Arpeggiot, joilla teet vaikutuksen! – Samulin blogi

Tämäkertaisessa blogissa tutustutaan erilaisiin tapoihin soittaa apeggioita. Voit näyttää näitä ideoita omassa improvisaatiossasi tai teknillisina harjoituksina. Ne käyttävät erilaisia tekniikoita sekä melodisia konsepteja, jotka luovat mielenkiintoisia sävyjä musiikkiin.

Arpeggio on sointu, joka soitetaan murretusti eli yksi sävel kerrallaan. Ne ovat loistava keino merkata soinuja improvisoinnissa ja tyylisuunnasta riippumatta kitaristin on hyvä osata niin molli- kuin duurisoinnun perusarpeggiomuodot eri kieliryhmillä.

Rockwayltä löytyy myös erinomainen kurssi, missä käydään läpi arpeggioita:

Arpeggio-kurssi

Apreggioita voi soittaa aina yhden kielen versioista kaikki kielet kattaviin versioihin. Tässä blogissa lähdetään liikkeelle kolmen kielen kuvioista edeten kuuden kielen patterneihin.

Saat harjoituksista enemmän irti kun sovellat niitä myös muihin sointuhin sekä tonaliteetteihin. 

1.

1-19

Ensimmäinen harjoitus esittelee G-duuriarpeggion kolmella ohuimmalla kielellä soitettuna kolmesta eri asemasta. Harjoitus on esitetty soitettavaksi sweep-tekniikkaa käyttäen mutta voit toki myös soittaa sen esimerkiksi vuoropikaten. Tässä e-kielen sävelet on soitettu legatotekniikalla ja näet plektramerkinnöistä kuinka se on tarkoitus pikata tässä yhteydessä. Kukin kuvio tässä koostuu kuudesta sävelestä ja merkkaa itsellesi, missä on perussävel g kussakin kuvioissa.

2.

2-19

Toisessa harjoituksessa käytetään G-duuriarpeggion kvinttikäännöstä kolmella ohuimmalla kielellä soitettuna. Kustakin sointusävelestä soitetaan puolisävelliuku alaspäin, josta taas palataan aloitussäveleen. Tämä tuo sointiin mielenkiintoisen sävyn, joka alleviivaa arpeggiota selvästi kolmen sävelen muodostaman liikkeen sisällä. Voit myös soittaa harjoituksen vuoropikkaamalla tai legatolla.

3.

3-58

Tämä harjoitus käyttää niinikään samaa G-duuriarpeggiota kuin edellinenkin kuvio. Tässä on käytössä sweeptekniikka, jossa on ylin sävel soitettu tapping tekniikalla. Ole huolellinen plektrasuuntien kanssa. Pyri myös pitämään rytmi tasaisena ja soita harjoitus itsellesi sopivalla tempolla.

4.

4-113

Neljäs harjoitus käyttää E-molliarpeggiota sen kvinttikäännöksenä neljällä kielellä soitettuna. Tekniikkana on legatotekniikka, jossa sointusävelestä soitetaan pull-off saman kielen avoimeen säveleen. Harjoituksessa käytettävät vapaat kielet ovat kaikki E-molliasteikon säveliä. Tämä soittotapa luo laajan intervallisen sävyn, jolla voi tuoda huomiotaherättävän hetken vaikkapa sooloon. 

Voit soveltaa tätä tekniikkaa myös sointukiertoon, jolloin se saa aikaiseksi riffimäisen sävyn.

5.

5-105

Viides harjoitus jatkaa laajojen intervallien teemaa. Tässä hyödynnetään oktaaveja samalla kielellä tapping-tekniikalla soitettuna. Kyseessä A-molliarpeggio neljällä ohuimmalla kielellä.

Soita ensin hammerilla kielen ensimmäinen sävel, jota seuraa tappingilla soitettu samainen sävel oktaavia ylempää. Pyri myös tässä harjoituksessa rytmiseen tasaisuuteen, jolloin se kuulostaa vaikuttavalta. Mm. kitaralegenda Steve Vai käyttää paljon tämänkaltaisia oktaavi-ideoita soitossaan.

6.

6-11

Kuudes harjoitus käyttää A-molliarpeggiota soitettuna viidellä kielellä sen perusasemasta. Soittotekniikoina ovat sweep- sekä legatotekniikat. Kuviossa soitetaan ensin apeggion kolme säveltä, jota seuraa pull-off vapaaseen kieleen. Harjoitus on melodisesti hyvin hajallaan, joka rikkoo tehokkaasti asteikkomaista soittosaundia. Voit myös dempata kielet kevyesti, jolloin saat soittoon selkeyttä ja ylimääräisen kielten huminan eliminoitua.

7.

7-9

Tässä harjoituksessa soitetaan C-duuriasteikko kuudella kielellä. Kuvion sävelet muodostavat perusbarreotteen C-duurille sen perusasemasta. Tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus pitää sormia pohjaan painettua soinnun tavoin vaan soita jokainen sävel yksitellen ja harjoittele kuvion sormitus aluksi huolellisesti. 

Tekniikkana tässä on käytössä vuoropikkaus ja kielihypyt tekevät harjoituksen soittamisen erityisen haastavaksi. Harjoittele se aluksi hyvin hitaasti ja nopeuta tempoa vasta kun pystyt soittamaan sen vaivattomasti. Vaihtoehtoisesti voit soittaa jokaisen sävelen hammerilla, jolloin on hyvä myös käyttää lievää demppausta soiton pitämiseksi puhtanaa.

8.

8-1-1

8-2-2

Viimeinen harjoitus käyttää mielenkiintoista ideaa, joka on paljon käytetty esim. gypsy jazz-tyylisessä musiikissa. Siinä soitetaan neljän nuotin sarjoja, jotka pyörivät sointusävelen ympärillä. Harjoituksessa on käytössä Am-sointu kuudella kielellä. Pelkät sointusävelet soitettuna kuvio muodostaa barre-otteen soinnusta. 

Jokaisen kielen ensimmäinen sävel on sointusävel, josta liikutaan sävelaste ylös- sekä alaspäin. Tämä tekniikka muodostaa mielenkiintoisen sävyn, joka yhdistää asteikkomaisen soiton arpeggion sävyyn. Soittotekniikkana on vuoropikkaus mutta voit soittaa kuvion myös legatolla. Sovella tätä ideaa sointukiertoon niin saat siitä oivallisen tekniikkaharjoituksen sekä työkalun improvisointiin.

Arpeggio-kurssi

-Samuli