Countryn soittaminen kitaralla – helppoja vinkkejä

Olen omalla ammattikitaristin urallani törmännyt muutamia kertoja tilanteeseen, jossa minua on pyydetty keikalla soittamaan jotain countrytyylistä kappaletta. Itse kappale on voinut olla hyvinkin yksinkertainen sointukierto, jonka päälle voi soittaa countryhenkistä sooloa. Country pohjautuu monilta osin bluesiin ja siinäkin käytetään usein 12-tahdin sointukiertoa mutta tasajakoisessa soittotyylissä.

Tutustu tästä kirjoituksesta 12-tahdin blueskiertoon.

Country ei ole syvintä osaamisaluettani ja olen onnistunut joten kuten selviytymään pyynnöstä soittaa countryä tukeutumalla tuttuihin blues- ja rocklikkeihin, joita olen käyttänyt lukemattomia kertoja muissa musiikillisissa yhteyksissä.

Silti siitä on jäänyt tunne, että kitaristina olisi hyvä pystyä jossain määrin soittamaan autettisempaa countryä kuin käyttämällä vanhoja blueslikkejä kenties puhtaalla soundilla, jota countryssä käytetään paljon.

On olemassa helppo kikka, jota voit soveltaa vanhoihin rock-likkeihin tekemällä vain pienen muutoksen niihin.

Pentatoninen asteikko

Niin country kuin suurin osa muistakin kitaralla soitetuista musiikkityyleistä perustuu tuttuun pentatoniseen asteikkoon.

On tärkeää tuntea tämä asteikko muutenkin kuin vain sormituksena. On erittäin hyödyllistä tuntea sävelet, joita asteikossa käytetään ja tunnistaa asteikon perussävelet. Tässä tapauksessa yllä on esitetty a-mollipentatoninen asteikko. Olen merkinnyt tabiin kaikki perussävelet, eli a:t. Nämä toimivat maamerkkeinä, joista alkaa aina uusi oktaavi.

Pentatonisessa asteikossa on vain viisi säveltä, jotka ovat a, c, d, e ja g. Kunkin a:n jälkeen toistuvat nämä samat sävelet ylemmästä oktaavista. C:t ovat asteikossa ns. terssejä, jotka kertovat onko kyseessä molli- vai duuriasteikko. Tässä tapauksessa ne viittaavat molliasteikkoon.

Duuripentatoninen asteikko

Countrymusiikki perustuu valtaosin duuripohjaiseen soinnutukseen ja sen myötä duuriasteikkoon. Kyseessä ei kuitenkaan ole luonnollinen duuriasteikko eli jooninen asteikko vaan ns. miksolyydinen asteikko, jossa on duuriasteikon 7. sävel alennettu.

Tämä saattaa kuulostaa hyvin teoreettiselta mutta on käytännössä helppo toteuttaa ja luoda countryyn sopivaa sävelmaailmaa.

Voimme käyttää tähän entuudestaan tuttua mollipentatonista asteikkoa, josta korotamme kaikki terssit, eli a-asteikon tapauksessa kaikki c-sävelet. Mutta sen sijaan, että vain korotamme kaikki c:t, pidämme kuitenkin edelleen asteikossa mukana myös korottamattomat c:t. Tästä muodostuu sävelkulku, joka on erittäin käytetty countryssä. Aina kun soitamme c-sävelen, liu’utamme sen korotettuun c:hen, eli c#:ään. Voimme näin luoda asteikon, jota käyttämällä myöhemmin rakennamme likkejä, jotka toimivat täydellisesti countryyn.

Voit tutustua syvemmin country-soittoon tämän kurssin avulla.

Countrylikkejä

Esitän alla kolme likkiä, joissa käytetään yllä esitettyä asteikkoa. Voit soveltaa näitä likkejä kaikkiin A:ssa kulkeviin countrykiertoihin. Voit harjoitella niitä oheisen taustanauhan kanssa:

Voit käyttää YouTuben hidastus-toimintoa tarvittaessa hidastaaksesi taustaa.

1.

Yllä oleva likki on lyhyt kahden tahdin mittainen melodia, jossa käytetään aiemmin esitettyä duuripentatonista asteikkoa. Kaikki c-sävelet liu’utetaan c#:n ja rytminä käytetään tasaista 8-osarytmiä. Harjoittele kuvio hitaasti ulkomuistiin ja älä anna ensimmäisessä tahdissa olevan bendin hidastaa rytmiä.

Tällä kurssilla opastetaan tehokkaaseen bendien käyttöön.

2.

Yllä oleva likki hyödyntää muutamia double-stopeja, jotka ovat niinikään erittäin käytettyjä countryssä. Voit tutustua niiden käyttöön tästä kirjoituksesta.

Voit soittaa double-stopit eli kohdat, joissa soitetaan kaksi säveltä samanaikaisesti käyttämällä plektrakäden keskisormea ja nimetöntä. Tätä tekniikkaa kutsutaan hybridi-pikkaukseksi, jossa siis käytetään plektran lisäksi myös saman käden sormia. Näin saat sävelet syttymään samanaikaisesti, joka myös helpottaa soittosuoritusta.

Otelautakädessä kädessä voit käyttää kahdelta kieleltä soitettujen 7. nauhojen kohdalla nimettömän puolibarreotetta ja 5. nauhojen kohdalla etusormen puolibarreotetta. Pyri taas tasaiseen rytmiin ja mahdollisimman puhtaaseen soittoon, jossa ei soi ylimääräiset kielet tuottaen häiriöääntä.

3.

Viimeisessä likissä noustaan melodisesti alhaalta ylöspäin nousevana melodiakulkuna. Siinä esiintyy muutama kielihyppy, joissa voit hyödyntää hybridipikkausta. Ensimmäisessä tahdissa voit soittaa siis g-kielen 5. nauhan plektrakäden keskisormella, jonka jälkeen soitetaan a-kielen 7. nauha plektralla. Ensimmäisen tahdin viimeisen sävelen voit soittaa myöskin plektrakäden keskisormella. Kun totut tähän tekniikkaan se helpottaa tämän kaltaisten tilanteiden soittamista. Se myös tuottaa countryssä käytetyn soundin, jota kutsutaan chicken pickingiksi. Siinä sävel näpätään sormella sen verran kovaa, että se tuottaa napsahtavan soundin.

Opettele nämä likit ja harjoittele niitä yllä esitetyn taustan mukana. Saat niillä selkeää countrysoundia, jonka pohjana on tuttu ja turvallinen mollipentatonin asteikko.

-Samuli