Kvinttiympyrä selitetty helposti

Tässä blogissa tutustumaan hieman musiikin teoriaan. Musiikin teorian tunteminen auttaa valtavasti musiikin hahmottamisessa, säveltämisessä, improvisoinnissa sekä kommunikoinnissa muiden instrumenttien soittajien kanssa. Esittelen teille kvinttiympyrän.

Musiikin teorian tuntemista voi verrata auton ajamisen teoriaan. Ennen kuin lähdetään liikenteeseen tulee kuljettajan tuntea liikennesäännöt sekä auton toiminnan teoriaa. On mahdollista ajaa autoa ilman näitä tietoja mutta niiden kanssa liikenteessä toimiminen on tehokkaampaa sekä helpompaa.

Screen Shot 2019-10-09 at 15.08.18

Miksi musiikin teoriaa?

Musiikin teorian tunteminen tuo varmuudella taitoa ja tietoa jo olemassa olevan soitinhallinnan lisäksi. Kun tiedät miten musiikin ilmiöt ja lainalaisuudet toimivat, sinun ei tarvitse perustaa kaikkea tekemisestäsi kokeilemiselle ja arvailulle. Usein hyvä improvisoija yhdistelee tekemisessään teoreettista tietoaan sekä omien havaintojensa tuloksia.

Jos sinun tulee soittaa esimerkiksi soolo Am-sävellajissa, tulee sinun tuntea oman soittimesi lisäksi musiikin teoriaa sen verran, että tiedät mitä säveliä voit soittaa kyseisessä sävellajissa etenevien sointujen päälle.

Mikäli sointukierrossa tulee jokin poikkeussointu, joka ei kuulu kyseisen sävellajin piiriin tulee sinun osata reagoida tähän sointuun oikeilla sävelvalinnoilla. Teorian tuntemus auttaa tässä asiassa valtavasti ja tiedät ilman kokeilua, miten eri sävelet käyttäytyvät eri sointujen päällä.

Jos musiikinteoria on sinulle melko tuntematon aihepiiri, suosittelen tutustumaan Perttu Pölösen tekemään kurssiin aiheesta.

Musiikinteorian perusteet

Myös musiikin teorian tuntemus kertoo sinulle, mitkä soinnut kuuluvat mihinkin sävellajiin. Tämä auttaa mm. säveltämisessä sekä improvisoinnissa kun osaat käyttää hyväksesi eri sointutehojen ominaisuuksia.

Sävellajit musiikissa

Sävellaji itsessään tarkoittaa tiettyä viitekehystä, johon sisältyvät tietyt sävelet, joista rakentuvat sävellajin soinnut

Kullakin sävellajilla on omat sävelensä, jotka muodostavat asteikon, jonka pohjalta luodaan melodiat sekä soinnut. Ns. perussävellaji on C-duuri, johon peilataan muita sävellajeja. C-duurissa kaikki sävelet ovat luonnollisia eli niitä ei ole korotettu (#-merkki) tai alennettu (b-merkki). Kun edetään sävellajeissa muodostaa etenemisjärjestyksen etumerkkien eli korotusten tai alennusten määrä.

Ota sävelet haltuun opettajamme Perttu Pölösen opastuksella! Tämä tehokas oppitunti on osa kurssiamme Sävelkello/Musiikinteorian perusteet:

C-duurin sävelet ovat c, d, e, f, g, a ja b. Seuraava sävellaji korotusten suuntaan on G-duuri. Sen sävelet ovat samat kuin C-duurissa mutta siinä korotetaan f, jolloin se on f#. Sävelet luetellaan aina perussävelestä alkaen eli G-duurissa ne ovat g, a, b, c, d, e ja f#. Seuraavassa sävellajissa on korotettu kaksi säveltä, sitä seuraavassa on kolme korotusta jne.

Musiikin teoriaSävellajeissa voidaan edetä myös alennusten suuntaan, joita verrataan C-duuriin mutta säveliä on alennettu. Tässäkin tapauksessa logiikka on sama, eli ensimmäisessä sävellajissa on yksi alennus, sitä seuraavassa kaksi jne. F-duurissa on yksi sävel alennettu, joka on b eli se ilmaistaan pienellä b-kirjaimella. Tällöin alennettu b ilmaistaan bb:nä. Tällöin F-duurin sävelet ovat f, g, a, bb, c, d ja e.

Sävellajit ovat C-duurin lisäksi korotusten suuntaan G, D, A, E, B, ja F#. Alennusten suuntaan ne ovat F, Bb, Eb, Ab, Db sekä Gb. Sävellajit etenevät ns. kvinttien mukaisesti. Tämä teoreettinen tieto puolestaan auttaa muistaan kaikki nämä sävellajit sekä niiden etumerkit helposti. Teorian yksi tarkoitus on nimenomaan sanoittaa musiikillisia ilmiöitä sekä helpottaa sen ymmärtämistä. Musiikki on itsessään melko abstrakti käsite, joten teorian tunteminen todella helpottaa sen hahmottamista.

Kvinttiympyrä

Kvintti tarkoittaa viiden sävelaskeleen päässä olevaa sointua tai säveltä. C:n kvintti on g (c, d, e, f ja g), f:n kvintti on c (f, g, a, b ja c). Tästä ilmiötä on luotu käsite nimeltään kvinttiympyrä. Piano-opettajamme Antti Haataja avaa tätä käsitettä myös tällä oppitunnila.

Kvinttiympyrässä on esitetty kaikki sävellajit kvintin päässä toisitaan. Ne etenevät tällöin myös etumerkkijärjestyksessä, joka auttaa helposti muistamaan kaikkien sävellajien etumerkit. C:ssä ei ole etumerkkejä lainkaan, c:n kvintti on g, jossa on yksi korotus, g:n kvintti on d, jossa on kaksi korotusta jne. Kvinttiympyrässä sama etenee myös alennusten suuntaan. Oheisen diagrammin ansiosta voit muistaa tällä logiikalla kaikki sävellajit etunmerkkeineen ilman erityistä ulkoaopettelua.

kvinttiympyrä

Kvinttiympyrä siis perustuu C-duuriin. Se etenee viiden sävelen askeleissa aina kuuteen korotusmerkkiin sekä kuuteen alennusmerkkiin saakka. Sen avulla voit hahmottaa jokaisen sävellajin etumerkkeineen ilman suurta ulkoaopettelua. Tutustu kvinttiympyrään ajan kanssa ja sisäistä se huolella. Voit kunkin sävellajin etumerkkien myötä päätellä kunkin sävellajin sävelet ja muodostaa niistä asteikon säveltämistä sekä soittamista varten.

Kvinttiympyrä on hyödyllinen työkalu. Toinen todella oiva työkalu musiikinteorian maailmaan on Sävelkello, minkä käyttöä Perttu Pölönen avaa seuraavalla kurssilla.

Musiikinteorian perusteet

-Samuli