Kuukauden soolo, syyskuu – Samulin blog

Syyskuun kuukauden soolona esittelen oman melodisen sooloni kappaleesta Finding Home.


Finding Home
 MP3

Finding Home PDF

Kappaletta käytiin läpi jo aiemmassa blogissani, jossa esittelen siinä esintyvän arpeggiokuvion, johon koko kappale perustuu. Tämän lisäksi kävimme läpi säkeistön melodian, jota tämänkertainen soolo myötäilee.

Tästä kurssista on varmasti hyötyä sooloa soitettaessa:

PLEKTRAKOULU

Halusin rakentaa pitkiä säveliä käyttävän melodisen soolon, jonka melodia hyödyntää laajoja intervallisia hyppyjä sekä pre-bend-tekniikkaa. Soolo huipentuu nopeaan vuoropikkausjuoksutukseen, joka purkautuu modulaatioon, eli sävellajin vaihdokseen.

Soolo ei vaadi suurta teknistä osaamista lopun juoksutusta lukuunottamatta. Voit halutessasi korvata sen omalla likilläsi tai soittaa sen puolitempossa puolta lyhyempänä. Musiikissa on ylipäätään tärkeää osata soveltaa omaa näkemystä tarpeen vaatiessa. Mikäli jokin kappaleen tai soolon osa on liian vaikea tai muuten haluat soittaa sen eri tavalla on tämä täysin sallittua. Lopputulos on tärkein, eli musiikki kuulostaa hyvältä.

Soolon sävellaji on Em ja sen sointukierto on C, D, Em ja G. Viimeisessä tahdissa kappale moduloi C#m-sävellajiin ja sointuna on A.

1.

1-4 

Ensimmäinen osio alkaa ns. pre-bend-sävelellä. Siinä on kohdesävelenä b, jota lähestytään puolisävelaskelta alempaa, joka bendataan b:ksi. Tällä saadaan yksittäiseen säveleen luonnetta ja fraseerausta. Seuraava sävel on d ja nämä kummatkin sävelet ovat C-duurisoinnun lisäsäveliä tehden soinnusta Cmaj9:n.

Toisessa tahdissa toistetaan sama idea, jossa ensimmäinen sävel on pre-bendattu, jota seuraa toinen puolisävelen mittainen sävel.

2.

2-3

Seuraavassa osiossa soitetaan Em-soinnun päälle pisteellisiä 1/4-osanuotteja. Kiinnitä huomiota vibraatoon, jolla saat soittoon tulkintaa.

Toisessa tahdissa soitettavat aika-arvot hieman nopeutuvat 1/8-osanuoteiksi. Sävelet myötäilevät G-soinnun sointusäveliä. Tahti loppuu ripeällä sekstoli-juoksutuksella, joka tähtää c-säveleen seuraavassa tahdissa. Soita tämä kuuden nuotin ryhmä käyttämällä vuoropikkausta. Keskity kielivaihtoon, joka tapahtuu ylöslyönnillä (mikäli aloitat kuvion alaslyönnillä).  Voit muodostaa tästä kuviosta oman harjoituksen, joka on oivallinen esimerkiksi kehittämään kielenvaihtamista.

3.

3-43

Soolon kolmas osio käyttää puolinuotteja sekä sointusäveliä. Kummankin tahdin toinen sävel on bendattu kokosävelaskeleen verran. Saat lisähaastetta sekä tulkinnallisen lisän kun soitat bendattuun säveleen vibraatoa.

4.

4-98

Viimeinen osio alkaa kokosävelbendillä, jonka jälkeen soitetaan e-kieleltä pitkä g-sävel.

Tätä seuraa soolon kliimaksi, joka on nopea 32-nuotteja käyttävä juoksutus yhdellä kielellä. Se perustuu neljä säveltä sisältävään kuvioon, joka toistetaan yhdessä asemassa kahdesti. Harjoittele siis vain tätä neljän sävelen kuviota, joka on g-kielellä 5,7,5,4. Käytä tähän vuoropikkausta ja aloita harjoittelu niin hitaasta temposta, että saat sen soitettua rennosti sekä puhtaasti. Lisää vähitellen tempoa noin 10 bpm:n verran ja harjoittele niin kauan tässä nopeudessa, että se tuntuu luontevalta.

Voit myös vaihtoehtoisesti soittaa likin käyttämällä legato-tekniikkaa tai vuoropikkauksen sekä legaton sekoitusta. Mikäli kuvio on liian nopea voit soittaa sen puolitempossa 16-osia käyttämällä tai soveltamalla likin sekstoleiksi. Myös oman likkivaraston käyttäminen tähän on suotavaa ja lähesty asiaa niin, että sen tulisi olla jännitettä nostava likki, joka lopulta purkautuu seuraavan tahdin modulaatioon. Nopeat kuviot ovat tähän tarkoitukseen oivallisia työkaluja mutta muunkinlaiset likit voivat ajaa saman asian.

-Samuli