Tehokkaat harjoitukset kiireeseen – Samulin blog

Tässä blogissa käydään läpi muutamia erilaisia hyödyllisiä tekniikkaharjoituksia, joilla saat pidettyä soittotatsia yllä esimerkiksi pyhien aikana, jolloin soittaminen saattaa muuten jäädä vähäiselle ajalle.

Oikeanlaisilla harjoituksilla saat pidettyä soittotekniikan hyvällä tasolla vähälläkin treenimäärällä. Kun harjoitteluaika on kortilla on hyvä käyttää vähäinen aika mahdollisimman tehokkaasti. Pidemmissä harjoittelusessioissa aika helposti kuluu sellaisten asioiden parissa, jotka eivät varsinaisesti vie soittotaitoa juurikaan eteenpäin. Näillä treeneillä tekninen valmiutesi pysyy terässä ja kun soittotekniikka on hyvässä kunnossa, pystyt soittamaan helpommin mitä haluat.

Pikkaustreenit

1.

1-12

Ensimmäinen harjoitus on hyvä ylläpitämään kahden käden välistä synkronisaatiota sekä kehittämään vuoropikkaustaitoa. Harjoitus käyttää neljän nuotin sarjoja, jotka soitetaan kolmella sormella. Soita ensimmäinen sävel 4. nauhalta nimettömällä, 5. nauha pikkurillillä, 4. nimettömällä ja 2. etusormella. Tämä toisetetaan kahdesti ja kuvio siirtyy asteikon seuraaville sävelille. Voit halutessasi liikutella kuviota samalla kielellä joko kromaattisesti tai diatonisesti (asteikon mukaisesti). Voit myös liikutella sitä muille kielille tai nauhaväleille.

2.

2-11

Seuraava harjoitus käyttää kuutta säveltä ja siinäkin on käytössä vuoropikkaus. Treenin ideana on keskittyä kielenvaihtamiseen pikatessa. Huomioi, että b-kielellä oleva sävel soitetaan plektran ylöslyönnillä mikäli koko kuvio aloitetaan alaslyönnillä.

3.

3-50

Kolmas treeni jatkaa kielenvaihtamisteemaa. Tällä kertaa soitamme toiselle kielelle kolme säveltä yhden sijaan. Käytössä on vuoropikkaus ja kun kummallakin kielellä soitetaan pariton määrä säveliä soitetaan D-kielen ensimmäinen sävel plektran alaslyönnillä ja G-kieli ylöslyönnillä. Keskity myös siihen, että nostat sormiasi otelaudalla mahdollisimman vähän.

4.

4-105

Neljäs treeni on klassinen kromaattinen harjoitus, jossa on käytössä neljä sormea ja neljä kieltä. Se on omiaan aktivoimaan jokaista sormea samalla kun pletralla soitetaan vuoropikaten sävelet. Minimoi liike kummassakin kädessä ja soita harjoitusta eri tempoilla ja voimakkuuksilla.

5.

5-98

Tämä harjoitus on omiaan pitämään yllä plektratekniikkaa. Siinä soitetaan kolme säveltä per kieli ja käytössä on luonnolinen Am-asteikko.

Tekniikkana on vuoropikkaus ja kun soitamme parittomia nuottimääriä kieltä kohden alkaa joka toinen kieli plektran alaslyönnillä ja joka toinen kieli ylöslyönnillä. Myöskin joka toisen kielenvaihdon kohdalla soitamme ns. kielten ulkopuolella kun plektra liikkuu kahden kielen ulkopuolella. Joka toisella kielivaihdolla puolestaan soitamme kielten sisäpuolella, joka on haastavampaa edelliseen verrattuna. Siinä plektra liikkuu kahden kielen sisällä tehden sen liikkeestä ahtaampaa. 

6.

6-5

Kuudes harjoitus laittaa plektratekniikan koetukselle koska siinä plektran työskentely maksimoidaan. Kielet vaihtuvat sitä nopeammin mitä vähemmän soitamme säveliä kieltä kohden. Tässä harjoituksessa niitä on mahdollisimman vähän eli yksi sävel per kieli. Saman harjoituksen voi soittaa myös sweep-pikkausta käyttämällä mutta tällä on hyvä haastaa vuoropikkaustaidot. 

Treenissä soitetaan kuutta kieltä käyttäen Em-arpeggio ja kiinnitä huomiota aina myös soiton puhteuteen. Voit dempata kielet kevyesti oikealla kädellä kielten huminan minimoimiseksi.

7.

7-4

Seitsemännessäkin harjoituksessa plektra liikkuu nopealla sykkeellä kieleltä toiselle. Tällä kertaa soitamme kaksi säveltä kieltä kohti, joten kielet eivät vaihdu aivan yhtä tiuhaan kuin edellisessä harjoituksessa.

Käytössä on G-duuri arpeggio ja voit pitää säveliä painettuna pohjaan sointuotteen tavoin tai voit painaa yhden sävelen kerrallaan jolloin samanaikaisesti ei soi useampia säveliä. Harjoituksen patterni etenee kolmen kielen sarjoissa palaten aina edelliseen kieleen, josta kuvio taas jatkuu kolme kieltä kerrallaan.

Lisää pikkaustreenejä Heavy-komppaus kurssillamme:

Heavy-komppaus

 Legatotreenit 

8.

8-4

Legatoharjoitukset ovat omiaan pitämään vasemman käden tekniikan kunnossa. Legatossa ei käytetä lainkaan oikeata kättä vaan sävelet tuotetaan vasemmalla kädellä pull-offeilla (nykäisyillä) ja hammer-oneilla (lyönneillä).

Tämä kuuden nuotin kuvio aktivoi kaikki neljä sormea ja ideana on pitää harjoitus yllä mahdollisimman pitkään. Voit ottaa esimerkiksi kellosta aikaa ja pidä treeni yllä minuutin ajan. 

Pyri soittamaan kaikki sävelet samalla dynamiikalla ja tasaisella tempolla. Tässä harjoituksessa ei tarvita lainkaan oikeata kättä ja voit soveltaa harjoitusta kaikille kielelle joka puolelle otelautaa.

9.

9-11

Tässä treenissä soitetaan miksolyydinen G-asteikko käyttäen pelkkää legatotekniikkaa. Käytössä on kolme säveltä kieltä kohti ja huomioi, että myös jokaisen kielen ensimmäinen sävel soitetaan hammer-onilla eli vasemmalla kädellä. Taas kerran harjoitusta on hyvä pitää yllä esimerkiksi minuutin ajan.

Lisää legatotreenejä kurssillamme:

Legato-kurssi

Bend-treeni

10.

10-2

Tässä harjoituksessa on useita bendejä käyttävä country-tyylinen likki. 

Soita ensimmäinen sävel keskisormella on tee kokosävelbend. Pidä bendi yllä samalla kun soitat e-kieleltä nimettömällä 8. nauhan. Soita väliin b-kieleltä bendattu 8. nauha ja sen jälkeen taas e-kieleltä etusormella 7. nauha. Soita tämän jälkeen taas b-kielen bendattu 8. nauha ja tee release-bend eli vapauta venytys.

Toisessa tahdissa tehdään kokosävelbend g-kielen 7. nauhaan. Pidä bend yllä samalla kun soitat b-kieleltä 6. ja 8. nauhat. Soita tämän jälkeen g-kielen 7. nauhaan release-bend ja loppuun 5- nauha g- ja b-kieleltä.

Kolmannessa tahdissa soitetaan pienellä barreotteella pikkurillä 8. nauhat e- ja b-kieliltä. Jätä kaksi ohuinta kieltä soimaan samalla kuin bendaat g-kielen 7. nauhan ja tämän jälkeen vapauta bend. Soita tämän jälkeen 5. nauha etusormella, d-kieleltä 7. ja lopuksi taas g-kieleltä 5. nauha, johon lisätään kokosävelbend ja sen vapautus.

Venytykset haltuun  >

Sweep-treeni

11.

11

Viimeinen harjoitus on teknisesti haastavin ja tarjoaa harjoiteltavaa hyväksi aikaa. Pääsääntöinen tekniikka on sweep-tekniikka, jossa soitetaan samalla plektran iskulla useampi kieli kerrallaan. Harjoitus pyörii Am-arpeggion ympärillä käyttäen kolmen ja neljän kielen sweepkuvioita liikkuen kaikilla kuudella kielellä.

Seuraa tarkoin tabin yläpuolelle lisättyjä pikkausohjeita.  

Voit myös halutessasi soittaa jokaisen harjoituksen käyttämällä vain vuoropikkausta tai legatoa. Saat tekniikkaasi lisävarmuutta kun pystyt soittamaan saman asian käyttämällä useaa eri soittotekniikkaa. Eri tekniikoissa on soittotuntuman lisäksi myös oma saundinsa, jotka tarjoavat sinulle lisätyökaluja fraseeraukseen.

Voit valita harjoituksista muutaman, joita treenaat muutaman minuutin putkeen per päivä. Kun soitat hallitusti itsellesi hyvällä tempolla haastavia asioita pysyy soittotatsisi yllä ja menee eteenpäin lyhyilläkin treeniajoilla.

-Samuli