Polyrytmiikalla uusia ideoita kitaransoittoon

Polyrytmi

Polyrytmi (englanniksi polyrhythm) on kahden tai useamman itsenäisen rytmin kuuluminen/soittaminen samaan aikaan. Alla on esimerkki polyrytmiikasta, jossa toinen ääni, soitin, melodia tms. etenee kaksijakoisena ja toinen kolmijakoisena. Joka kuudennella tahdinosalla molemmille esiintyjille tulee isku yhtaikaa.

Voit yrittää polkea jalalla tasaista kahden iskun rytmiä ja taputtaa tämän ajanjakson päälle tasaisella rytmillä kolmen iskun sarjoja.

Tämän tyyppisiä polyrytmisiä variaatioita voi olla loputtomasti, joissa ideana on soittaa tietty sävelmäärä toisen sävelmäärän aikana. Ne voivat olla aluksi hyvin vieraanoloisia mutta niitä esiintyy kaikentyylisissä musiikinlajeissa. Esimerkiksi Metallican The Unforgiven-kappaleen akustisessa introssa hyödynnetään polyrytmiikkaa.

Tässä introssa soitetaan tasaista 16-osalinjaa, joka jaetaan kolmen nuotin sarjoihin. Tässä siis soitetaan kolme nuottia neljän päälle. Tämä onkin yksi käytetyimmistä polyrytmisistä variaatioista ja sitä esiintyy niin säestyksessä, melodioissa kuin sooloissakin.

Muita esimerkkejä on esimerkiksi Iron Maidenin Wasted Years, McGyver tunnusmusiikki ja Daft Punkin Get Lucky -kappaleen komppikitarat.

Polyrytmeihin voit tutustua tarkemmin meidän Koordinaatio – Harjoituksia -rumpukurssilla.

Polyrytmin harjoittelu

Polyrytmisiä kuvioita voi soittaa katkeamattomana linjana, jossa perussyke on esimerkiksi 8-osanuotteja. Tämä nuottien sarja jaetaan kuitenkin kolmen nuotin sykleihin. Tällöin jokaisen kolmen nuotin sarjan ensimmäinen sävel osuu eri tahdin kohdalle, jonka avulla tämä ilmiö onkin hyvä ottaa haltuun.

Ennen kuin lähdet harjoittelemaan seuraavia esimerkkejä kitaran kanssa voit ensiksi lausua ne, jotta saat niiden pulssin lihasmuistiin. Voit laskea ääneen tasaisesti kolmeen ja polkea jalalla tai taputtaa käsillä joka toisen sävelen kohdalla, joka merkkaa tahdin iskuja.

3:n nuotin sarjat 8-osina

Yllä olevassa esimerkissä luetaan kolmen nuotin sarja 8-osanuotteina yhteensä neljä kertaa kuuden tahdin iskun aikana. Huomionarvoista on, että kahden kolmen nuotin sarjan jälkeen ensimmäinen sävel osuu taas tahdin iskulle. Voit harjoitella tätä kuviota niin, että lasket tasaisella rytmillä tätä nuottisarjaa ja poljet jalalla tahtia tai taputat joka toisen sävelen kohdalla.

5:n nuotin sarjat 16-osina

Seuraava harjoitus on hieman haastavampi kuin ensimmäinen. Harjoituksen pohjana pidetään 16-osanuotteja eli neljän nuotin sarjoja. Pidetään tämä rytmi katkeamattomana samalla kun se jaetaan viiden nuotin sarjoihin. Harjoittele tämäkin rytmi aluksi niin, että lasket tasaisesti viiteen, jonka päälle voit esimerkiksi taputtaa joka neljännen sävelen kohdalla.

Yllä on lueteltu neljä viiden nuotin sarjaa. Tämä on jaettu neljän nuotin ryhmiin, joista ensimmäinen on lihavoitu ja sen päällä näkyy merkki, jonka kohdalla voit taputtaa ja polkaista jalalla. Huomaa, että tahdin isku osuu aina viiden nuotin sarjasta eri iskun kohdalle. Se osuu aluksi 1:n, sitten 5:n, 4:n, 3:n ja lopuksi 2:n kohdalle. Tämän jälkeen kuvio alkaa alusta, jolloin tahdin isku osuu taas 1:lle.

7:n nuotin sarjat trioleina eli 3:na

Tämä harjoitus testaa sen, miten hyvin olet sisäistänyt triolit eli kolmen nuotin sarjat. Ennen kuin lähdemme jakamaan trioleita 7:n nuotin ryhmiksi aloita lausamalla normaaleita trioleita. Tällä tavoin saat niille ominaisen sykkeen mieleesi, jonka jälkeen on hyvä lähteä jakamaan sitä muihin aika-arvoihin.

Tämä haastava polyrytmi on hyvä avata visuaalisen havaintamisen myötä:

Kuvassa on kolme 7:n nuotin sarjaa. Ne on jaettu kolmen nuotin (trioli) ryhmiin, joista ensimmäinen on korostettu. Harjoittele taas aluksi rytmi niin, että lausut tasaisella tahdilla seitsemään ja taputat käsilläsi korostettujen iskujen kohdalla. Kun olet saanut lausuttua kolme kertaa 7:n nuotin ryhmä alkaa sykli alusta.

Nämä harjoitukset eivät pelkästään lisää rytmin hallintaa ja polyrytmisten kuvioiden osaamista vaan vahvistavat pohjarytmin sisäistämistä. Pohjarytmit ovat näissä harjoituksissa musiikissa kenties yleisimpiä rytmejä, jotka ovat tässä blogissa 8-osat, 16-osat sekä triolit.

Rytmien sovellukset kitaralle

1.

Seuraavaksi esittelen kolme patternia, jotka noudattelevat edellä esiteltyjä rytmisiä kuvioita. Ensimmäisessä soitetaan siis kolmen nuotin ryhmiä 8-osarytmillä.

Kyseessä on laskeutuva kuvio yhdellä kielellä, jonka voi soittaa kolmella sormella. Voit soveltaa tähän vuoropikkausta tai legatoa. Soittotekniikka ei niinkään ole oleellista tässä vaan tasaisessa rytmissä soittaminen, joka on yllättävän haastellista polyrytmisissä tapauksissa. Oleellista on tuntea 8-osapulssi kolmen nuotin sarjoja soittaessa. Polje jalkaa jokatoisen sävelen kohdalla ja lisähaasteena voit aksentoida joka tahdin ensimmäisen iskun muita kovemmin.

2.

Tässä kuviossa soitetaan viiden nuotin sarjoja 16-osanuotteina. Tutustu aluksi itse kuvioon, joka kulkee g-kielellä nauhaväleillä 2-4-2-4-5. Käytä tähänkin kolmea sormea ja kuvioon soveltuu hyvin joko legato- tai vuoropikkaustekniikka. Polje taas jokaiselle tahdin iskulle jalkaa ja kiinnitä huomiota siihen, minkä sävelen kohdalle tahdin isku osuu. Soitettuasi kuvion neljä kertaa osuu tahdin isku seuraavan kerran kuvion ensimmäiselle sävelelle.

3.

Viimeisessä esimerkissä soitetaan 7:n nuotin sarjoja, jotka jaksotetaan trioleiksi eli kolmen nuotin osiin. Ehdit soittamaan kuvion kolme kertaa kun sen ensimmäinen sävel osuu taas tahdin iskulle. Oleellista tässä on taas pitää tiukka trioli rytmi koko ajan yllä. Voit joko aksentoida jokaisen kolmen nuotin sarjan ensimmäisen sävelen ja kiinnitä huomiota mille tahdin osalle jokaisen 7:n nuotin sarjan ensimmäinen sävel osuu. Kuvio ei itsessään ole teknisesti haastava soittaa mutta sen toteuttaminen tässä polyrytmisessä kontekstissa on haasteellista.

Käytä näihin harjoituksiin aikaa ja ne parantavat huomattavasti yleistä rytminhallintaasi, jota tarvitset jokapäiväisessä soitossasi. Hyviä treenihetkiä!

Lunasta ilmainen kokeilu

-Samuli

Lisää kommentti