Yksi melodia kolmelle vaikeustasolle – Samulin blog

Tässä blogissa esittelen kuinka sama melodia voidaan soittaa kolmella eri tavalla; helppo, keskitaso ja vaikea.

Kukin esimerkki edustaa eri vaikeusastetta, joista ensimmäinen on helppo.

Helpossa versiossa vaadittavat ennakkotaidot ovat käsien välinen alustava synkronisaatio. Otelautan- sekä plektrakäden on toimittava samanaikaisesti jonka lisäksi on myös suotavaa, että voit käyttää otelaudalla useampaa kuin yhtä sormea. Melodian voi soittaa itselleen sopivalla tempolla eikä pikkauksen lisäksi muita tekniikoita vaadita. Melodia nojaa sointukiertoon, joka on Am, F, C ja G

Screen Shot 2019-08-07 at 14.20.28

Toinen esimerkki on sovellus ensimmäisen esimerkin melodiasta ja edustaa haastaveuudeltaan keskitasoa. Pohjana käytetään samaa sointukiertoa sekä melodiaa, jota on muutettu lisäsävelillä sekä uusilla tekniikoilla hieman haastavammaksi. Uusia tekniikoita ovat puolisävelbendit, vibraato sekä legato. Legatoteknikkaa käytetään nopeiden lisäsävelten soittamisessa, joka tuo myös soittosaundiin pehmeyttä.

Screen Shot 2019-08-07 at 14.21.24

Viimeinen variaatio vaatiikin jo hieman eri tekniikoita ja niiden soveltamista. Tutustu Tehovalmennus-kokonaisuuteen, jossa käyn läpi melodiasoiton tekniikoita.

Tutustu Tehovalmennuksiin
Kolmas esimerkki on vaikeustasoltaan siis haastava. Siinä tekniikoita laajennetaan edelleen ja fraaseerausta lisätään. Bendeihin lisätään vibraatoa ja mukaan otetaan kokosävelbendejä. Melodia sisältää myös nopeahkoja sävelkulkuja, jotka soitetaan osittain vuoropikaamalla, legatolla tai liukuja käytämällä.

Screen Shot 2019-08-07 at 14.22.09

On hyvä mikäli mahdollista, soittaa melodioita sointukierron päälle. Tällöin kuulet, miten sävelet resonoivat harmonian kanssa. Harjoitteluapuvälineenä kannattaa myös hyödyntää metronomia tai rumpukonetta. Keskity rytmin sekä dynamiikan tasaisuuteen. Kun hallitset nämä kummatkin asiat voit lisätä fraseerausta soittamalla jotkin äänet hiljempaa ja toiset kovempaa. Usein melodian pitkät sävelet voidaan soittaa kovemmalla volyymillä kun taas nopeammat välisävelet hiljaisemmin. Näin saamme soittoon dynaamista eloa.

Screen Shot 2019-08-07 at 14.19.31

Voit myös myös modifioida rytmiä soittamalla jotkin fraasit hiukan “takana”. Eli annat rytmin hieman laahata tietyissä fraaseissa metronomin perässä. Tämä lisää rauhallisuuden tuntua soittoon, jota etenkin laulajat usein käyttävät tulkinnassaan.

Voit taitotasostasi huolimatta käydä melodian kaikki variaatiot läpi. Kaikissa kolmessa melodiassa on sama ydinteema, jota on varioitu eri tekniikoiden sekä lisäsävelten avulla. Mikäli harjoitus tuntuu liian haastavalta yritä hidastaa soittotempoa ja harjoittele vain yksi tahti kerrallaan. Ei ole syytä edetä eteenpäin ennen kuin edellinen tahti on hallussa.

Lataa tabulatuurit tästä. Jokainen rivi edustaa eri vaikeustasoa.

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli