelen aina alaslöynnillä ja jälkimmäisen sävelen ylöslyönnillä.

3. pikkausharjoitus

Kolmannessa harjoituksessa soitetaan kolme säveltä kahdella kielellä. Kummallakin kielellä soitetaan sama sormitus, jossa 12. nauha soitetaan pikkurillillä, 10. nauha keskisormella ja 9. nauha etusormella.

Kielten sisällä pikkausilmiö tapahtuu kummassakin kielenvaihtotilanteessa kun siirrytään g-kieleltä d-kielelle ja takaisin. Pidä koko ajan yllä tasainen vuoropikkaus ja voit aksentoida kuuden sävelen ryhmän ensimmäistä säveltä. Aksentointi auttaa usein likkiä pysymään kasassa ja siitä on myös hyvä havaita onko kahden käden välinen synkronisaatio kasassa.

4. pikkausharjoitus

Tässä harjoituksessa kielten sisällä pikkaaminen ei esiinny niin korostetusti kuin ensimmäisessä harjoituksessa. Kun soitat g-kielen sävelen plektran alaslyönnillä ja d-kielen ensimmäisen sävelen ylöslyönnillä tapahtuu tässä kohdassa kielten sisällä pikkausilmiö. Loput d-kielen sävelet soitetaan vuoropikkaamalla. Voit aksentoida g-kielen sävelen, joka saattaa helpottaa sekä puhdistaa sen soittamista. Varo ettet osu g-kieleen kun olet siirtymässä d-kielen iskuun. Tämän harjoituksen aika-arvo on 16-osanuotti, jossa soitetaan neljä säveltä tahdin iskua kohti.

5. pikkausharjoitus

Viimeinen harjoitus on kolmella ohuimmalla kielellä soitettava Am-arpeggio. Sekin on tarkoitus soittaa vuoropikkausta käyttämällä ja kielten sisällä pikkaus tapahtuu siirryttäessä g-kielelle sekä sieltä takaisin b-kielelle. Tässä on siis eräänlainen kahdensuuntainen kielten sisällä pikkaus-ilmiö, joka on erityisen haastava soittaa.

Soita 12. nauha pikkurillillä, 8. nauha etusormella, 10. nauha nimettömällä ja 9. nauha keskisormella. Soita vain yksi sävel kerrallaan eli nosta sormi pois kieleltä soitettuasi sen. Saundissa pyritään siihen että vain yksi sävel soi kerrallaan ja äänikuva on täten mahdollisimman puhdas.

PIkkauksen osalta kiinnitä huomiota g-kielen säveleen 9. nauhalta, johon kielten sisällä pikkaus-ilmiö kohdistuu. Aloita hitaasta temposta ja nosta sitä kehityksesi myötä. Pidä kummankin käden liike mahdollisimman pienenä ja rentona.

Kun harjoittelet näitä esimerkkejä säännöllisesti saat niistä parhaan hyödyn irti ja soittosi kehittyy niin, ettei tämä ilmiö tuota ongelmia esiintyessään eri kappaleissa.

Plektratekniikan mestarikurssi

-Samuli

Lisää kommentti