Yhdistä plektra ja sormet: Hybridipikkaus – Samulin blogi

Tämänkertaisessa blogissa esittelen 10 erilaista hybridipikkauslikkiä, joiden avulla voit tutustua tämän tekniikan maailmaan ja käyttömahdollisuuksiin.

Hybridipikkaus (Hybrid picking) on tekniikka, jossa käytetään plektran lisäksi oikean käden sormia soittamiseen. Plektranisku sekä sormet saattavat toisinaan toimia samanaikaisesti, mutta yleensä niitä käytetään vuorotellen likkejä soitettaessa. Hybiridipikkaus tuo omanlaisen saundinsa, sillä sormen tuottama ääni on erilainen kuin plektran. Se myös helpottaa erinäisten musiikillisten ilmiöiden soittamista kuten suurten kielihyppyjen toteuttamista.

Hybridipikkaus on erityisen käytetty tekniikka countrymusiikissa mutta niinkuin mitä tahansa tekniikkaa, sitäkin voi käyttää missä musiikintyylissä tahansa. Kuuluisia hybridipikkauksen käyttäjiä ovat mm. Albert Lee, Johnny Hiland, Marshall Harrison ja Zakk Wylde.

Usein hybridipikkauslikit ovat nopeahkoja sillä kyseinen tekniikka nimenomaan mahdollistaa ripeän soiton kun äänten tuottamiseen käytetään useaa lähdettä eli plektraa ja sormia. Kannattaa suhtautua tähän tekniikkaan mahdollisuutena soittaa muuten haastavia asioita helpommin sekä uutena työkaluna erilaisten saundien tuottamiseen.

Instrumental Rock 1 -kurssillamme esim. Euge Valovirtaa puhuu tästä pikkaustekniikasta:

Video-oppitunti hybridipikkauksesta

Seuraavana esittelen 10 erilaista likkiä, joiden avulla voit tutustua tähän tekniikkaan. Suurin osa likeistä on ns. single-line likkejä, eli niissä soitetaan yksi ääni kerrallaan. Mukana on kuitenkin muutama likki, jotka käyttävät ns. double-stopeja. Niissä soitetaan kaksi ääntä kerrallaan käyttämällä oikean käden keskisormea ja nimetöntä. Nuottikuvaan on merkitty oikean käden sormitus sekä plektraniskut. M tarkoittaa oikean käden keskisormea ja a nimetöntä. 

Harjoitukset hybridipikkaukseen

1-8

Ensimmäisessa harjoituksessa totutellaan oikean käden keskisormen käyttöön vuorotellen plektran kanssa. Soita 10. nauha b-kieleltä oikean käden keskisormella ja 9. nauha plektran alaslyönnillä. Pyri erottelemaan sävelet toisistaan vasemmalla kädellä mahdollisimman puhtaan soinnin saavuttamiseksi. Soita kumpikin sävel mahdollisimman yhtenäisellä äänenvoimakkuudella.

2-7

Toinen harjoitus on teknisesti sama kuin edellinen, jossa vuorotellaan oikean käden keskisormen ja plektraniskun välillä.

Tällä kertaa b-kielellä tapahtuu kuitenkin melodista liikettä, jossa vuorotellaan kolmen sävelen välillä. Soita siis kaikki b-kielen sävelet oikean käden keskisormella ja käytä otelaudalla kolmea sormea soittamaan 10., 12. ja 13. nauhaväli. 

3-46

Kolmas harjoitus jatkaa siitä, mihiin edellinen jäi. Se on teknisesti samanlainen, jossa vuorotellaan oikean käden keskisormen ja plektran välillä. Sen lisäksi otelaudalla tapahtuu melodista liikettä, johon lisätään kieli hyppy e-kielelle saakka. Plektralla soitettava pohjasävel pysyy samana g-kielen 9. nauhalla.

4-101

Siinä missä edellisissä harjoituksissa oikean käden keskisormella soitettu ohuiden kielten melodinen liike liikkui pohjasävelen yläpuolella, seuraavassa harjoituksessa melodinen liike tapahtuu urkupisteenä (paikallaan pysyvä sävel) toimivan sävelen alapuolella.

Neljäs harjoitus aloitetaan plektran alaslyönnillä ja oiekan käden keskisormella soitetaan ohuimman e-kielen 8. nauhan sävel. Tässäkin harjoituksessa tapahtuu kielihyppyjä, jotka soitetaan plektralla. Harjoituksessa on klassisesta musiikista tuttu saundi.

5-95

Viides harjoitus lisää liikettä otelaudalla. Teknisesti harjoitus on samankaltainen kuin ensimmäinen harjoitus mutta lisäämme legato-tekniikalla yhden lisäsävelen kuvioon. Soita likin ensimmäinen sävel käyttämällä oikean käden keskisormea ja g-kielen 5. nauha plektraniskulla. Tämän jälkeen soita pull-offilla eli nykäisyllä 4. nauha, joka on valmiiksi painettuna etusormella. Rytmisesti kuvio on trioli ja sen lisäksi b-kielellä tapahtuu melodista liikettä, joka soitetaan oikean käden keskisormella.

6-3

Kuudes harjoitus jalostaa ensimmäisen treenin ideaa, jossa vuorotellaan oikean käden sormen ja plektran välillä. Tällä kertaa soitamme samanaikaisesti kaksi säveltä käyttämällä oikean käden keskisormea sekä nimetöntä . Näitä kutsutaan double-stopeiksi ja ne olisi hyvin haasteellista soittaa samalla saundilla käyttämällä pelkkää plektraa. Double-stopit soitetaan tässä g- ja b-kieleltä ja aloita likki käytämmällä vasemman käden etusormea puolibarreotteella. 7. nauhat tulisi soittaa samalla otteella käyttämällä nimetöntä, johon lisätään 8. nauha b-kieleltä vasemman käden pikkurillillä.

Pyri pitämään soittorytmi sekä sävelten ääntenvoimakkuus tasaisena.

7-2

Seitsemäs harjoitus on pidempi likinomainen treeni, joka toimii hyvin esimerkiksi soolon lopetusfraasina. Likki yhdistelee double-stopeja, single-line-kuljetusta, legatotekniikkaa sekä pieniä bendejä. Soita harjoitus tasaisessa 8-osa rytmissä äläkä anna kieltenvenytysten vaikuttaa kuvion kokonaisrytmiin.

Puhtaalla saundilla soitettuna likki toimii hienosti country-ympäristöön ja säröllä soitettuna se saa enemmän rockhenkeä. 

8-2

Kahdeksas harjoitus soveltuu asteikkomaiseen soittoon. Likin kuvio etenee kolmen 16-osaryhmän palasissa. Esittelen tässä ensimmäisen palasen, jota voit soveltaa esimerkiksi Am-asteikkoon käyttämällä kitaran kuutta kieltä.

Jokaisessa 16-osa ryhmässä käytetään kahta kieltä. Alempi kieli aloitetaan plektraniskulla ja ylempi oikean käden keskisormella. Tässä hybridipikkaus vähentää plektran työtä tehden soitosta helpomman tuntuista ja sujuvamman kuuloista.

Kunkin iskun jälkeiset nuotit soitetaan legato-tekniikalla, joten pääpaino tässä harjoituksessa on lopulta vasemman käden työskentelyssä. 

9-10

Yhdeksäs harjoitus etenee samalla idealla kuin edellinenkin mutta tällä kertaa laskeutuvaan kuvioon sovellettuna.

Soita aina ohuempi kieli oikean käden keskisormella ja alempi kieli plektran alaslyönnillä. Kuvio etenee kolmen iskun ryhmissä ja voit soveltaa sitä mihin asteikkoon tahansa. Tässäkin kuviossa on legatotekniikka pääsääntöisessä käytössä hybridipikkauksen lisäksi. Harjoitus vahvistaa myös pull-offejasi (nykäisyjä sävelestä toiseen) , joita kuviossa on runsaasti.

10-1

Viimeinen harjoitus käyttää runsaasti plektraiskuja, joiden sekaan liitetään yksi sävel soitettuna hybridipikkaamalla. Oikean käden keskisormella soitetaan sävel, joka on vierekkäisellä kielellä. Tämä helpottaa plektran työskentelyä, jolle usein kielen vaihdokset ovat yksi haastavimmista ilmiöistä.

Likki etenee sekstoli-rytmissä eli siinä on kuusi säveltä. Se soitetaan plektran vuoropikkauksella, joista neljäs sävel soitetaan oikean käden keskisormella. Voit myös lisätä kyseisen sävelen kohdalle kielihyppyjä, jotka helpompi toteuttaa nimenomaan hybridipikkausta käyttämällä.

Lataa kaikki harjoitukset tästä.

Muista kurssimme:

Hybridipikkaus instrumental rockissa

Totuttele tähän tekniikkaan ajan kanssa ja se varmasti palkitsee sinut. Saat uusia värejä soittoosi sekä teknisiä mahdollisuuksia, jotka olisivat muulla tekniikalla haasteellisia toteuttaa.

-Samuli