Kuukauden soolo, maaliskuu – Samulin blogi

Tässä blogissa esittelen kuukauden soolon maaliskuulle.

Kyseessä on enemmänkin melodinen idea esiteltynä sointuprogression päälle. Melodia on kappaleeni Dawn of Time pääteema.

Ohessa harjoittelua varten taustanauha:

Melodian kanssa:

Ilman melodiaa

Melodiaan tutustuessa on oleellista tunnistaa alla oleva sointukierto, jotta pystyy ymmärtämään täysin melodian sävelvalinnat. Melodia nojaa vahvasti sointusäveliin ja ne kulkevatkin käsi kädessä läpi kappaleen.

Kappaleen tempo on 120 bpm ja melodia käyttää paljon pitkiä kokonuotteja. Sen alkuidea on hyvin yksinkertainen, joka on luettavissa sointukierron käyttämien sointuhajoitusten ylimmistä sävelistä. Soinnut on rakennettu niin, että melodia kulkee ylimmissä sävelissä keskellä ollen joko soinnun terssi tai kvintti on pohjalla soinnun perussävel. Soinnut voi soittaa joko sorminäppäillen tai hybridipikkaamaalla.

Tämän melodian alkuidean pohjalta hieman rikastutin melodiaa erinäisillä kitaristisilla kikoilla kuten venytyksillä ja lyhyillä juoksutuksillla, jotka tähtäävät seuraavaan melodian tärkeään säveleen. Melodian lopussa on trioleita käyttävä haastava intervallihyppyjä hyödyntävä likki.

Jos et ole vielä Rockwayn käyttäjä, tee se nyt:

KOKEILE ILMAISEKSI  
Soinnut 

Tutustutaan ensin kappaleen sointukiertoon. Se on C, Dm, Am, Am9, F, Am, Gsus4 ja Em. Soinnut on hajotettu intervallisesti laajemmiksi kuin niiden perusavomuodot mielenkiintoisemman äänikuvan aikaansaamiseksi.

komppi-1

 

Melodia 

1-21

Melodia alkaa pitkällä kokonuotilla, joka on C-soinnun terssi eli kolmas sävel. Seuraavassa tahdissa on Dm-sointu, jonka päälle soitetaan sen terssi venytettynä e-sävelestä. 

Tahdin loppuun soitetaan sävelkulku, joka lähestyy seuraavan tahdin säveltä ensin ala- ja sitten yläpuolelta. Sävelkulku muodosta Fmaj7-arpeggion.

Kolmannessa tahdissa on Am-sointu, jonka päälle soitetaan sen terssi venytettynä puolisävelaskelta alempaa.

2-21

Neljännen tahdin aikana Am-sointu laajenee Am9-soinnuksi. Siihen siis lisätään g sekä b sävelet. Tahdin alkuun soitetaan puolinuotin mittainen b-sävel. Tahdin loppuun soitetaan nopeutuva sävelkulku, joka alkaa 1/8-nuoteilla ja kiihtyy 16-osanuoteiksi. Sävelet muodostavat C-asteikon, josta jätetään soittamatta viides sekä seitsemäs sävel.

Viidennen tahdin kohdalla on F-sointu, johon soitetaan aluksi perussävel b-kielen 6. nauhalta ja sitten oktaavia ylempää e-kieleltä venytettänä puolisävelaskelta alempaa.

Kuudennessa tahdissa on taas Am-sointu, johon soitetaan sen kvintti venytettynä sävelaskeleen alempaa. Soita tämän jälkeen e-kieleltä f-sävel, jota seuraa samainen kokosävelvenytys b-kieleltä.

3-59

Seitsemmän tahdin aikana soitetaan Gsus4-sointu. Melodiassa soitetaan aluksi soinnun kvintti, jonka jälkeen sen kvartti eli neljäs sävel, joka on myös lisätty sointuun.

Viimeisessä on Em-sointu, johon soiteaan trioleita sekä laajoja intervalleja käyttävä likki. Likin sävelet perustuvat Em7-sointuun- Ohuimman e-kielen kaksi ensimmäistä säveltä soitetaan pull-offilla. Siitä eteenpäin voit soittaa likin joko vuoropikkaamalla tai hybridipikkaamalla. Kaikki 12. nauhan sävelet on hyvä soittaa plektran alaslyönneillä ja loput ylöslyönneillä. Lopussa tulee pitkä liuku d-kielen 12. nauhasta 5. nauhaan. Harjoittele likki hitaasti itsellesi sopivassa tempossa, jonka jälkeen voit vähitellen nopeuttaa sitä kohti 120 bpm:ää.

KOKEILE ILMAISEKSI

-Samuli