hybrid picking

Hybrid picking, eli hybridipikkaus – Samulin blog

Melodisessa kitaransoitossa tulee eteen monenlaisia musiikillisia ilmiöitä, joiden soittaminen on toisinaan haastavaa johtuen kitaran fysiikasta. Jos puhutaan musiikista musiikkina ilman sen sitomista mihinkään soittimeen, on kyse tietyssä mielessä vain nuottien virrasta.

Se miten nämä nuotit istuvat kullekin soittimelle aiheuttavat erilaisia soittoteknisiä ilmiöitä. Joitain juttuja voi olla vaikeampi soittaa jollain tietyllä soittimella.

Kitaran ollessa kielisoitin, ei voi välttyä kielivaihdoilta melodian kulkiessa eteenpäin. Nimenomaan tietynlaiset kielivaihdot voivat aiheuttaa kitaristille hankaluuksia joko vain toiselle kädelle tai kummallekin. Jos melodia etenee ns. lineaarisesti eli asteikon mukaisesti viereisiä ääniä pitkin, ei kielivaihtoja välttämättä esiinny niin usein kuin jos taas melodiassa on hyppyjä.

Suuret melodiset hypyt voivat tuoda kitaralla esiin ilmiön string skipping eli kielihypyt (katso oppitunti aiheesta). Eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa on ohuimmalla e-kielillä yksi sävel ja g-kielielellä yksi sävel. Tämä ei välttämättä aiheuta ongelmia otelautakädelle mutta sen sijaan plektrakäsi joutuu tehdä hypyn b-kielen yli ja se saattaa tuoda haastetta soiton sujuvuuteen.

Tästä kirjoituksesta löydät suuren määrän hyödyllisiä likkejä, joissa käytetään hybridipikkausta.


Vuoropikkauks vai hybridipikkaus?

Sähkökitaralla soitettaessa kenties eniten käytetty soittotekniikka on vuoropikkaus (katso oppitunti aiheesta).

Siinäjokainen sävel soitetaan plektralla vuorottelevien alas- ja ylöslyöntien välillä. Kuitenkin joissain tilanteissa kuten kielihypyissä vaihtoehtoiset tekniikat saattavat hoitaa tehtävän jouhevammin. Mikäli pyrimme vähentämällä plektran työskentelyä helpottamaan soittamista, voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi tekniikka nimeltään hybridipikkaus.

Kyseinen tekniikka on omiaan helpottamaan melodioiden soittamista, joissa esiintyy sävelhyppyjä ja string skippingiä.

Nuoteissa ja tabeissa on merkitty pieni m-kirjain sävelen kohdalle, joka näpätään plektrakäden keskisormella.

hybrid pickingKahden kielen välinen soitto hybridipikkaamalla

Hybridipikatessa käytetään plektraa mutta sen avuksi otetaan kielenvaihtotilanteissa plektrakäden sormia. Tyypillinen tapa on soittaa yhden kielen sävelet plektralla ja seuraavan kielen ensimmäinen sävel plektrakäden keskisormella. Tämä vähentää plektran työskentelyä ja tekee kielivaihdosta nopeamman. Voit tutustua hybridipikkaukseen seuraavan harjoituksen avulla. Soita g-kieli plektralla ja b-kieli keskisormella näpäten.


Melodiassa saattaa myös esiintyä kohtia, jossa kielenvaihdon yhteydessä toinen sävel liikkuu ja sisältää myös string skippingiä. Seuraava esimerkki demonstroi tällaista tilannetta. Soita siinä kaikki g-kielen sävelet plektralla ja näppää loput sävelet keskisormella.Banjo-roll”

Banjo-roll -tekniikka on erityisen käytetty countrymusiikissa. Niissä soitetaan esimerkiksi kolmen kielen sointu, jota näppäillään nopeassa temmossa yksi sävel kieltä kohden. Tämän helpottamiseksi otetaan käyttöön plektrakäden keskisormi sekä nimetön.

Seuraavassa harjoituksessa pikataan ensimmäinen sävel d-kielen 4. nauhalta. Soita tämän jälkeen hammerilla saman kielen 5. nauha. Jätä tämä sävel soimaan ja näppää plektrakäden keskisormella avoin g-kieli ja lopuksi nimettömällä b-kieleltä 3. nauha. Anna sävelten soida päällekkäin, joka onnistuu kun pidät sormet pohjaan painettuina sointuotteen tavoin. Keskity tasaiseen soittorytmiin sekä dynamiikkaan.


Kannattaa myös tutustua mestarillisiin soittajiin, jotka käyttävät paljon hybridipikkausta. Yksi pääasiallinen erittäin hyvä puoli tässä tekniikassa on se, että se säästää plektrankäden liikettä. Tätä kutsutaan liikkeen ekonomiaksi ja sen nimeen vannovat mm. brittiläinen Rick Graham, Tom Quayle sekä amerikkalainen Marshall Harrison.

Heidän kaikkien soittoaan yhdistää hämmästyttävä soittamisen tekninen vapaus sekä uskomaton liikkeen ekonomia. Tämän mahdollistaa mm. hybridipikkauksen hyödyntäminen aina kun se on mahdollista. Soiton ei ole tarkoitus olla vaikeaa ja erinäisten soittotekniikoiden tarkoitus on saundin lisäksi helpottaa soittamista.

Mitä useampi soittotekniikka on hallussasi niin sitä helpommaksi soittaminen muuttuu. Voit aina tilanteen mukaan valita siihen sopivimman tekniikan eikä tarvitse pärjätä yhdellä tyylillä kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi vuoropikkaus ei ole yleishyödyllisyydestään huolimatta tehokkain tapa soittaa esimerkiksi yksi-nuotti-per-kieli ilmiöitä.


Hybiripikkaus ja kitaralikit

Seuraavan esimerkin likkiä käytetään monesti sooloissa. Se perustuu sekstoli-rytmiin eli se koostuu kuuden sävelen kokonaisuudesta. Tätä likkiä on hyvä “pyöritellä” muutamia kertoja soolon aikana, jonka jälkeen voi siirtyä siitä eteenpäin.

G-kielellä soitetaan kolme säveltä vierekkäisiltä nauhoilta vierekkäisillä sormilla. Pikkaa sävelet plektran alas, -ylös ja alaslyönnillä. Tämän jälkeen näppää b-kielen sävel plektrakäden keskisormella ja soita taas plektralla kaksi viimeistä säveltä alas- ja ylöslyönnillä.

Likin kuudesta sävelestä viisi pikataan ja ainoa sävel b-kielellä näpätään keskisormella. Tämä säästää plektrakäden liikettä ja voit halutessasi siirtää b-kielellä olevan sävelen myös e-kielelle.


Hybridi-legatolikki

Viimeisessä esimerkissä esittelen 16-osapohjaisen patternin, joka yhdistelee niin legato– kuin hybridisoittoakin. Patternissa käytetään g-duuriasteikkoa nousevissa neljän nuotin sarjoissa. Esittelen patternin ensimmäisen oktaavin alueelta mutta voit halutessasi jatkaa sitä seuraaville kielillä tai kokonaan toiseen asemaan ja sävellajiin.


Patterni etenee kolmessa neljän nuotin sarjassa. Tämän jälkeen patterni alkaa uudelleen toisen kerran ja loppuu d-kielelle perussäveleen.

Ensimmäisessä neljän nuotin sarjassa soita plektralla ensimmäinen sävel ja loput sävelet hammereilla samalta kieleltä. Näppää tämän jälkeen a-kielen 3. nauha keskisormella.

Toisessa neljän nuotin sarjassa pikkaa e-kielen ensimmäinen sävel ja soita toinen hammerilla. Näppää plektrakäden keskisormella a-kielen ensimmäinen sävel ja soita hammerilla seuraava sävel.

Kolmannessa sarjassa pikkaa e-kielen ainoa sävel ja näppää keskisormella a-kielen ensimmäinen sävel. Soita loput sävelet a-kieleltä hammereilla. Tämän jälkeen patterni alkaa alusta a-kieleltä.

Kun saat tämän tekniikan lihasmuistiin useiden toistojen jälkeen tuntuu likin soittaminen loogiselta näin sekä samalla hyvin vaivattomalta.

Anna tälle tekniikalle aikaa kypsyä ja lopulta se palkitsee sinut varmasti.

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli

Ktiaravideot