Kuukauden soolo ja treeni – Samulin blogi

Sooloesimerkki:

Soolotausta:

Tässä blogissa otetaan työn alle uusi Kuukauden soolo. Kyse on joka kuukauden alussa julkaistavasta soolosta, riffistä tai muusta teemasta, jota harjoitellaan kuukauden ajan. Ideana on samalla myös harjoitella harjoittelemista. Harjoittelumetodeja on monia, joista osaa toimii tehokkaammin kuin toiset. Kyse on myös henkilökohtaisesta asiasta kun yksi tapa toimii paremmin yhdelle ja toinen tapa toiselle. Silti voi yleistää joitain seikkoja, jotka tekevät harjoittelusta tehokkaampaa.

Kuukauden soolot on kirjoitettu eri tyyleille ja sisältäen erilaistia musiikillisia teemoja. Viimekertainen soolo oli bluestyylinen ja tutustutti soittajan samalla 12 tahdin bluessointukiertoon.

Tällä kertaa soolo on poptyylinen. Ideana on samalla tutkia sävelten suhdetta kompin sointuihin. Soolon tulisikin aina ottaa huomioon alla kulkevat soinnut ja peilata sävelvalinnoillaan niihin. Lisäsin tämänkertaiseen sooloon myös muutaman teknisen likin, joista saa harjoitteluun lisähaastetta. Alta löydät PDF-tiedoston sooloon.

Kuukauden soolo PDF

Tehokkaan harjoittelun vuoksi soolo puretaan lyhyisiin osiin, joita kutakin voi harjoitella erikseen. Suurten kokonaisuuksien haltuunotto käykin mahdollisimman tehokkaasti kun harjoittelet sen lyhyissä pätkissä. Usein soolot rakentuvat lyhyistä fraaseista, jotka seuraavat toisiaan. Onkin hyvä hahmottaa näiden fraasien liitoskohdat ja lopulta yhdistää ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös teknisemmät linjat voit harjoitella erikseen, jolloin voit keskittyä niihin tehokkaammin.

Soolon komppi etenee neljän soinnun kierrolla, joka on:

Am | F | C| G x2

Kahden sointukierron jälkeen seuraa modulaatio, eli siirrymme toiseen sävellajiin. Tässä sointukierto on:

C#m | A | E | B x2

Kumpikin sointukierto etenee ns. 1, 6, 3, 7 kaavalla. Tässä 1 tarkoittaa ensimmäisen asteen sointua, joka on Am-sävellajissa Am. 6 on ensimmäisestä soinnusta laskettu kuudes sointu eli A (1), B (2), C (3), D (4), E (5), F (6) ja G (7). Tällä kaavalla 3 on C ja 7 on G.

Samaa 1, 6, 3, 7 kaavaa sovelletaan myös C#m sävellajiin.

 

Ensimmäinen osa:

Ensimmäinen osa kattaa ensimmäisen sointukierron. Tässä käytettävät aika-arvot ovat lähinnä puoli-, neljäsosa- sekä kahdeksasosanuotteja.

Ensimmäisessä tahdissa sointuna on Am. Soolon ensimmäinen nuotti on c, joka on Am-soinnun terssi (3. sävel). Tästä siirrymme e-säveleen, joka on Am-soinnun kvintti (5. sävel).

Toisessa tahdissa sointuna on F. Soitamme sen päälle perussävelen eli f:n, jonka jälkeen se bendataan kokosävelen verran ylöspäin muodostaen g:n.

Kolmannen tahdin sointu on C ja sen päälle soitamme e-sävelen, joka on tämän soinnun terssi. Tätä seuraa lyhyt sävelkulku seuraavaan tahtiin.

Neljännen tahdin sointu on G ja soitamme siihen d-sävelen, joka on G:n kvintti.

Kaikki pitkät sävelet tässä siis ovat alla olevien sointujen sointusäveliä. Ne ovat sävelinä vahvoja ja ottavat näin soinnun hyvin huomioon.

Mikäli sointujen kanssa on ongelmia, kannattaa :

Ilmainen kokeilu

Toinen osa:

Soolon toisessa osassa käymme läpi saman sointukierron.

Ensimmäinen sävel on e, joka on Am soinnun kvintti. Tätä seuraa hieman teknisempi patterni käyttäen 16-osanuotteja sovellettuna pentatoniseen asteikkoon. Käy likki läpi huolella ja hitaasti. Kiinnitä huomiota pull-off-nuotteihin sekä plektran pikkaussuuntiin. Käytä koko ajan samaa sormitusta niin se jää lihasmuistiin nopeammin.

Seuraavassa tahdissa soitamme neljäsosanuoteilla nousevan linjan F-soinnun päälle aloittaen a:sta, eli F:n terssistä.

Kolmas tahti käsittää kaksi double-stopbendiä. Ensimmäinen tehdään e-sävelestä, joka on C:n terssi. Toinen tehdään g-sävelestä, joka on C:n kvintti.

Neljäs tahti käsittää G-duuriarpeggion 8-osanuoteilla. Voit tässä soveltaa sweeptekniikkaa ja soittaa sen vuoropikkaamalla. Älä anna sävelten soida päällekkäin vaan sormita arpeggio aina yksi sävel kerrallaan. Näin saamme mahdollisimman puhtaan soinnin.

 

Kolmas osa:

Soolon kolmannessa osassa tapahtuu harmoniassa modulaatio eli sävellajin vaihdos.

Ensimmäisessä tahdissa sointuna on C#m, jonka päälle soitamme e:n eli sen terssin.

Toisen tahdin sointuna on A, jonka päälle soitamme b:n ja a:n, jotka ovat A-soinnun toinen sävel (sekunti) sekä sen perusääni.

Kolmannessa tahdissa sointuna on E, jonka päälle soitetaan g# eli E:n terssi.

Neljännessä tahdissa sointuna on B ja tähän soitamme Hendrix-tyyppisen likin, joka käyttää B soinnun säveliä. Käytössä on paljon ns. double-stop likkejä, joissa soitetaan kaksi ääntä samanaikaisesti. Soita aluksi kahden ohuimman kielen 7 nauhat painamalla ne etusormella. Tähän lisätään b-kielellä hammer-onilla 9. nauha nimettömällä. Toinen vastaavanlainen kohta on tahdin puolivälissä. Soita g-kielen 8. nauha keskisormella ja 7. nauha etusormella. Lisää tähän hammer-onilla g-kielen 9. nauha. Tämä on hieman aiempia haastavampi likki, joten harjoittele se hitaasti ja pyri soittamaan se ulkomuisistista mahdollisimman pian. Täten voit paremmin keskittyä itse harjoitteluun kun ei tarvitse keskittyä samanaikaisesti nuottien lukemiseen.

 

Neljäs osa:

Ensimmäisessä tahdissa soitamme C#m-soinnun perussävelen, joka on siis c#.

Toisen tahdin sointuna on A. Soitamme sen päälle soinnun seitsemännen sävelen, joka bendattu puolisävelaskelen verran ylös päin muodostaen soinnun perussävelen eli a:n. Palauta tämän jälkeen venytys, jolloin sävel on soinnun 7. eli g#. Tätä seuraa kuusi säveltä käsittävä yhden kielen likki. Soita nimettömällä g-kielen 11. nauha. Tämän jälkeen soita etusormella 9. nauha, jota seuraa hammer-onila taas 11. nauha. Tämän jälkeen soita pull-offilla 9. nauha, josta liu’utaan etusormella 8. nauhaan. Soita vielä loppuun 11. nauha käyttäen pikkurilliä.

Kolmas tahti käsittää E soinnun ja sen päälle soitetaan aluksi sen perussävel (e). Tätä seuraa kahden sävelen muodostama Esus4 sointu eli siinä on e:n lisäksi a-sävel. Seuraavassa kohdassa a purkautuu g#:ksi eli E:n terssiksi.

Viimeinen tahti käsittää B soinnun, jonka päälle soitetaan puoli nuotteina aluksi f# ja lopuksi e.

 

Harjoittelu

Mikäli otamme koko soolon oppimisen tavoitteeksi kuukaudessa voit jakaa kunkin osan yhdelle viikolle. Keskity haastavimpaan osaan ja harjoittele sitä kunnes se sujuu luontevasti. Lopulta yhdistä tahdit toisiinsa ja harjoittele yhtä osaa kokonaisuutena.

Harjoittelussa tärkeintä on säännöllisyys. Vartti tai puolikin tuntia päivässä tehokkaasti käytettynä vie soittoa eteenpäin. Sen sijaan tunninkin voi käyttää niin, ettei se kehitä soittoa lainkaan tai vain hyvin vähän. Kun etukäteen suunnittelet mitä ja miten harjoittelet, saat sessiosta eniten hyötyä irti. Tällöin sinun ei tarvitse käyttää aikaa siihen mitä tulet tekemään ja voit keskittyä kokonaisvaltaisesti soittamiseen. Sulje ylimääräiset häiriötekijät pois ja käytä aika kitaran kanssa hyväksesi. Pidä soittamisen kanssa hauskaa ja voit kuvata myös harjoittelusessioitasi, joista voit jälkeenpäin havaita kehittymistä tai muita seikkoja, joita ei huomaa soittohetkessä.

Lisää aiheesta Rockwayllä:

Improvisointia

Tällä kurssilla opetellaan improvisointia sen tiedon varassa, minkä jo pelkät sointumerkit meille antavat. Kurssin harjoitukset antavat välineitä improvisoinnin harjoittelemiseen ja taitojen kehittämiseen kohti vapaampaa improvisointia.

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli

Lisää kommentti