Helppoja likkejä rock- ja heavy musiikkiin – Samulin blogi

Lataa alkuun heavylikit PDF

Tässä blogissa käydään läpi kahdeksan lyhyttä heavy-tyylistä likkiä. Likit ovat loistava tapa kasvattaa musiikillista sanavarastoa ja löytää käyttökelposia tapoja soveltaa erilaisia soittotekniikoita. Osa on helppoja likkejä ja osa vaikeita likkejä kitaralle.

Jokaisessa musiikkityylissä ja etenkin likeissä tarvitaan tietty määrä soittotekniikkaa, jotta tarvittavat asiat saadaan soitettua. Tekniikka itsessään on hyvin laaja käsite, joka usein mielletään vain nopeaksi soitoksi. Kuitenkin esimerkiksi pelkkien avosointujen komppaaminen vaatii tiettyä tekniikkaa, jolla se saadaan kuulostamaan halutulta.

SF guitar-1

Sielukkaan melodian soitto vaatii runsaasti tekniikkaa fraseerauksen saralla ja esimerkiksi kielten venytys vaatii suurta harjoittelumäärää, jonka avulla saadaan tulkintaan ilmettä.

Tekniikka työkaluna

Heavy-tyylisessä musiikissa tekniikka usein painottuu nopeampien linjojen soittoon, joiden avulla saadaan ilmaistua energistä tai aggressiivista tunnetilaa. Silti nopeus itsessään ei ole itseisarvo vaan sävelvalinnat ovat tärkeitä ja tietyt asiat ovat helpompi soittaa erilaisia tekniikoita käyttäen.

Seuraavien likkien (heavy likkien) kautta käydään läpi erilaisia venytystekniikoita, liu’utuksia, vuoropikkausta, legatoa ja tappingia. Kukin tekniikka mahdollistaa tietynlaisten asioiden soittamisen ja niissä kaikissa on omanlaisensa saundinsa.

Kannattaa laittaa tässä välissä Rockwayn mainio tekniikkakoulu muistiin:

Rockway tekniikkakurssi

Erilaisten tekniikoiden hallinta lisää myös tulkinnallisia mahdollisuuksia ja tekee soitosta vapaampaa. Esitety likit eivät toki rajoitu pelkästään heavyn maailmaan vaan niitä voi soveltaa myös muihinkin musiikin tyyleihin. Kaikki blogin likit toimivat Am-sävellajissa. Mennään siis likkeihin!

1. likki

Ensimmäinen likki on oivallinen soolonaloituslikki. Mm. Metallican Sad But True-kappaleen soolo alkaa tällä tyylillä. Likki alkaa double stop-venytysellä, jonka voit sormittaa joko soittamalla b-kielen 8. nauhan pikkurillillä tai nimettömällä. Pidä tämä sävel liikkumattomana samalla kun venytät g-kielen 7. nauhaa kokosävelen verran joko nimettömällä tai keskisormella. Likki päättyy lyhyeen fraasiin a- ja c-sävelen välillä.


2. likki

Tässä likissä käydään läpi neljä double stop-venytystä eri asemisssa. Kussakin likissä ohuempi kieli pysyy staattisena alempaa kieltä venytettäessä. Kiinnitä huomiota venytyksen määrään; onko kyseessä koko- vai puolisävelaskelvenytys. Saat tulkintaan syvyyttä sekä teknistä lisähaastetta mikäli lisäät venytykseen vibraatoa.

3. likki

Tässä likissä yhdistyvät kokosävelvenytykset sovellettuna nousevaa diatoniseen ideaan. Likki käyttää 16-osanuotteja kolmen sävelen sarjoissa. Voit pikata likin soittamalla venytyksen plektran alaslyönnillä, jota seuraa kaksi säveltä e-kieleltä alas- sekä ylöslyönneillä. E-kielen sävel ohjaa likkiä sen ollessa aluksi a, b, c ja lopulta d. Likki viimeistellään lyhyellä pentatonisella kuviolla päättyen kokosävelvenytykseen e-kieleltä.


4. likki

    

Neljäs likki soveltaa neljän sävelen muodostamaa ideaa eri sävelyhdistelmillä. Harjoittele aluksi ensimmäinen osa, joka on siis likin neljä ensimmäistä säveltä. Soita b-kieleltä 8. nauhalta kokosävelvenytys esimerkiksi nimetöntä käyttäen plektran alaslyönnillä. Tätä seuraa kolmen sävelen sarja, jotka pikataan ylös-, alas- ja ylöslyönneillä. Tämän jälkeen likin aloitussäveltä muutetaan ja lopulta sama idea soitetaan g- ja b-kieleltä loppuen d-kielen 7. nauhaan.


5. likki

Viides likki käyttää liu’utksia nopeisiin asemavaihtoihin. Siinä käytetään A-doorista asteikkoa, jossa on Am-asteikon kuudes sävel korotettu. Likki etenee kolmen sävelen sarjoissa 16-osanuotteina. Soita kuvion ensimmäinen sävel nimettömällä plektran alaslyönnillä. Toinen sävel soitetaan etusormella sekä plektran ylöslyönnillä, joka liu’utetaan asteikon seuraavaan säveleen.


6. likki

Tämä likki esittelee tyypillisen kuuden nuotin vuoropikkauspatternin. Kuviota voi soveltaa mihin asteikkoon tahansa nousevana tai laskevana linjana. Käytä koko likin läpi vuoropikkausta ja voit aluksi keskittyä vain kuuteen ensimmäiseen nuottiin. Aloita kuvio plektran alaslyönnillä ja keskity etenkin kielenvaihdokseen. Kieli vaihtuu tässä likissä aina plektran ylöslyönnillä. Seuraavaksi voit harjoitella erikseen seuraavan kuuden nuotin sarjan ja kun tämä sujuu yhdistä keksi ensimmäistä likin osaa. Rakenna tällä tavalla koko likki kasaan kuuden nuotin sarjoissa.

7. likki

   

Tässä likissä käytetään Ampentatonista asteikkoa. Se etenee kolmen nuotin sarjoissa alkaen ylimmästä ja edeten alaspäin. Soita asteikon kolme ylintä säveltä, jonka jälkeen palataan edelliseen säveleen, josta taas edetään kolme säveltä alaspäin. Tällä idealla edetään d-kielelle saakka, jolla likki lopetetaan pienen double stopin kautta. Aina kun kielellä on kaksi säveltä soita ne käyttämällä pull-offia eli nykäisyä sävelestä toiseen. Tällöin jälkimmäistä säveltä ei pikata lainkaan.


8. likki

Viimeinen likki käyttää oikean käden tapping-tekniikkaa. Käytössä ovat 16-osanuotit, jotka soitetaan kolmen nuotin sarjoina. Voit käyttää oikeassa kädessä sävelen tappaamiseen joko keski- tai etusormea. Keskisormi on kätevä tässä tekniikassa koska silloin voit pidellä plektraa normaalisti peukalon ja etusormen välissä.

Soita siis oikealla kädellä aluksi kielen 12. nauha. Nykäise sävel pull-offilla pois niin, että valmiina etusormella pohjassa pidetty saman kielen 5. nauha alkaa soimaan. Soita tämän jälkeen kolmas sävel käyttämällä hammer-onia. Tällä tekniikalla edetään b-kielelle saakka, jolla kuvioon lisätään vielä liuku 13. nauhaan, jota seuraa perussävel 10. nauhalta.

Harjoittele jokainen likki aluksi hitaasti, puhtaasti sekä rytmisesti tasaisella tempolla. Voit halutessasi lisätä tempoa tai muuttaa likin rytmitystä.

Älä unohda tekniikkkurssia:

Rockwayn tekniikkakurssi

Hyviä treenihetkiä!

-Samuli