Kolme keinoa säätää kitara helpposoittoisemmaksi

Tässä blogissa käydään läpi muutamia keinoja, joilla voi helpottaa kitaran soittotuntumaa. 

Moni kitaristi ei ole tietoinen mahdollisuuksista vaikuttaa kitaran soittotuntumaan. Mikäli erinäiset säädöt kitarassa ovat epäsuotuisat tuntuu soittaminen tällöin tarpeettoman haastavalta. Soittaminen on muutenkin tarpeeksi vaativaa, joten on kehittymiselle eduksi minimoida kaikki tekijät, jotka vaikeuttavat sitä entisestään.

Etenkin soittoharrastuksen ollessa aluillaan otetaan helposti itsestäänselvyytenä oman soittimen soittotuntuma ja ainoastaan kyseenalaistetaan omat taidot. Kuitenkin erinäisillä pienillä säädöillä on mahdollista saada kitara tuntumaan huomattavasti helpommin soitettavalta.

Olemme tehneet kokonaisen kurssin myös aiheen tiimoilta:

Kitaran huoltokurssi

Truss-Rod-Blue-Print-Full

Säätövaraa on muunmuassa kielten jäykkyydessä, kielten korkeudessa suhteessa otelautaan sekä otelaudan huoltotoimenpiteissä. Nämä ovat seikkoja, joihin ammattikitaristeilla on omat mieltemyksensä ja niillä on suuri merkitys siihen miltä soittaminen tuntuu.

Kielten korkeus kitarassa

Mikäli kielet ovat korkealla otelaudasta, joudut painamaan niitä enemmän tuottaaksesi äänen. Tämä saa soittamisen tuntumaan vaikeammalta koska yksittäisen äänen tuottaminen vaatii ylimääräisiä ponnistuksia. Kun joudut esimerkiksi sointuja soittaessa käyttämään enemmän voimaa kuin olisi tarpeellista, saattaa tämä vaikuttaa koko käden asentoon.

Kielten korkeus


Soittamisessa olisi tarkoitus pysyä mahdolllisimman rentona ja tämä ei toteudu mikäli kielten painaminen tuottaa ongelmia. Kun soittaminen tuntuu vaikealta se vaikuttaa myös kuulokuvaan sekä omaan motivaatioonkin. Myös sormet kipetytyvät helpommin kun joudut painamaan niillä kieliä kovempaa.

Kun kitara ostetaan kaupasta sen kielten asetukset eivät välttämättä ole automaattisesti optimaalisella tasolla. Se on kaupassa senkin vuoksi haastava asettaa kyseiselle tasolle sillä optimaalinen kielten taso on henkilökohtainen mieltymys. Silti on puolueeton tosiasia, että mitä vähemmän kieltä tarvitsee painaa sitä helpommalta sävelten soittaminen tuntuu.

Kielten korkeuden säätämiseen on muutamia keinoja. Jos ostat uuden kitaran kaupasta, kannattaa kysyä myyjältä mahdollisuuksia kielten säätöön samalla.

Kitaran ns. “action”

Toisinaan kielten korkeus säädetään soittotyylin mukaisesti. Mikäli musiikintyylinä on esimerkiksi hyvin tekninen soloistinen metalli pidetään yleensä kielet lähellä otelautaa. Tällä halutaan maksimoida soiton helppous kun se on jo muutenkin tässä tyylissä erittäin vaativaa. Kielten korkeutta otelautaan kutsutaan myös actioniksi ja mitä matalampi action on, sitä nopeammin on mahdollista soittaa koska sormella on lyhyempi matka kielen kanssa otetautaan. Ylimääräistä aikaa ei siis tällöin kulu itse liikkeen tekemiseen.

string-height


Kuitenkin actionin ollessa matala edellyttää tämä melko kevyttä soittotatsia soittajalta. Mikäli kieliä lyö kovaa saa tämä aikaan rämisevän äänen. Kun kielet ovat lähellä otelautaa ja nauhoja ne alkavat värähdellessään osumaan nauhoihin tuottaen rämisevän äänen. Mikäli kielten action on hyvin matala täytyy soittotatsin olla vastaavasti hyvin kevyt, jotta soitto pysyy puhtaana.

Oma soittotatsini on melko dynaaminen, eli toisinaan soitan hyvinkin kevyesti ja taas toisinaan kohtalaista tai jopa vähän voimaa käyttäen. Asetan actionin mahdollisimman alhaiseksi niin, että kielet ovat niin lähellä otelautaa kuin mahdollista aiheuttamatta räminää kovemmallakaan soittamisella.

Joillain soittajilla puolesta on hyvinkin fyysinen tapa soittaa ja etenkin rock- ja bluesmusiikissa usein suositaan kovaa soittotatsia tietynlaisen saundin luomista varten. Tällöin kielten action pidetään korkeammalla juuri edellämainitun räminän välttämiseksi. 


Kitaran “actionin” säätö

Sopiva kielten korkeus löytyy ajan myötä mutta yleissääntö on, että kielen ja 12. nauhan väliin pitäisi jäädä noin kahden mm:n rako. Tämän raon suuruutta on sitten mahdollista säätää haluamallesi tasolle. 

th-11

Suositeltavin keino tähän on antaa ammattilaisen tehdä tämä toimenpide. Kyseessä on rutiinitoiminto, joka ei maksa montaa kymmentä euroa. Erinäiset soitinhuoltoliikkeet sekä soitinkaupatkin tekevät näitä huoltoja. Esimerkiksi F-Musiikissa on oma soitinhuoltaja, joka tekee näitä huoltotöitä kitaroille. Voit pyytää työntekijää säätämään kielet matalalle tasolle, jotta soittaminen olisi mahdollisimman helpontuntuista.

Sähkö- ja teräskielisen akustisen kitaran sisällä menee tyypillisesti “kaularauta” Tätä kaularautaa säätämällä voi myös hieman vaikuttaa kielten korkeuteen. Tässä videossa käydään läpi kaularaudan säätöä.


Kielten korkeutta on mahdollista itsekin säätää mutta siihen on syytä olla selkeät ohjeet sekä työkalut. Rockwayn kitaranhuoltokurssista löydät hyviä ohjeita tähän.

Actionin säätäminen on erilaista eri kitaratyypeillä. Tässä tapauksessa eri kitaratyypit ovat nylonkielinen akustinen, teräskielinen akustinen sekä sähkökitara.

Products26663-1200x1200-160897

Nylonkielisessä kitarassa on vähiten säätömahdollisuuksia actionin

suhteen. On mahdollista hioa satulan koloja syvemmiksi, joihin kielet asettuvat. Tällöin kielet tulevat lähemmäksi otelaudan nauhoja. Myöskin tallassa kiinni oleva tallasulka pitää kieliä ylhäällä ja sitäkin on mahdollista hioa matalammaksi. Nämä ovat kuitenkin tarkuutta sekä ammattitaitoa vaativia toimenpiteitä, jotka on hyvä jättää ammattilaisen tehtäviksi.

Teräskielisessä akustisessa kitarassa on hieman enemmän säätömahdollisuuksia kuin nylonkielisessä. Siinä on samat optiot nylonkieliseen verrattuna, eli satulan tai tallasulan hiominen, joiden lisäksi voit säätää kaulan sisälle sijoitetun kaularaudan kulmaa. Sen tarkoitus ei suoranaisesti ole vaikuttaa kielten actioniin vaan kaulan optimaaliseen kulmaan. Kuitenkin raudan säätämisen seuraksena action muuttuu, joten se on otettava huomioon säätötoimenpiteissä.

th (1)

Sähkökitaran kielten actionin muuttaminen on näistä kolmesta kitaratyypistä helpointa. Useinkaan satulaa ei ole tarpeellista lähteä hiomaan niinkuin ei mitään muutakaan osaa. Sähkökitarassa riittää, että tallaa lasketaan tai tarpeen mukaan nostetaan tätä tarkoitusta varten sijoitutetuilla ruuveilla. Ruuvit laskevat koko tallaa tai tallapaloja ja se on helppo tehdä itse kotona. Metodit hieman vaihtelevat sen mukaan onko talla ns. kelluva vai kiinteä

Kuitenkin jos et ole varma kuinka säätäminen tehdään varmin tapa on viedä kitara ammattilaisen huoltamaksi. Hän varmasti mielellään myös näyttää sinulle kuinka työn voi tehdä itse.

Kielten jäykkyys kitarassa

Kielten jäykkyydellä eli paksuudella on myös erittäin suuri vaikutus yleiseen soittotuntumaan. Kielten jäykkyys vaikuttaa myös niiden actioniin. Mikäli vaihdat kitaraasi jäykemmän kielisetin kuin siinä oli aiemmin on uusissa kielissä kovempi veto, joka usein nostaa actionia. Veto kohdistuu etenkin tallaan ja sähkökitaroissa on kitaran sisälle sijoitettu useita jousia, joiden tehtävänä on tuottaa vastavetoa kielien aiheuttamalle paineelle tallassa. Jousia voi myös säätää, joka vaikuttaa tallan kulmaan tehden näin muutoksen myös actioniin. Mikäli vaihdat kielisetin paksuutta voikin olla syytä käyttää kitara huollossa, jossa ammattilainen osaa virittää kitaran oikeisiin säätöihin. Kielten intonaatio usein muuttuu kun kielten paksuuden myötä, joka vaikuttaa virittämiseen. Katso ohesta Rockwayn video intonaation eli hienovireen säätämisestä.

Mitä ohuempi kielisetti on, sitä löysemmiltä ne tuntuvat ja sitä helpompi niitä on painaa. Päinvastoin taas jäykempi kielisetti on haastavampi soittaa koska kielen painamiseen tarvitaan enemmän voimaa. Kuitenkin eri kielisettien välillä on huomattavia saundieroja ja kielen jäykkyydellä ei aina haeta tietylaista soittotuntumaan vaan enemmänkin saundia.

Esimerkiksi usein puhtaalla saundilla soitetussa rautalankamusiikissa suositaan jäykkää kielisettiä sen tuottaman omanlaisensa saundin vuoksi. Jos taas käytössä on runsaasti säröäefektiä kuten metallimusiikissa kielen ominaissaundin merkitys vähenee. 

Aloittelijoille voi suositella ohutta kielisettiä, jotta soitto tuntuu mahdollisimman helpolta. Monesti tekniset soittajat suosivat ohuita kieliä kun soitetaan vaativia kappaleita. Puhtaammin saundiin perustuvassa musiikissa taas saatetaan käyttää paksumpia kieliä. 

Kitaran kielten paksuus

Kieliä valmistetaan eri jäykkyyksillä. Paksuudet ilmoitetaan tuuman tuhannesosina. Ohuimmat kielet ovat tyypillisesti .008 (kitaristit puhuvat näistä usein ”kaseina”) ja paksuimmat .56 (”viiskutonen”). Kielen paksuudella on suuri vaikutus kitaran soitettavuuteen ja soundiin.

Ohuet kielet:

 • ovat tyypillisesti helpposoittoisempia
 • helpompi venyttää ja painaa otelautaa vasten
 • katkeavat helpommin
 • tuottavat hiljaisemman äänen ja vähemmän sustainia
 • aiheuttavat herkästi häiriöääniä otelautaa vasten
 • kuormittavat vähemmän kitaran kaulaa ja ovat turvallisempia vintage-kitaroille

Paksut kielet:

 • ovat tyypillisesti haastavampia soittaa
 • jäykempiä venyttää ja painaa otelautaa vasten
 • eivät katkea herkästi
 • tuottavat kovemman äänen ja enemmän sustainia
 • sopivat fyysisesti kovaan soittoon
 • sallivat madallettuja vireitä ohuita kieliä paremmin

Kielisettien merkinnät

Suurin osa kielivalmistajista käyttää paksuuksista ”super light” ja ”medium” -tyyppisiä merkintojä. Paksuudet vaihtelevat valmistajakohtaisesti, mutta ne ovat tyypillisesti seuraavanlaisia:

 • ”extra super light”: .008 .010 .015 .021 .030 .038
 • ”super light”: .009 .011 .016 .024 .032 .042
 • ”light”: .010 .013 .017 .026 .036 .046
 • ”medium”: .011 .015 .018 .026 .036 .050
 • ”heavy”: .012 .016 .020 .032 .042 .054

Lue lisää kitaran kielistä täältä.


Kitaran otelaudan huolto

Myös otelaudan kunto vaikuttaa kitaran soitettavuuteen. Otelautaan kertyy ajan myötä sormista likaa tehden soittotuntumasta tahmean eikä sormet luista sillä sujuvasti. Otelauta myös kuivuu hiljalleen käytettäessä ja se saattaa lopulta alkaa halkeilemaan. Näitä ilmiöitä varten on luotu erinäisiä tuotteita, jotka auttavat pitämään otelaudan puhtaana sekä tarpeeksi kosteana.

th (2)

Otelauta on hyvä puhdistaa kieltenvaihdon yhteydessä. Hyvinvarustetuista soitinliikkeistä saa sumutteita, jotka irrottavat likaa kitarasta. Suihkuta sitä joka nauhaväliin ja anna sen vaikuttaa hetken. Pyyhi tämän jälkeen irronnut lika pois rätillä, jonka jälkeen voit kosteuttaa otelaudan sitä varten valmistetulla öljyllä. Soitinliikkeet myyvät tätä tarkoitusta varten sitruunaöljyä mutta perus ruokaöljy ajaa hyvin saman asian.

Kitaran ja otelaudan kunnossapito pidentää soittimen ikää ja helpottaa soittotuntumaa. Tee näistä toimenpiteistä rutiini itsellesi ja saat soittamisesta kaikki tehot irti.

-Samuli

Ktiaravideot