Melodian yhdistäminen säestykseen kitaralla – Samulin blog

Akustisella kitaralla säestettäessä turvaudutaan usein tuttuihin sointumuotoihin ja komppeihin, kuten avosointuihin ja harjakomppaukseen. Perinteisellä harjakompilla voi säestää vaikka mitä, mutta sävyjä ja lisämausteita on helppo tuoda mukaan erinäisillä näppäilykuvioilla tai arpeggiomaisella säestyksellä.

On kuitenkin tilanteita ja hyödyllistä oppia muitakin lähestymistapoja säestykselle, joilla tuoda kappaleeseen vivahteikkaampaa soittoa, mikä samalla tukee laulua ja se melodiaa entisestään.

Jarmo Hynnisen laajan komppikurssin myötä saat hatluun huomattavan repertuaarin eri tyylien komppikuvioita:

Soinnut ja komppaus

Melodian lisääminen soittoon ja säestykseen

Etenkin pianolla säestettäessä pianisti soittaa vasemmalla kädellään sointuja ja oikealla kappaleen laulumelodiaa. Laulaja saa tästä tukea ja muutenkin melodian tuplaaminen soittimella korostaa sitä harmonian sisältä.

Sama voidaan toteuttaa myös kitaralla, vaikka käytännössä tämä voi kuulostaa hieman hankalalta.

Esittelen seuraavaksi kaksi kappale-esimerkkiä, joissa sointujen soittamisen lisäksi soitetaan samanaikaisesti laulumelodiaa kitaran yläkieliltä. Teknisesti usein tämänkaltaiset asiat soitetaan sorminäppäilemällä, mutta esimerkeissä voidaan käyttää myös plektraa ja hybiripikkausta, jossa plektran lisäksi hyödynnetään saman käden sormia.

Tällä kurssilla opiskellaan kitaran näppäilyä niin sormilla kuin plektrallakin:

Näppäilyn alkeet akustisella kitaralla

Esimerkki: One Of Us – Joan Osborne

Esittelen ensimmäiseksi 90-luvulla julkaistun kappaleen One of us, jonka esittää Joan Osborne (kuuntele biisi Youtubesta).

Kappaleen introssa kitara soittaa kuviota, jossa esitellään kertosäkeistön melodia ja sointukierto. Siinä käytetään näppäilytekniikkaa, jolla saadaan toteutettua melodian ja arpeggiomaisen säestyksen yhdistäminen. Sointukierto esimerkissä on Em, C, G sekä D. Kappaleessa käytetään capoa 2. nauhalla mutta se voidaan harjoitella ilmankin sitä.

One Of Us -melodia

Tutustutaan aluksi kappaleen melodiaan, joka on yksinkertainen ja soitetaan kitaran kahdella ohuimmalla kielellä.


Tutustu aluksi melodiaan niin, että se saat soitettua sen tunnistettavasti ja sorminäppäillen. Soita 1. nauhan sävelet otelautakäden etusormella, 2. nauhan sävelet keskisormella ja 3. nauhan sävelet nimettömällä. Melodian on hyvä olla tuttu korvalle ennen kuin siihen lisätään säestys, jotta ymmärrät mikä on kunkin sävelen funktio lopputuloksessa.

One Of Us -komppi

Kompissa soitetaan sointuja arpeggiomaisesti näppäillen yksi tai kaksi ääntä samanaikaisesti.


Pyri säestyksessä siihen, että äänet soivat mahdollisimman pitkään ja päällekkäin. Esimerkiksi ensimmäisessä tahdissa anna avointen kielten ja d-kielen 2. nauhan sävelen soida kunnes tulee C-soinnun vuoro. Pidä siinä pohjaan painettuna a-kielen 3. nauha samalla kun soitat kolmesti avoimen g-kielen. Toisessa tahdissa pidä pohjaan painettuna paksuimman kielen 3. nauha ja a-kielen 2. nauha samalla kun näppäilet avoimet d- ja g-kielet. D-soinnun kohdalla soita samanaikaisesti kaksi keskimmäistä kieltä avoimena ja lisää hammerilla g-kielen 2. nauha. Jätä tämä sävel pohjaan esimerkiksi etusormella samalla kun soitat nimettömällä b-kielen 3. nauhan.

Melodia ja komppi yhdistettynä

Lopulta kun olet saanut sisäistettyä niin kompin kuin melodiankin voidaan yhdistää ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Harjoittele kuvio hitaasti ääni kerrallaan niin, että saat siitä toistettavan. Tämä tarkoittaa sitä, että soitat sen joka kerralla samalla tavalla käyttäen samoja sormia näppäilyyn sekä melodian ja sointujen muodostamiseen. Kuuntele kappaletta esimerkiksi Youtubesta, jotta kuulokuva siitä on mahdollisimman selkeä. Sen perusteella tiedät minkä tyylistä soittoa tässä haetaan ja lopputulos tuo erittäin mielenkiintoisen soinnin perinteisen komppaamisen sijaan.

Esimerkki: MatkustajaEgotrippi

Suomalaisen Egotrippi-yhtyeen kappaleessa Matkustaja käytetään samantapaista kitarointia kuin One of Us‘issa. Siinä yhdistetään kertosäkeistön melodia sointujen soittamiseen, jotka on tällä kertaa soitettu plektralla.

Tämä kappale opetetaan kokonaisuudessaan myös Rockwaylla videomuodossa tällä kurssilla.

Osa sävelistä näppäillään yksitellen kun taas toisinaan kokonainen sointuote soitetaan yhdellä plektran iskulla. Kappaleen sointukierto on Em, C, G ja Bm.

Melodia (Egotrippi – Matustaja)


Tutustu kertosäkeistöön melodiaan soittamalla sitä plektralla useita kertoja niin, että se on tuttu korvalle ja voit tunnistaa lopulta, mikä osa soitosta on melodiaa ja mikä säestystä. Melodian rytmi saattaa olla haasteellinen lukea nuottikuvasta mutta voit opiskella sitä kuuntelemalla kappaletta ja soittamalla sen mukana pelkkää melodiaa.

Säestys (Egotrippi – Matustaja)

Kappaleen säestyksessä on neljän soinnun sointukierto. Kummassakin tahdissa toistetaan sama rytminen kuvio ja voit soittaa kaikki sävelet plektran alaslyönnillä tai kaksi 16-osa nuottia tahtien puolessa välissä, joissa on kaksi avointa kieltä samanaikaisesti, plektran alas- sekä ylöslyönnillä. Anna sävelten soida mahdollisimman pitkään päällekkäin ja pyri saamaan sointuvaihdot nopeiksi mutta rennoiksi.

Melodia ja säestys yhdessä

Lopulta yhdistetään edellä harjoitellut asiat. Soita esimerkkiä hitaasti ja käyttäen koko ajan samaa tekniikkaa sekä sormitusta. Pyri korostamaan melodialinjaa, sillä se helposti hukkuu sointujen alle. Tämän tyylinen kitarasovitus tuo jälleen raikkautta kappaleen yleissointiin tehden siitä mielenkiintoisen kuunnella.

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli

Ktiaravideot