Treenisuunnitelman tekeminen – Samulin blogi

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä fraasi pääte moneen asiaan mukaanlukien kitaransoitonkin. Ovat tavoitteesi tai ajankäyttömahdollisuutesi mitkä tahansa, suunnitellulla treenamisella saat parempia tuloksia nopeammin. Tässä blogissa käydään läpi treenisuunnitelman luomista, jonka lisäksi tarjoan valmiin taulukkotyylisen pohjan, joka on hyvä apuväline harjoittelua suuniteltaessa.

Lataa treenisuunnitelmapohja

Kun asiat on kirjoitettu ylös, on se helpompi tuoda käytäntöön kun suunnitelma on konkreettinen lappu, jonka voi vaikkapa kiinnitää jääkaapin oveen. Tulen tarjoamaan tulevissa blogeissani treenisuunnitelmapohjia keskittyen erilaisten tavoitteiden ympärille. Tässä blogissa keskitymme ns. yleiseen treenaamiseen, joka on hyödyllistä jokaiselle kitaristille tavoitteesta riippumatta. Se käy läpi asioita soittoteknisestä näkökulmasta, harmonian hallinnasta, asteikoista, improvisoinnista sekä muista seikoista, jotka ovat keskeisiä musiikkityylistä riippumatta.

Laatu korvaa määrän

Pelkkä soittimen soittelu ja vanhojen asioiden kertaus ei välttämättä vie taitoa eteenpäin joskin se saattaa kuitenkin pitää sen paikoillaan. Ajankäytön laadulla on suurin merkitys mikäli haluaa viedä soittotaitoja eteenpäin. 

Vaikkakaan harjoittelu ei olisi minuutilleen suunniteltua mutta sen silti ollessa keskittynyttä ja intensiivistä, on sitä mahdollista viedä hyvälläkin sykkeellä

kohti uusia haasteita. Myös uuden opettelulla on suuri merkitys kehityksen kannalta. Mikäli vain toistat samoja rutiineita vuodesta toiseen ja soitat samoja kappaleita, tottuu keho tähän tekemiseen eikä taaskaan kehitystä välttämättä tapahdu samalla vauhdilla kuin toivoisi.

Rutiinit ja niiden rikkominen

Selkeillä tavotteiden asettelulla sekä harjoiteltavien asioiden pitäminen tuoreena on ollennainen osa kehityksen kannalta. Mieli ja ruumis kaipaavat uusia ärsykkeitä ja jokaisen uuden asian myötä tulet entistä kokeneemmaksi. On sitten kyse uuden soinnnun opettelusta tai likin omaksumisesta, olet taas askeleen pidemmällä kuin vain vanhoja rutiineita toistaessasi.

Kuitenkin on tärkeää pitää jotkin asiat aina sisälytettyinä treenirutiiniin, jotka edesauttavat muiden asioiden opettelua. Tällaisia asioita ovat mm. soittotekniset seikat. On tärkeää hioa esimerkiksi plektratekniikkaa, sillä suurin osa kitaransoitosta tapahtuu plektralla. Tekniikka kehittyy väistämättä myös vain asioita soittaessakin mutta kun keskityt tähän tekniikkaan erillisenä treeninkohteena, saat siitä enemmän irti nopeammassa ajassa.

Etenkin soittaharrastuksen ollessa aluillaan on hyvä luoda itselleen selkeä toimintasuunnitelma, jonka mukaan etenee. Kun suunnittelet tekemisesi, varmistat sillä, että käyt läpi haluamiasi asioita monipuolisesti, säännöllisesti tekä tehokkaasti. On motivoivaa huomata kun taidot karttuvat nopeasti ja etenet tekemisessäsi.


Aseta tavoitteita

Treenisuunnitelman tekemiseen vaikuttaa merkittävästi tavoitteet. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää hahmotella itselleen tavoite, jota kohti tekeminen tähtää. Tavoite voi olla esimerkiksi jonkin kappaleen komppaaminen muutamalla soinnulla, jonkin soolon ottaminen haltuun tai vaikkapa omaksua bluessoitto tyylinmukaisesti.

Kun houkutteleva tavoite on selvillä, voit käyttää hetken sen pohtimiseen kuinka pitkä aika saattaa kulua tavoitteen saavuttamiseen. Tämä on toki mahdotonta määritellä tarkasti mutta se on mahdollista asettaa joidenkin aikaraamien sisään. Tavoite sekä sen tavoittamiseen toivottu aika määrittävät suuresti treenirutiinia. Esimerkiksi kokonaisen musiikintyylin omaksumiseen menee huomattavasti pidempi aika kuin yhden kappaleen opetteluun, joka soitetaan kolmella avosoinnulla.

Anna kehittymiselle aikaa

Myös se vaikuttaa tavoitteiden saavuttamisnopeuteen kuinka paljon sinulla on aikaa käytettävissä soittimen parissa. Mikäli aikaa on vartin verran muutaman kerran viikossa varaudu siihen, että taidot karttuvat verkkaisella nopeudella ja asian haltuunsaamiselle on annettava aikaa. Mikäli taas käytettävissä olevaa aikaa on päivittäiseen treenamiseen, saavutat tavoitteet nopeasti ja voit pyrkiä kohti haastaviakin aiheita.

Mikäli tavoitteesi ovat epäselviä tai hyvin laajalle sektorille hajautuneita voit myös sisällyttää rutiiniisi ns. yleisiä teemoja, jotka vievät soittoasi teknisellä puolella eteenpäin, joka auttaa kappaleiden soittoa.

Esitän alle teemoja, joista voit valita muutamia tai ajankäytöstä riippuen vaikka kaikki ja harjoitella kunkin teeman alla lukeutuvaa harjoitusta 5-15 minuuttia. Voit myös hajottaa teemoja eri päiville. Esimerkiksi maanantaina käyt läpi erilaisia plektraharjoituksia puolen tunnin ajan, keskiviikkona 20 minuuttia sointuja sekä komppaamista ja lauantaina asteikoita 

legatotekniikalla. Voit näin myös yhdistellä teemoja ja saada yhdestä harjoituksesta enemmän irti. Itse usein yhdistän nimenomaan asteikkoharjoituksiin erilaiset soittotekniikat. Voit soittaa saman asteikon kuten Am-asteikon käyttäen vuoropikkausta tai legatoa. 

Lataa treenisuunnitelmapohja


Teemat treenaamisen apuna

Voit myös lisätä taulukoon uusia teemoja tarjoamieni lisäksi. Voit merkitä kunkin treenipäivän kohdalle minuuttimäärän, jonka aiot käyttää kunkin teeman parissa. Kuitenkin olen itse ajankäytön kanssa sen verran joustava, että mikäli tuntuu, että esimerkiksi jonakin päivänä 15 minuuttia plektratekniikan parissa ei riitä ja tekee mieli jatkaa niin silloin teen niin. Tällöin kuitenkin tulee treenattua erittäin tehokkaasti, joka on pääasia. 

Taulukon suurin vahvuus on sen huolehtiminen treenauksen monipuolisuudesta. Kun harjoittelu ei ole yksipuolista näkyy tämä myös kehityksessäsi ja se pitää myös osaltaan toiminnan mielenkiintoisena. Ohessa on valmiiksi teemoilla täytetty taulukko, johon voit kunkin teeman sekä viikonpäivänkohdalle täyttää minuuttimäärän, jonka aiot aiheen parissa käyttää. Voit valita eri päiville eri teemoja ja kunkin teeman parissa on hyvä viettää vähintään viisi minuuttia.  


Selvitä etukäteen käytettävät harjoitukset

Löydät harjoituksia kuhunkin aiheeseen aiemmista blogeistani, Rockwayn tarjonnasta tai voit soveltaa niihin myös omia harjoituksiasi. Mikäli harjoittelet esimerkiksi vuoropikkausta viisi minuuttia käytä siihen tällöin vain yhtä harjoitusta. Yritä pitää harjoituksen kuvioita yllä pysähtymättönä, jolloin saat siihen paljon toistoja ja tällä saat sen tarttumaan nopeasti lihasmuistiin. Voit soittaa harjoitusta omien kykyjesi mukaan eri nopeuksilla ja vaihdellen myös sen dynamiikkaa.

Liiteenä on myös tyhjä treenitaulukko, johon voit itse lisätä tavoitettasi palvelevat teemat. Pidä kutakin treeniohjelmaa yllä vähintään kuukauden ja varmasti huomaat pian kehitystä tapahtuneen.

Kehitystä on mukava seurata esimerkiksi viikottain tapahtuvan oman soiton filmaamisen kautta. Toisinaan omaa kehitystä on vaikea havaita koska olet oman soittosi kanssa koko ajan. Kun katsot kuukausi sitten nauhoitetun treenisession pätkän niin voit tarkestella sitä ulkopuolisen silmin ja korvin ja huomaat, miten suunniteltu harjoittelu on purrut.

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli

Ktiaravideot