Itämaisia sävyjä kitaransoittoon: Intia – Samulin blog

Intialaisen musiikin juuret juontavat vajaan tuhannen vuoden päähän tehden siitä yhden maailman vanhimmista edelleen vaikuttavista musiikin muodoista. Kenties tunnetuin intialaisen musiikin muoto on Bollywood, joka on intialaista elokuvamusiikkia. Kuitenkin etenkin perinteinen intialainen musiikki tarjoaa valtavasti tutkittavaa ja hyödynnettävää myös länsimaisen kevyen musiikin käyttöön.

Perinteinen intialainen musiikki perustuu vahvasti improvisaatioon eikä sisällä siten läpikirjoitettuja sävellyksiä, kuten länsimainen musiikki. Ominaista tälle musiikille on ns. mikrointervallit, jossa oktaavi on jaettu useampaan kuin 12:sta osaan länsimaisen musiikin tapaan.

Pienin intervalli länsimaisessa musiikissa on pieni sekunti eli esimerkiksi C ja Cb. Intialaisessa musiikissa on sävel näiden kahden sävelen välissä, jonka kuuleminen vaatii harjaantunutta korvaa. Haastavaa intialaisen musiikin ymmärtämisestä tekee myös sen erittäin edistynyt rytmiikan käyttö.


Perinteisiä soittimia intialaisessa musiikissa ovat sitar, joka on 19-kielinen kielisoitin sekä tabla-rumpu. Sitaria kuullaan myös länsimaisessa musiikissa kuten esimerkiksi Beatlesin Within You Without You-kappaleessa.

Intialaisen musiikin rytmiikka

Konnakol on intialaisen karnaattiseen musiikkityyliin perustuva noin 5000 vuotinen rytmikieli, jonka kautta voi opiskella musiikkia sekä rytmiikkaa, jonka lisäksi se toimii myös itsenäisenä elementtinä. Esimerkiksi ruotsalainen kitaravirtuoosi Mattias “IA” Eklund on sisäistänyt konnakolin vahvasti omaan ilmaisuunsa. Hän hyödyntää elementtejä siitä paljonkin soveltaen niitä rockmusiikkiin.

Konnakolissa on omat äänteensä kullekin erilaiselle rytmille kuten triolille tai kvintolille ja siinä käytetäänkin pelottomasti kaikkia erilaisia rytmiyhdistelmiä. Haastavampaa rytmiikkaa voikin lähteä harjoittelemaan aluksi erilaisia rytmiikoita itsenäisinä elementteinä ja sen jälkeen voit yhdistellä niistä pidempiä rytmisiä fraaseja. Voit aloittaa harjoittelemaan soittamaan vaikkapa avoimella g-kielellä metronomin tahtiin 8-osanuotteja (kahden nuotin rytmiä), trioleita (kolmen nuotin ryhmiä), 16-osia (neljän nuotin ryhmiä), kvintoleita (viiden nuotin ryhmiä), sekstoleita (kuuden nuotin ryhmiä), septoleita (seitsemän nuotin ryhmiä) sekä 32-osia (kahdeksan nuotin ryhmiä).

Rytmipyramidi

Lopulta voit luoda näistä kaikista aika-arvoista rytmipyramidin, jossa soitetaan tahdin ajan avoimella kielellä kutakin rytmiä tasaisen tempon päälle. Nuottimäärä kasvaa koko ajan metronomin iskua kohden ja päästyäsi 32-osiin voit tuoda rytmin takaisin asteittain 8-osiin.

Konnakolissa käytetään näitä ja monia muita rytmiikoita monimutkaisten rytmisten seittien luomiseen, joiden hallintaa vaatii syvää rytmiikan tuntemusta. Lopulta kaikki musiikki on rytmimusiikkia ja mitä paremmin hallitset erilaiset rytmit, sitä paremmin hallitset musiikin.

Intialaiset asteikot: Raagat

Intialaista musiikkia soittaja saattaa soittotilanteessa saada oman raagan, joka tarkoittaa sävelkulkua, jota soittaja toteuttaa. Sen jälkeen valitaan rytmilaji eli taal. Monet taal-kuviot vaativat ilmiömäistä rytmitajua ja perustuvat matematiikkaan.

Japanilaisen musiikin tyyliin myös intialaisessa asteikossa käytetään usein 5 sävelet perusasteikkoa. Jos tarkastellaan tätä asteikkoa c-sävellajissa, ovat sen sävelet c, db, f, g ja ab. Numeroin tämä voidaan ilmaista 1, b2, 4, 5 ja b6.

raaga


Tämä asteikko voidaan soittaa joko yhdestä asemasta kaikilla kielillä tai asettaa kahden kieliparin välein toistuvin kuvioin, joissa pysyy sama sormitus oktaavin välein.

Alla on esitetty yhdessä asemassa pysyvä intialainen asteikko alkaen perussävelestä eli c:stä.


Kahden kieliparin välein sijoiteltu oktaaveittain etenevä asteikko on helppo soittaa sekä visuaalisesti hahmottaa.


Ritusan-asteikko

Sama asteikko voidaan soittaa myös duurissa, joka on nimeltään Ritusan-asteikko. Siinä on samat sävelasteet kuin aiemmassakin asteikossa mutta ilman alennettuja säveliä eli 1, 2, 4, 5 ja 6, jotka ovat c-sävellajissa c, d, f, g ja a.


Ritusan asteikkoa voidaan kutsua myös intialaiseksi pentatoniseksi asteikoksi ja sitä käytetään myös perinteisessä kiinalaisessa musiikissa.

Charukeshi-asteikko

Charukeshi-asteikossa on seitsemän säveltä ja sitä voidaan verrata tuttuun c-duuriasteikkoon, jonka sävelet ovat c, d, e, f, g, a ja b. Charukeshi-asteikossa on samat sävelet mutta kuudes ja seitsemäs sävel ovat alennettuja eli ab ja bb.

Kitaralla tämä asteikko voidaan soittaa alla esitetyllä sormituksella:


Tutustu näiden asteikoiden sävyihin improvisoimalla niillä katkeamattoman c-sävelen päälle. Kussakin asteikossa on tunnistettava oma sävynsä ja saat niistä oivallisen lisämausteen omaan soittoon.

Blogisarjan muut osat:
Itämaisia sävyjä kitaransoittoon: Japani

-Samuli

Ktiaravideot